รายการของบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2008 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2285068
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้แสดงรายการบักที่ได้รับการแก้ไขใน Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

บันทึกย่อ
  • แก้ไขปัญหาอื่น ๆ ไม่บูอาจรวมอยู่ใน service pack
  • รายการนี้จะถูกปรับปรุงได้เมื่อมีการออกมาบทความเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คการ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
968382 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการการแก้ไขที่ระบุไว้ในบทความนี้ SQL Server 2008 SP2 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้ถูกรวมไว้ในการสะสม Update 1 ถึง 8 โปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่พร้อมใช้งานสำหรับ SQL Server 2008 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
970365 SQL Server 2008 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 SP1

บักที่ได้รับการแก้ไขใน service pack นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2008 SP2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ VSTSหมายเลขบทความ KBคำอธิบาย
2496822216454การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง ProcessAdd หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงไปยังพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2008: "เกิดข้อผิดพลาดภายใน: มีข้อยกเว้นที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น"
2567362322209การแก้ไข: ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องหากคุณใช้เครื่องหมายวงเล็บเลือกในคำชี้แจงที่มีเป็นนิพจน์ทั่วไปของตารางใน SQL Server 2008
2580762216456การแก้ไข: ข้อความในบริการการวิเคราะห์ SQL Server 2008 เพิ่มประสิทธิภาพของ Service Pack 2 ข้อผิดพลาด "การดำเนินการถูกยกเลิก" ข้อความ
2705612216460ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดโครงการใน SQL Server 2008: "คำจำกัดความที่แสดงรายการของแอสเซมบลีอยู่ไม่ตรงกับการอ้างอิงแอสเซมบลี"
2742802216461การติดตั้ง SQL Server 2008 ล้มเหลวในการติดตั้งบนน่งเมาต์ของคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008
284360955850ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามใช้ไบนารีจากแพคเกจ SQL Server ระบบ CLR ชนิด (SQLSysClrTypes.msi): "ไม่สามารถโหลด DLL 'SqlServerSpatial.dll': โปรแกรมประยุกต์นี้ไม่สามารถเริ่มการทำงานเนื่องจากการกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ไม่ถูกต้อง"
3016032216465การติดตั้งการ slipstream ของ SQL Server 2008 ล้มเหลวถ้ามีช่องว่างในเส้นทาง /PCUSOURCE หรือ /CUSOURCE
3178002216472ผลลัพธ์การคำชี้แจงของ SQL Server 2005 Analysis Services drillthrough ว่างเปล่า
3400662216474การแก้ไข: คุณอาจพบข้อมูลบางอย่างสูญหายเมื่อคุณใช้คำสั่งในการปรับปรุง ด้วยส่วนชุดคำสั่งที่ใช้ชนิดเวลา datetime2 และ datetimeoffset ใน SQL Server 2008
3477312216478ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้รับสั่งในสภาพแวดล้อมของเวอร์ชัน 2 PowerShell บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2008: "วัตถุการอ้างอิงที่ไม่ได้ตั้งค่าให้กับอินสแตนซ์ของวัตถุ"
3512862216480การแก้ไข: ระยะขอบจะไม่ถูกคงไว้ในรายงานเมื่อรายงานถูกส่งออกไปยัง Excel บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 แล้ว คุณแสดงตัวอย่างรายงานใน Excel
3519812216484การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณส่งรายงานไปยัง Excel ในโปรแกรมจัดการรายงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2008: " Unhandled จัดการข้อยกเว้น: ชนิด = System.ArgumentOutOfRangeException"
3574162216485การแก้ไข: ตัวตรวจสอบทรัพยากรป้อนเงื่อนไขที่ไม่ใช่ผลลัพธ์บนเซิร์ฟเวอร์ SQL Server 2008
3901262216491โปรแกรมอรรถประโยชน์การ SQL Dumper ไม่สามารถสร้างการติดตั้งแฟ้มบนคลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server 2008 บนคลัสเตอร์ล้มเหลว'ขั้นสูง' / องค์กรการถ่ายโอนข้อมูลของข้อผิดพลาด
396527980671การแก้ไขไม่มีความผันแปร salt ที่เข้ารหัสลับบนแฮล็อกอิน SQL Server sa
4024532019402"ไม่มีการแมประหว่างชื่อบัญชีและหมายเลขความปลอดภัยดำเนินการเสร็จแล้วพลาดเมื่อทำการเพิ่มโหนดการคลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server 2008
4267532216499คุณไม่สามารถลงทะเบียนอินสแตนซ์ฐานข้อมูลของ SQL Server 2008 ลงในยูทิลิตี้การเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่
4267532253128คุณไม่สามารถปรับใช้แอพลิเคชันเทียร์ข้อมูลไปยังอินสแตนซ์ฐานข้อมูล SQL Server 2008
4277032216501การแก้ไข: Multiserver งานไม่ได้ถูกดาวน์โหลดจาก SQL Server 2000 ในบทบาท MSX สู่ SQL Server 2008 ในบทบาท TSX
2567362322209การแก้ไข: ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องหากคุณใช้เครื่องหมายวงเล็บเลือกในคำชี้แจงที่มีเป็นนิพจน์ทั่วไปของตารางใน SQL Server 2008
5246422283072การแก้ไข: โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานที่เปิดใช้งานการบริการของ SQL Server 2008 R2 รายงานการใช้แบบ RSA 2048 บิตคีย์การเข้ารหัสลับคีย์ที่ใช้ในการบริการรายงานสำหรับ FIPS compliancy
3705402448971แก้ไข: ล็อกของตารางมี escalated เมื่อคุณใส่หลาย ๆ แถวลงในตารางใน SQL Server 2008

ปัญหาอื่น ๆ ที่ได้รับการแก้ไขใน service pack นี้

ความละเอียดของปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้จะรวมอยู่ใน SQL Server 2008 SP2 ยัง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ VSTSคำอธิบาย
270934ข้อผิดพลาดการ DBCC ความเสียหายเกิดขึ้นระหว่างการเปรียบเทียบของ SQL Server 2008 เมื่อมีใช้สายอักขระที่มีลำดับลจาโมที่ทำตามเครื่องหมายนานภาษาญี่ปุ่น
271554การแก้ไข: ตารางพื้นฐานระบบ syscolpars แสดงแถวที่ซ้ำกัน การแก้ไขนี้สำหรับแยกดังกล่าว โดยการเพิ่มหมายเลขขั้นตอนในการ DBCC checkcatalog
271708เมื่อแบบสอบถามมีตัวกรอง ที่อ้างอิงถึงคอลัมน์ในมุมมองของ sys.dm_server_audit_status ตัวกรองจะถูกละเว้น และมีการส่งกลับแถวทั้งหมดจาก sys.dm_server_audit_status
280004เป้าหมายการ bucketing แบบอะซิงโครนัสแสดงคู่ค่า/สายอักขระที่ไม่ถูกต้องสำหรับการแมปเขตข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ใน dm_xe_map_values
284760การแก้ไข: มุมมอง Mismatched สามารถประกอบด้วยมุมมองต่าง ๆ ที่มีหมายเลขที่แตกต่างกันของดัชนี การแก้ไขนี้บังคับให้ deterministic ใบของมุมมองเพื่อเปรียบเทียบ ตาม บนฟังก์ชันที่ตรงกัน และ บนหมายเลขดัชนีที่คู่กัน
285377ผู้ใช้ได้รับข้อผิดพลาด "Access Denied" เมื่อพวกเขานำทางไปยังโปรแกรมจัดการรายงานแบบท้องถิ่นถ้าเปิดใช้งาน UAC เพิ่มการปรับปรุง "Access Denied" ข้อ UAC รวมถึงการไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ที่อยู่การตั้งค่าที่สอดคล้องกันได้
291707ในฐานข้อมูลที่กำหนด ใช้เป็นเคอร์เซอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกประกาศสำหรับคำสั่ง select ที่ประกอบด้วยมุมมองใด ๆ ระบบ อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหลังจากที่แนบ และต่อฐานข้อมูลนั้น
293089ผู้ใช้มาตรวัดรัศมีที่พยายามที่จะใช้ "RateOfChange" หรือ "รวมเป็น" เป็นชนิดสูตรสำหรับ MaximumValue หรือ MinimumValue บนมาตรวัดไม่เห็นค่าในรายการแบบหล่นลงของเส้นตารางคุณสมบัติ
296314การแก้ไข: แฟ้ม FailoverAnalysis.sql ถูกติดตั้งในระหว่างการตั้งค่า SQL เซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ล้มเหลว สคริปต์นี้จะถูกเรียกโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดความล้มเหลว ตัวควบคุมคุณสมบัติส่วนตัวของ SqlDMVScriptTimeout สำหรับมิลลิวินาทีกี่สคริปต์สามารถดำเนินการเสร็จสิ้น
302563ผู้ใช้ได้รับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเมื่อพวกเขากำลังปรับรุ่นให้ใช้ร่วมกันแหล่งข้อมูลที่มีช่องว่างในชื่อ ข้อผิดพลาดบ่งชี้ว่า ชื่อที่ไม่ประกอบด้วยช่องว่าง
302707การติดตั้ง Service Pack 1 สำหรับ SQL Server ธุรกิจระบบสารสนเทศพัฒนา Studio 2008 ล้มเหลวเนื่องจากการกำหนดค่าแฟ้มที่หายไป
304390บัฟเฟอร์ของวงแหวนที่แสดงข้อมูลเหตุการณ์ที่ไม่สมบูรณ์ (ผลผลิตเหตุการณ์จาก dm_xe_session_targets) เมื่อไปถึงขนาดที่จำกัดไว้สำหรับผลลัพธ์ XML
307313ผู้ใช้ไม่สามารถกลับหลายคุกกี้ในโมดูล HTTP ของพวกเขา ผู้ใช้นี้มีผลต่อเมื่อพวกเขาพยายามที่ใช้การรับรองความถูกต้องแบบกำหนดเอง
309869กระทำเหตุการณ์ขยาย sqlsos.task_address, sqlsos.worker_address และ sqlsos.scheduler_address แสดงอยู่ไม่ถูกต้อง
310483ดีไซน์เนอร์ 2008 บริการการรายงานแปลงเซนติเมตรนิ้วในการ Tablix ซึ่งทำให้เกิดการแพ้ความแม่นยำของเค้าโครง
313780การถอนการติดตั้งครั้งแรกของทั้งสองมีชื่อเป็นอินสแตนซ์ปิดการใช้งานเบราว์เซอร์ SQL นี้ทำให้ตัวอย่างชื่อที่สองเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้
319216ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ข้อมูลประจำตัวที่เก็บไว้ในแหล่งข้อมูลของตนเองหากจำเป็นต้องมีสมาร์ทการ์ด
322046แบบสอบถามที่มีอนุประโยค subselect ที่ใช้นิพจน์การตั้งค่าที่ส่งกลับค่าใด ๆ สมาชิกที่คำนวณได้ ส่งกลับข้อผิดพลาดบอกว่า ที่ subselects ที่มีคำนวณสมาชิกได้รับอนุญาต
327301ทำใน Analysis Services การตั้งค่ามิติเริ่มต้นสมาชิก โดยใช้นิพจน์ MDX ที่มีฟังก์ชันที่ NonEmpty ให้เซิร์ฟเวอร์จะส่งกลับข้อผิดพลาดภายในขณะที่พยายามเปิด cube
328752Sys.dm_os_wait_stats มุมมองแสดงแถวที่ซ้ำกันสำหรับชนิดรอเบ็ดเตล็ด ซึ่งสามารถทำให้เกิดปัญหาสำหรับการตรวจสอบเครื่องมือ
331630ค่าจำนวนเต็มจะถูกปัดเศษในตัว SQL เซิร์ฟเวอร์รายงานบริการ Reusable แบบสอบถามออกแบบอย่างไม่ถูกต้อง
333544การแก้ไข: รหัสข้อผิดพลาด (6257) ใหม่จะถูกส่งกลับเมื่อผู้ใช้พยายามลงทะเบียนแอสเซมบลี CLR ที่ขึ้นอยู่กับการใช้งานแบบใหม่กว่าจริง เช่น CLR v4 ข้อผิดพลาดก่อนหน้านี้ (รหัส 6218) ถูกสับสน และไม่ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เห็นจุดบกพร่องสำหรับรายละเอียด
336809กรณีที่มีขอบแทรกค่าข้อความเป็นตัวตนอยู่ภายนอกช่วงที่ปัจจุบันในโหมด "ตั้งค่า identity_insert TABLE_NAME บน" นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นในการดำเนินงาน/การคืนค่าการสำรองข้อมูล
338247ถ้าพารามิเตอร์ที่ถูกผูกไว้ โดยฟังก์ชัน SQLBindParameter ระบุความยาวของ SQL_DATA_AT_EXEC ไดรเวอร์ของ SQL Server 2008 เนทิฟไคลเอ็นต์ ODC ทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึงถ้าฟังก์ชัน SQLPutData ระบุความยาวของ SQL_NULL_DATA เมื่อมาค่าพารามิเตอร์สำหรับการดำเนินการ
338999รายงาน 2008 บริการ SQL Server ประสบปัญหารั่วไหลในการเชื่อมต่อเมื่อผู้ใช้ใช้อินเทอร์เฟซ SOAP เมื่อต้อง การเรียกใช้รายงานการส่งออก
347779SQL Server สร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด "มีอยู่หน่วยความจำของระบบไม่เพียงพอในแหล่งทรัพยากร 'ภายใน' การเรียกใช้แบบสอบถามนี้" บางครั้ง สถานการณ์นี้มักจะถูกป้องกัน
350670ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หน้าหมดอายุ" เมื่อพวกเขาพยายาม refersh rendered รายงานหลังจากที่รายงานยังคงอยู่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง
352788เกิดข้อผิดพลาด 955 เมื่อผู้ใช้พยายามที่จะตั้งค่าคอนฟิกการบริหารคลังสินค้าการข้อมูลว่ามีฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขาที่กำลังออนไลน์
352862ReportBuilder 2.0 ClickOnce แสดงรายงานที่ว่างเปล่าเมื่อเริ่มต้นถ้าผู้ใช้แก้ไขรายงาน โดยใช้ ReportBuilder 2.0 จากเว็บไซต์ SharePoint 12
355222หากมีใช้ของ MARS, sys.dm_os_tasks มุมมองแสดงค่าเดียวกันในคอลัมน์ request_id สำหรับงานทั้งหมดของรายงานค่าถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงาน
355228การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใหม่ระบุว่า สาเหตุของการละเมิดการเข้าถึงที่เกิดขึ้นหากมีการตั้งค่าพารามิเตอร์เป้าหมายของ bucketizer ไม่ถูกต้อง
356127รายละเอียดการเปรียบเทียบคอลัมน์ที่ไม่ถูกต้องจะถูกส่งกลับเมื่อ BCP.exe ดึงข้อมูลเมตาของคอลัมน์
360584ไม่ทำการบอกรับสมาชิกงานระหว่างการปฏิบัติงานเนื่องจากความมีปัญหาโครงสร้างของข้อมูลในหน่วยความจำในระหว่างการส่งอีเมลที่พยายามทำรายงานที่แสดง MHTML
368388ราคาประมูล 2008 Report Designer ทำงานร่วมกับ SQL Server รายงานบริการ 2008 จึงล้มเหลวเมื่อผู้ใช้ปรับขนาดแถวของตาราง
376257เขตข้อมูลถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึงกล่องโต้ตอบ "ตัวเลือกจัดส่งรายงาน" จะถูกล้างข้อมูลหลังจากที่ผู้ใช้สามารถยกเลิก หรือปิดกล่องโต้ตอบ "รายละเอียดกำหนดการ" เพื่อกลับไปยัง "รายงานตัวเลือกการส่ง"
383747ตั้งเรียกเก็บเงินค่าทำงานอย่างไม่ถูกต้องเมื่อพวกเขารวบรวมเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานบนคลัสเตอร์ถ้าชื่ออินสแตนซ์ของ SQL เป็นเหมือนกับชื่อเครือข่ายเสมือน
384800การแก้ไข: ข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ และเพิ่มเติมไว้สำหรับ InvalidReportParameterException ในเอาท์พุตอย่างละเอียดถ้าเงื่อนไขบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างการประมวลผลของพารามิเตอร์
393410เมื่อผู้ใช้ล้างสิ่งที่เลือกอย่าง น้อยหนึ่งเดือนในตารางเวลารายเดือน SSRS สร้างตารางเวลาที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละเดือนที่ยังคงเป็นที่ selecteded ในบางกรณี ซึ่งสามารถทำให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถได้ @ active_end_date ก่อน @ active_start_date"
393879ปรับปรุงข้อมูลการสมัครสมาชิกล้มเหลวถ้าค่า NULL จะถูกส่งกลับเมื่อถูกแมปไปพารามิเตอร์รายงาน ซึ่งยอมรับค่า NULL
394977ปัญหาการสมัครสมาชิกและการจัดส่งจะยากต่อการวินิจฉัยในไฟล์การสืบค้นกลับบริการรายงาน เข้าสู่ระบบเพิ่มเติมอย่างละเอียดที่ถูกต้อง
415084ผู้ใช้ได้รับการ "ดัชนีไม่อยู่ในช่วงที่ ต้องไม่ใช่ค่าลบ และน้อยกว่าขนาดของคอลเลกชัน"ข้อผิดพลาดเมื่อพวกเขาส่งออกเป็น PDF
419740ผู้ใช้ไม่สามารถใช้การรับรองความถูกต้องแบบกำหนดเองใน SKU เว็บ SQL Server 2008
424595หากผู้ใช้สร้างชนิดที่ผู้ใช้กำหนดเองและฟังก์ชันตารางที่มีค่าเป็นธุรกรรมเดียวกัน และฟังก์ชันมีข้อมูลตารางส่งคืนสินค้าที่ประกอบด้วยคอลัมน์มีชนิดผู้ใช้กำหนดเอง self-deadlock ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยุติการเชื่อมต่อที่พยายามทำการดำเนินการเหล่านี้
421922การแก้ไข: สนับสนุนมีให้สำหรับอักขระได้สูงสุด 15,000 พาร์ติชัน ในตาราง และดัชนีใน Microsoft SQL Server 2008 SP2 รุ่น Enterprise นักพัฒนา และประเมินผล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การสนับสนุนนี้สามารถเปิดใช้งาน และปิดการใช้งาน เกี่ยวกับข้อจำกัดของ และ เกี่ยวกับปัญหาที่ทราบและวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่าง ดูเอกสารทางเทคนิค "สนับสนุนสำหรับลบพาร์" (http://go.microsoft.com/fwlink/LinkId = 199773)
424804ใน Analysis Services ลูกค้าบางอย่างอาจประสบปัญหาการละเมิดการเข้าถึงเมื่อพวกเขาจะใช้ลำดับชั้นแบบแม่ลูกในเงื่อนไขของฟังก์ชัน IIF อิน
426631การใช้ฟังก์ชัน PeriodsToDate ที่มีพารามิเตอร์ Null สมาชิกอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด "ข้อยกเว้นที่ไม่คาดคิด"
429253แสดงหมายเลขรุ่นที่ไม่ถูกต้อง ใน SQL Server จัดการ Studio และ ใน บริการรายงานของ SQL Server ซึ่งทำให้สับสนได้เนื่องจากตัวเลขที่แสดงขึ้นไม่แตกต่างจากหมายเลขรุ่น RTM หลังจากที่มีดำเนินการปรับรุ่น
430703ข้อยกเว้นที่รองอาจเกิดขึ้นเมื่อ Analysis Services สร้างการถ่ายโอนข้อมูล Watson นี้เป็นจริงว่าการถ่ายโอนข้อมูล Watson ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากมีข้อยกเว้นที่แท้จริง หรือเนื่องจากการร้องขออย่างชัดแจ้งในการถ่ายโอนข้อมูลบนข้อผิดพลาดบางอย่าง หากเกิดข้อยกเว้นที่รอง เซิร์ฟเวอร์สามารถพบการสอบถามซ้ำไม่สิ้นสุด รุ่นนี้สร้างการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก และปิดเซิร์ฟเวอร์
431298การแก้ไข: ใน SSRS 2008 Service Pack 2 การบันทึกด้ add-in สำหรับ SharePoint 2007 สำหรับการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์รายงาน SSRS 2008 R2 ที่มีการปรับปรุง ซึ่งช่วยให้การเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานบางอย่างใน ReportBuilder 3.0, ReportParts และการสร้าง ภาพ ATOM การรวมทั้งแสดงตัวอย่างรายงานใหม่ใน ReportBuilder 3.0
431301วัตถุในฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยหลายพันของวัตถุข้อมูลเมตาในการประมวลผลใช้เวลานานเพื่อเริ่มการนำเข้าข้อมูล นี้เกิดเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์มีการสร้างตารางเวลางานก่อนการนำเข้าข้อมูลเริ่มต้นขึ้น ทำนอกจากนี้ อัลกอริทึมที่ใช้เพื่อตรวจสอบการอ้างอิงให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าลงเมื่อวัตถุข้อมูลเมตามากมายที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
432094ดัชนีที่ spatial ไม่สามารถอย่างปลอดภัยสร้างในตารางที่ใช้ CELL_ID, CELL_ATTRIBUTES หรือ SRID สำหรับชื่อคอลัมน์
448007ในเงื่อนไขที่กำหนด ชื่อคอลัมน์ partitioned ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด 11405 อาจไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ข้อความแสดงชื่อคอลัมน์ไม่ถูกต้องการจะพิมพ์
455538การใช้การรักษาความปลอดภัยของเซลล์พร้อมกับคำนวณให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีใช้ส่วนคำสั่ง from ที่ว่างเปล่าไม่ใช่
456534การละเมิดการเข้าถึงแบบอ่านเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการยอมถ้ารันพร้อมกันสองธุรกรรม: หนึ่งเพื่อปรับเปลี่ยน หรือสร้างพาร์ติชัน และการประมวลผลเป็นมิติหนึ่ง
471363เมื่อ Microsoft Office 12 ถูกรวมเข้ากับบริการรายงานของ SQL Server 2008 รวม SharePoint เริ่มต้นเพื่อโปรแกรมสร้างรายงาน clickonce URL ป้องกันไม่ให้โปรแกรมสร้างรายงานเริ่มต้นไม่
471421การแก้ไข: ปัญหาการปรับภาษาใน SKU ตุรกี: bread crumbs เดี๋ยวนี้แปลบนเพจไลบรารี reportpart ใหม่
499162การแก้ไข: สำหรับการเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากชื่อ MSAA ของ "Symbol" เป็น null ชื่อ MSAA ถูกปรับปรุง และจะสามารถมองเห็นได้ในขณะนี้
503096การแก้ไข: ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของการสร้างดัชนี โดยคำสั่ง DDL สำหรับตารางที่มีพาร์ติชันมากมาย และที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่มี ก่อนหน้านี้ เวลาจำเป็นสำหรับกระบวนการนี้เพิ่มในความก้าวหน้าของเรขาคณิตเป็นพาร์ติชันที่ได้รับการเพิ่มจำนวนขึ้น เวลาต้องใช้ในขณะนี้เพิ่มขึ้นในความก้าวหน้าของเชิงเส้น
515240การใช้ตารางที่มีค่าเป็นพารามิเตอร์สำหรับคอลัมน์ LOB อาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึงบนเซิร์ฟเวอร์
520700ชื่อ MSAA สำหรับกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของมาตราส่วนรัศมีไม่ถูกต้อง และไม่สามารถเข้าถึงได้ตาม
525601ในระหว่างการตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบที่ granular อัลกอริทึมที่ใช้เพื่อแสดงรายการการตรวจสอบระบบที่รวมเหตุการณ์อาจพบหน่วยความจำรั่วของรายการการตรวจสอบระบบ ยังคงอยู่จนกว่าเกิดข้อผิดพลาดออกจำ และการบริการมีการทำงานใหม่เพื่อเพิ่มหน่วยความจำ

หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังปรับรุ่นจาก SQL Server 2008 SP19 การปรับปรุงแบบสะสมหรือรุ่นที่ใหม่กว่า คุณต้องใช้การไปรษณีย์ SQL Server 2008 SP2 สะสม update หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น SQL Server 2008 SP2 เพื่อขอรับการแก้ไขทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงรายการบัญชี SQL Server 2008 SP2 สะสม Update คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2289254 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของ SQL Server ปัจจุบันและ edition คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
321185 วิธีการระบุรุ่นของ SQL Server และรุ่นของคุณ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2285068 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2554 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbsqlsetup kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2285068 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2285068

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com