คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มที่มีการเชื่อมโยงสิ่งที่แนบใน Outlook: "Outlook บล็อกการเข้าถึงสิ่งที่แนบมาอาจไม่ปลอดภัยต่อไปนี้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2271150 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงให้คุณเห็นวิธีการตั้งค่าความปลอดภัยต่ำกว่าหรือวิธีปิดคุณลักษณะความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ในการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมเฉพาะของคุณ หากคุณใช้วิธีแก้ปัญหานี้ ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดสิ่งที่แนบมาเป็นแฟ้มที่เชื่อมโยงในข้อความ Microsoft Outlook, Outlook จะไม่สามารถเข้าถึงการเชื่อมโยง เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจได้รับข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้ในแถบข้อมูล Outlook:
Outlook บล็อกการเข้าถึงสิ่งที่แนบมาอาจไม่ปลอดภัยต่อไปนี้: ชื่อแฟ้ม.

สิ่งที่แนบที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง โดยทั่วไปจะถูกสร้างขึ้น โดยโซลูชันแบบกำหนดเอง โดยใช้ MAPI แบบขยายหรือแบบวัตถุของ Outlook เมื่อต้องการเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน กับกล่องจดหมาย Microsoft Exchange หรือกลุ่มท้องถิ่นของโฟลเดอร์ Outlook

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก โดยค่าเริ่มต้น Outlook 2010 และ Outlook 2013 ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมโยงแฟ้มสิ่งที่แนบมาให้เปิด นอกจากนี้ การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2010 กรกฎาคมทำการเปลี่ยนแปลง Outlook 2002, Outlook 2003 และ Outlook 2007 เพื่อรวมลักษณะการทำงานนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
978212 MS10-045: ช่องโหว่ใน Help and Support Center อาจยอมให้มีการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมกระดานข่าวศูนย์ตอบรับความปลอดภัยของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS10-045.mspx

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้:
 • วิธีที่ 1
  ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาของโซลูชันแบบกำหนดเอง ที่ใช้แฟ้มที่มีการเชื่อมโยงสิ่งที่แนบ เราขอแนะนำให้ คุณเปลี่ยนโซลูชันเพื่อที่จะไม่ใช้แฟ้มที่เชื่อมโยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับสิ่งที่แนบ PR_ATTACH_METHOD คุณสมบัติ:
  • ATTACH_BY_REFERENCE
  • ATTACH_BY_REF_ONLY
  • ATTACH_BY_REF_RESOLVE
  วิธีหนึ่งที่เป็นไปได้อาจใช้การเชื่อมโยงหลายมิติในเนื้อความของข้อความแทน
 • วิธีที่ 2

  คำเตือน แก้ปัญหาวิธีนี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี จากผู้ใช้ที่เป็นอันตราย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำวิธีแก้ปัญหานี้ แต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีแก้ปัญหานี้ดุลยพินิจของคุณเอง ใช้วิธีนี้แก้ปัญหาความรับผิดชอบของคุณเอง

  สิ่งสำคัญส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

  รายการรีจิสทรีสามารถใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ Outlook บล็อกสิ่งที่แนบแฟ้มที่มีการเชื่อมโยงเพื่อให้พวกเขาสามารถเปิดได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ คุณใช้รายการรีจิสทรีนี้เนื่อง จากการทำเช่นนี้จะลดความปลอดภัยของ Outlook อาจอนุญาตให้เข้าถึงสิ่งที่แนบที่อาจเป็นอันตราย

  การกำหนดค่ารายการรีจิสทรี AllowAttachByRef เพิ่มค่า DWORD ชื่อ AllowAttachByRef ที่มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อต้องการเพิ่มรายการรีจิสทรีนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regedit ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
  2. ค้นหา และคลิกคีย์ย่อยของรีดังต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
   • Outlook 2013 (รุ่น 15.0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security
    หรือ:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security 
   • Outlook 2010 (รุ่น 14.0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security
    หรือ:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security
   • Outlook 2007 (รุ่น 12.0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
    หรือ:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
   • Outlook 2003 (รุ่น 11.0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
    หรือ:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
   • Outlook 2002 (รุ่น 10.0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
    หรือ:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
  3. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างแล้ว คลิ กDWORD Value
  4. ชนิด AllowAttachByRef สำหรับชื่อของ DWORD จากนั้นกด ENTER
  5. คลิกขวาที่AllowAttachByRefและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
  6. ในกล่องValue dataพิมพ์ 1แล้ว คลิกตกลง
  7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี และจากนั้น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

  สิ่งสำคัญ รายการรีจิสทรี AllowAttachByRef เท่านั้นเปิดสิ่งที่แนบมา ATTACH_BY_REFERENCE และ ATTACH_BY_REF_ONLY สิ่งที่แนบมา ATTACH_BY_REF_RESOLVE ยังคงถูกบล็อค

ข้อมูลเพิ่มเติม

Outlook 2002 และ Outlook รุ่นก่อนหน้านี้อนุญาตให้คุณสามารถสร้างสิ่งที่แนบมาที่ถูกเชื่อมโยง โดยใช้คำสั่งแทรกแฟ้ม อย่างไรก็ตาม นี้ถูกเท่านั้นสามารถใช้ได้กับข้อความที่ถูกจัดรูปแบบ โดยใช้รูปแบบ rich text คุณลักษณะนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Outlook รุ่นที่ใหม่กว่า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแทรกเชื่อมโยงหลายมิติในเนื้อความของข้อความแทน

รูปแบบวัตถุของ Outlook ช่วยให้ผู้ใช้สร้าง และส่งสิ่งที่แนบมาที่ถูกเชื่อมโยง อย่างไรก็ตาม เมื่อมีส่งข้อความเหล่านี้ MAPI แปลงสิ่งที่แนบที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่แนบมาฝังตัว

เนื่องจากมีขนาดใหญ่มากของเมตริกซ์โดยรวมของสถานการณ์จำลอง และเนื่องจาก Outlook บล็อกสิ่งที่แนบมา ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิก ชนิดอื่นนอกจากนี้คุณควรตรวจสอบว่าการทดสอบสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อดูว่า ปัญหานี้อาจเกี่ยวข้องกับลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดคุณอาจสังเกตได้ใน Outlook วิธีดีที่สุดเพื่อตรวจสอบว่า สิ่งที่แนบมา เป็นแฟ้มที่มีการเชื่อมโยงคือการ ใช้เครื่องมือที่ใช้ MAPI เช่น MFCMAPI เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติPR_ATTACH_METHODของสิ่งที่แนบถูกกำหนดเป็นหนึ่งในค่าต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ค่าค่าสถานะ MAPI
2ATTACH_BY_REFERENCE
3ATTACH_BY_REF_RESOLVE
4ATTACH_BY_REF_ONL
การใช้ MFCMAPI เพื่อตรวจสอบว่า สิ่งที่แนบมาเป็นสิ่งที่แนบมาที่มีการเชื่อมโยง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่ม MFCMAPI
 2. บนเมนูเซสชันคลิกเข้าสู่ระบบและแสดงตารางร้านค้า
 3. คลิกสองครั้งหนึ่งร้านค้า MAPI ในรายการเพื่อเปิดที่เก็บ นี่อาจเป็นร้านค้าที่ประกอบด้วยข้อความที่มีสิ่งที่แนบที่สงสัยว่า
 4. ขยายโฟลเดอร์ทรีในบานหน้าต่างนำทางเพื่อค้นหาโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง และจากนั้น คลิกสองครั้งที่ชื่อโฟลเดอร์เพื่อเปิดโฟลเดอร์นั้น
 5. คลิกขวาข้อความที่มีสิ่งที่แนบ suspect และจากนั้น คลิกแสดงตารางสิ่งที่แนบมา
 6. เลือกสิ่งที่แนบ suspect จากนั้น ค้นหาคุณสมบัติPR_ATTACH_METHODในรายการของคุณสมบัติ ค่าและ SmartView คอลัมน์แสดงข้อมูล สิ่งที่แนบมาเป็นสิ่งที่แนบมาที่ถูกเชื่อมโยงถ้าข้อมูลตรงกับค่าใดค่าหนึ่งในสามค่าที่อยู่ในตารางของค่าสถานะ MAPI ที่ถูกแสดงรายการก่อนหน้านี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MFCMAPI แวะไปที่เว็บเพจ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.codeplex.com/mfcmapi
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Microsoft ให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาการสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบุคคลภายนอก


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2271150 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มกราคม 2558 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsecurity kbregistry kbmt KB2271150 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2271150

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com