ย้ายการแชร์ A SYSVOL จาก FRS ไปยังบริการการจำลองแบบ DFS หยุดการตอบสนองเมื่อสถานะเริ่มต้นใน Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2286715 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008
 • คุณใช้เครื่องมือโยกย้ายการบริการการจำลองแบบกระจาย File System (DFS) (Dfsrmig.exe) เพื่อโยกย้ายไดรฟ์ข้อมูลระบบโดเมน (SYSVOL ร่วม) บนคอมพิวเตอร์
 • คุณพยายามที่จะโอนย้ายใช้ร่วมกัน SYSVOL จากแฟ้มจำลองแบบบริการ (FRS) ไปยังบริการการจำลองแบบ DFS
ในสถานการณ์สมมตินี้ กระบวนการโยกย้ายไม่ตอบสนองเมื่อการเริ่มการทำงานสถานะ

สาเหตุ

ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากตรรกะที่ไม่ถูกต้องที่มีอยู่ในโปรแกรมอรรถประโยชน์ Dfsrmig.exe เนื่องจากการตรรกะนี้ไม่ถูกต้อง โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่บล็อกกระบวนการย้ายเมื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ได้รับชื่อ DNS ทั้งหมดของตัวควบคุมโดเมนปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ไม่นี้ได้เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลเพื่อบ่งชี้ว่า จะได้สำเร็จรับชื่อ DNS

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไปใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) นอกจากนี้ คุณต้องมีบริการบทบาทการจำลองแบบ DFS ที่ติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงไปยังรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนนำออกใช้ก่อนหน้านี้แล้วโปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลหมายเลขของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่ใช้ในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SP n), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาของบริการ
  6.0.600122xxxwindows Server 2008sp1LDR
  6.0.600222xxxwindows Server 2008ติดตั้ง sp2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone RTM ได้แบบ 6.0.0000 xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • แสดงรายการในแฟ้ม (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง ลงชื่อเข้ากับ Microsoft ดิจิทัลลายเซ็นการรักษาความปลอดภัยแฟ้มแค็ตตาล็อก ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ในรายการ
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Dfsrprovs.mofไม่เกี่ยวข้อง66,51115-ก.ค.-201011:19ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll6.0.6001.227292,04815-ก.ค.-201013:07x86
Dfsrs.exe6.0.6001.227292,246,65615-ก.ค.-201013:08x86
Dfsrprovs.mofไม่เกี่ยวข้อง66,51115-ก.ค.-201011:20ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll6.0.6002.224472,04815-ก.ค.-201013:40x86
Dfsrs.exe6.0.6002.224472,249,72815-ก.ค.-201013:40x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Dfsrprovs.mofไม่เกี่ยวข้อง66,51115-ก.ค.-201011:19ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll6.0.6001.227292,04815-ก.ค.-201013:27x64
Dfsrs.exe6.0.6001.227293,679,23215-ก.ค.-201013:30x64
Dfsrprovs.mofไม่เกี่ยวข้อง66,51115-ก.ค.-201011:21ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll6.0.6002.224472,04815-ก.ค.-201013:53x64
Dfsrs.exe6.0.6002.224473,682,81615-ก.ค.-201013:55x64

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยกย้าย SYSVOL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ชุดการโยกย้าย SYSVOL: Part 1 – รู้จักกับกระบวนการโยกย้าย SYSVOL
ชุดการโยกย้าย SYSVOL: 2 ส่วน – Dfsrmig.exe: เครื่องมือการโยกย้าย The SYSVOL
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการgetlasterrorฟังก์ชัน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฟังก์ชัน GetLastError
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ รหัสข้อผิดพลาดข้อผิดพลาด (ข้อ 500 ถึง 999), เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
รหัสข้อผิดพลาดของระบบ (500-999)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม45,043
วัน (UTC)16-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)12:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มserveronly_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22729_none_9e08bbe7c0ecf91a.manifest -หลักของ windows - dfsr- - X86_microsoft
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม42,651
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)15:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-dfsr-หลัก-serveronly_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22447_none_9fd78d63be255372.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม42,651
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)17:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-dfsr-หลัก-serveronly_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22729_none_fa27576b794a6a50.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม42,691
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)15:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-dfsr-หลัก-serveronly_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22447_none_fbf628e77682c4a8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม42,691
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)18:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม45,504
วัน (UTC)16-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)12:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2286715 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2286715 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2286715

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com