วิธีการตรวจพบการเชื่อมโยงที่ล่าช้าสำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้และนโยบายกลุ่มในการประมวลผล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 227260 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงที่ล่าช้าถูกพบใน Windows 2000 สำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้และนโยบายกลุ่มในการประมวลผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

windows 2000 รวมถึงวิธีการใหม่ของการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ไม่อนุญาตการเข้าถึงไปยังตัวควบคุมโดเมนบนการเชื่อมโยงที่ล่าช้าในการใช้ Group Policy หรือดาวน์โหลดโปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขต ซึ่งสามารถใช้แบบฟอร์มลำดับของการร้องขอ ping TCP/IP ไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ไม่มี reliance เพิ่มเติมในการตรวจหาการเชื่อมโยงที่ล่าช้าใน Windows 2000 ได้เนื่องจากใช้เพื่อกำหนดชนิดของนโยบายกลุ่มที่จะใช้

กลไกการใหม่ใช้รูปแบบของการวัดเวลาตอบรับจากลำดับของ TCP/IP pings จากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่กำหนดอัตราการถ่ายโอนเฉลี่ยในวินาทีต่อกิโลบิต (กิโลบิตต่อวินาที) ไคลเอ็นต์ pings เซิร์ฟเวอร์สามครั้ง ไบต์ 0 และสามครั้ง กับ 2048 ไบต์ ถ้าเวลาการตอบสนองจากใด ๆ pings น้อยกว่า 10 มิลลิวินาที (ms), การเชื่อมโยงจะถือเป็นเร็วโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้น อัตราเฉลี่ยการโอนย้ายถูกคำนวณ โดย averaging แตกต่างระหว่างแรก (ไบต์ 0) และเวลา ping (2048 ไบต์) ที่สอง ถ้าอัตราการถ่ายโอนจะช้ากว่าค่าเริ่มต้นหรือค่าที่กำหนด โดยผู้ดูแลระบบ จะถือเป็นการเชื่อมต่อช้า

windows 2000 ใช้สูตรต่อไปนี้:
LinkSpeed = 32000/ulTotal
ในสูตรนี้ ulTotal เป็นค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างเวลา ping แรก และตัวที่สอง

ให้พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้
USERENV(20c.210) 09:52:23:621 PingComputer: Adapter speed 10000000 bps 
USERENV(20c.210) 09:52:23:851 PingComputer: First time: 236 
USERENV(20c.210) 09:52:24:097 PingComputer: Second time: 245 
USERENV(20c.210) 09:52:24:328 PingComputer: First time: 240 
USERENV(20c.210) 09:52:24:574 PingComputer: Second time: 247 
USERENV(20c.210) 09:52:24:804 PingComputer: First time: 237 
USERENV(20c.210) 09:52:25:050 PingComputer: Second time: 245 
USERENV(20c.210) 09:52:25:050 PingComputer: Transfer rate: 4000 Kbps Loop count: 3 
ในตัวอย่างนี้ ผลต่างระหว่างแต่ละครั้งที่สามารถคำนวณได้ในลักษณะต่อไปนี้:

ขั้นแรก difference: 245 236 = 9
ที่สองที่แตกต่าง: 247 240 = 7
สาม difference: 245 237 = 8

ดังนั้น เป็น ulTotal (9 + 7 + 8) / 3 = 24/3 = 8 ความเร็วในการเชื่อมโยงที่ประเมินไว้เป็น 32000/ulTotal = 32000/8 = 4000

ลักษณะพิเศษของ'นโยบายกลุ่ม'

เมื่อมีใช้ Group Policy กับคอมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้ กลไกการตรวจหาการเชื่อมโยงที่ล่าช้าของ IP เสมอใช้ โดยค่าเริ่มต้น ถ้ามีการตรวจพบการเชื่อมโยงที่ล่าช้า บางรูปแบบ'นโยบายกลุ่ม'จะไม่นำไปใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายกลุ่มใดคอมโพเนนต์ที่ใช้ไม่ได้ และ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
227369ลักษณะการทำงานเริ่มต้นสำหรับส่วนขยายของนโยบายกลุ่มด้วยการเชื่อมโยงที่ล่าช้า
ผู้ดูแลระบบสามารถระบุความเร็วในการเชื่อมต่ออย่างอิสระสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของนโยบายกลุ่มคอมพิวเตอร์และผู้ใช้:
 1. ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ คลิกขวาที่ไซต์ โดเมน หรือหน่วยองค์กรอยู่ Group Policy object (GPO) ที่จะประกอบด้วยการกำหนดสำหรับความเร็วในการเชื่อมต่อ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 2. คลิกการนโยบายกลุ่มแท็บ คลิวัตถุนโยบายกลุ่มที่เหมาะสม และคลิกแก้ไข.
 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วในการตรวจหาการเชื่อมโยงที่ล่าช้าสำหรับ Windows 2000 เมื่อคอมพิวเตอร์'นโยบายกลุ่ม'จะมีการใช้ ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์โหนด และค้นหานี้Administrative Templates\System\Group Policyโฟลเดอร์ Modify theGroup Policy slow link detectionpolicy.

  To change the slow link detection speed for Windows 2000 when user Group Policy is being applied, expand theUser Configurationnode and locate theGroup Policy slow link detectionpolicy.

  In either case, the value must be specified in kbps. To disable slow link detection, use 0 (zero) for this value. By default, the connection speed is set to 500 kbps.
 4. Exit Active Directory Users and Computers.

Effects on roaming user profiles

Roaming user profiles are not required to be stored on a server on which TCP/IP is an installed protocol. However, when a user tries to download a roaming user profile, the IP slow link detection mechanism is used first. If Windows 2000 detects that the server on which the roaming user profile is located does not support TCP/IP, it uses the method that is used by Microsoft Windows NT 4.0 and earlier versions. In this method, the time that it takes for the server to respond to a request for the file attributes of the profile is timed and compared to the value determining a slow network.

The administrator can specify the connection speed that determines a slow network when user profiles are being downloaded:
 1. In Active Directory Users and Computers, right-click the site, domain, or organizational unit in which the Group Policy object (GPO) exists that will contain the policy for the connection speed, and then clickคุณสมบัติ.
 2. คลิกการนโยบายกลุ่มtab, click the appropriate GPO, and then clickแก้ไข.
 3. To change the slow link detection speed for Windows 2000 when a user's roaming user profile is being downloaded, expand theการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์node and locate theAdministrative Templates\System\Logonโฟลเดอร์ Modify theSlow network connection timeout for user profilespolicy. This policy uses two values, one in kbps for the TCP/IP slow network detection mechanism and one in ms (milliseconds) for the time to contact server. To disable slow link detection, use 0 (zero) for these values. By default, the connection speed is set to 500 (kbps) and the time is set to 120 (milliseconds).
 4. Exit Active Directory Users and Computers.

Viewing the slow network detection data in the debug log

If debug logging is enabled on a Windows 2000-based computer, the result of the slow network detection mechanism is recorded in the Userenv.log file. An example of the entries recorded when a client is on a fast link (where the TCP/IP pings resulted in times of less than 10 ms) might resemble the following:
USERENV(ac.150) 10:00:04:554 PingComputer: First time: 0
USERENV(ac.150) 10:00:04:554 PingComputer: Fast link. จบการทำงาน
For more information about how to enable debug logging, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
221833How to enable user environment debug logging in retail builds of Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 227260 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB227260 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:227260

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com