Prepínače príkazového riadka pre nástroj Microsoft Windows Installer

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 227091 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows XP je dostupná pod číslom 314881.
Pozn mka
Tento článok sa uplatňuje na systém Windows 2000. Podpora pre Windows 2000 končí 13. júla 2010. V Windows 2000 podpora riešenie Center je východiskovým bodom pre plánovanie vašej stratégie migrácie zo systému Windows 2000. Ďalšie informácie nájdete Microsoft Support Lifecycle politiky.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

SUHRN

Spustiteľný program Windows Installer, ktorý interpretuje balíkov a nainštaluje výrobkov je Msiexec.exe. Tento článok obsahuje zoznamy prepínače príkazového riadka pre tento program. Msiexec.exe program sa nedá spustiť bez špecifikovania aspoň jeden prepínač.

DALSIE INFORMACIE

Switch Parameters                Description
--------------------------------------------------------------------------
/i   Package|ProductCode            Installs or configures a
                         product.

/f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Package|ProductCode Repairs a product. 

                         p - Reinstalls a
                         product only if a 
                         file is missing.

                         o - Reinstalls a
                         product if a file
                         is missing or if an 
                         older version of a file
                         is installed.

                         e - Reinstalls a
                         product if a file
                         is missing or an equal 
                         or older version of a 
                         file is installed.

                         d - Reinstalls a
                         product if a file
                         is missing or a 
                         different
                         version of a file is
                         installed.

                         c - Reinstalls a
                         product if a file 
                         is missing or the stored 
                         checksum value does not
                         match the calculated
                         value.

                         a - Forces all files to
                         be reinstalled.

                         u - Rewrites all
                         required user-
                         specific registry 
                         entries.

                         m - Rewrites all 
                         required
                         computer-specific 
                         registry entries.

                         s - Overwrites all 
                         existing shortcuts.

                         v - Runs from the source
                         file and re-caches the
                         local package.

/a  Package                   Administrative
                         installation option.
                         Installs a product on 
                         the network.

/x  Package|ProductCode             Uninstalls a product.

/j  [u|m]Package                 Advertises a product.
   or [u|m]Package /t Transform List      The property values used
   or[u|m]Package /g LanguageID         on the command line are
                         ignored.

                         u - Advertises a product
                         to the current user.
 
                         m - Advertises a product
                         to all users. 

                         g - Language ID.

                         t - Applies a transform
                         list to an advertised
                         package.

/l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Logfile     Specifies the log 
                         file path and
                         indicates the flags 
                         to be logged.

                         i - Status messages.

                         w - Non-fatal warnings.

                         e - All error messages.

                         a - Startup of actions.

                         r - Action-specific
                         records

                         u - User requests.

                         c - Initial User
                         Interface (UI) 
                         parameters

                         m - Out-of-memory.
 
                         p - Terminal properties.

                         v - Verbose output.

                         + - Appends to the
                         existing file.
      
                         ! - Clears each line in
                         the log file.

                         "*" - Wildcard.
                         Logs all information,
                         but the use of the v
                         option is not included.
                         To include the v option,
                         type "/l*v."

/p  Patch/Package                Applies a patch. To 
                         apply a patch to an 
                         installed Administrator
                         image, type the 
                         following options:

                         /p [PatchPackage]
                         /a [Package]

/q  n|b|r|f                   Sets the UI level.

                         q , qn - No UI.

                         qb - Basic UI.

                         qr - Reduced UI. A modal
                         dialog box is displayed
                         at the end of the
                         installation.

                         qf - Full UI. A modal
                         dialog box is displayed
                         at the end of the
                         installation.

                         qn+ - No UI. However, a 
                         modal dialog box is
                         displayed at the end of
                         the installation.

                         qb+ - Basic UI. A modal
                         dialog box is displayed
                         at the end of the 
                         installation. If you 
                         cancel the installation, 
                         a modal dialog box is 
                         not displayed.

                         qb- - Basic UI with no
                         modal dialog boxes. 
                         The "/qb+-" switch
                         is not a supported UI 
                         level.

/y  module                    Calls the system
                         Application Programming
                         Interface (API) 
                         DllRegisterServer, which
                         registers modules that
                         are typed on the 
                         command line (for
                         example, "msiexec /y
                         my_file.dll").

                         This option is only used 
                         for registry information
                         that cannot be added 
                         using the registry 
                         tables of the .msi file.

/z  module                    Calls the system API 
                         DllUnRegisterServer,
                         to unregister modules 
                         that are typed on the
                         command line (for 
                         example, "msiexec /z 
                         my_file.dll").

                         This option is only used 
                         for registry information 
                         that cannot be removed 
                         using the registry 
                         tables of the .msi file.
				

ODKAZY

Pre viac informácii a príkladov, prosím pozrite si „možnosti príkazového riadka"tému v Pomocníkovi systému Windows Installer, alebo navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/aa367988.aspx

Vlastnosti

ID článku: 227091 - Posledná kontrola: 21. októbra 2011 - Revízia: 2.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbinfo kbmt KB227091 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:227091

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com