สวิตช์ command-Line สำหรับเครื่องมือในการติดตั้ง Microsoft Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 227091 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่314881.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

โปรแกรมที่ปฏิบัติการได้ใน Windows Installer ที่ interprets แพคเกจ และการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Msiexec.exe บทความนี้แสดงรายการสวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับโปรแกรมนี้ คุณไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรม Msiexec.exe ได้โดยไม่ได้ระบุอย่างน้อยหนึ่งสวิตช์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Switch Parameters                Description
--------------------------------------------------------------------------
/i   Package|ProductCode            Installs or configures a
                         product.

/f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Package|ProductCode Repairs a product. 

                         p - Reinstalls a
                         product only if a 
                         file is missing.

                         o - Reinstalls a
                         product if a file
                         is missing or if an 
                         older version of a file
                         is installed.

                         e - Reinstalls a
                         product if a file
                         is missing or an equal 
                         or older version of a 
                         file is installed.

                         d - Reinstalls a
                         product if a file
                         is missing or a 
                         different
                         version of a file is
                         installed.

                         c - Reinstalls a
                         product if a file 
                         is missing or the stored 
                         checksum value does not
                         match the calculated
                         value.

                         a - Forces all files to
                         be reinstalled.

                         u - Rewrites all
                         required user-
                         specific registry 
                         entries.

                         m - Rewrites all 
                         required
                         computer-specific 
                         registry entries.

                         s - Overwrites all 
                         existing shortcuts.

                         v - Runs from the source
                         file and re-caches the
                         local package.

/a  Package                   Administrative
                         installation option.
                         Installs a product on 
                         the network.

/x  Package|ProductCode             Uninstalls a product.

/j  [u|m]Package                 Advertises a product.
   or [u|m]Package /t Transform List      The property values used
   or[u|m]Package /g LanguageID         on the command line are
                         ignored.

                         u - Advertises a product
                         to the current user.
 
                         m - Advertises a product
                         to all users. 

                         g - Language ID.

                         t - Applies a transform
                         list to an advertised
                         package.

/l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Logfile     Specifies the log 
                         file path and
                         indicates the flags 
                         to be logged.

                         i - Status messages.

                         w - Non-fatal warnings.

                         e - All error messages.

                         a - Startup of actions.

                         r - Action-specific
                         records

                         u - User requests.

                         c - Initial User
                         Interface (UI) 
                         parameters

                         m - Out-of-memory.
 
                         p - Terminal properties.

                         v - Verbose output.

                         + - Appends to the
                         existing file.
      
                         ! - Clears each line in
                         the log file.

                         "*" - Wildcard.
                         Logs all information,
                         but the use of the v
                         option is not included.
                         To include the v option,
                         type "/l*v."

/p  Patch/Package                Applies a patch. To 
                         apply a patch to an 
                         installed Administrator
                         image, type the 
                         following options:

                         /p [PatchPackage]
                         /a [Package]

/q  n|b|r|f                   Sets the UI level.

                         q , qn - No UI.

                         qb - Basic UI.

                         qr - Reduced UI. A modal
                         dialog box is displayed
                         at the end of the
                         installation.

                         qf - Full UI. A modal
                         dialog box is displayed
                         at the end of the
                         installation.

                         qn+ - No UI. However, a 
                         modal dialog box is
                         displayed at the end of
                         the installation.

                         qb+ - Basic UI. A modal
                         dialog box is displayed
                         at the end of the 
                         installation. If you 
                         cancel the installation, 
                         a modal dialog box is 
                         not displayed.

                         qb- - Basic UI with no
                         modal dialog boxes. 
                         The "/qb+-" switch
                         is not a supported UI 
                         level.

/y  module                    Calls the system
                         Application Programming
                         Interface (API) 
                         DllRegisterServer, which
                         registers modules that
                         are typed on the 
                         command line (for
                         example, "msiexec /y
                         my_file.dll").

                         This option is only used 
                         for registry information
                         that cannot be added 
                         using the registry 
                         tables of the .msi file.

/z  module                    Calls the system API 
                         DllUnRegisterServer,
                         to unregister modules 
                         that are typed on the
                         command line (for 
                         example, "msiexec /z 
                         my_file.dll").

                         This option is only used 
                         for registry information 
                         that cannot be removed 
                         using the registry 
                         tables of the .msi file.
				

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลและอื่น ๆ ตัวอย่าง โปรดดูหัวข้อ "ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง" ในวิธีใช้ของ Windows Installer หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa367988.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 227091 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB227091 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:227091

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com