อัตราแลกเปลี่ยนของ Microsoft ที่เข้ากันได้กับโด เมนของป้ายชื่อเดียว Disjointed Namespaces และ Namespaces ที่ไม่ติดกัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2269838 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงความเข้ากันได้ของ Microsoft Exchange กับโด เมนของป้ายชื่อเดียว เครือ Namespaces และ Namespaces ที่ไม่ติดกัน


ข้อมูลเพิ่มเติม


โดเมนของป้ายชื่อเดียว

สำหรับคำอธิบายของโดเมนของป้ายชื่อเดียว ให้ดูหัวข้อโดเมนของป้ายชื่อเดียวในการMicrosoft DNS Namespace ที่ศูนย์แก้ไขปัญหาของการวางแผน

Namespaces ที่ไม่เป็นสมาชิกร่วม

สำหรับคำอธิบายของเครือ Namespaces ให้ดูที่หัวข้อเครือ Namespaces ในการMicrosoft DNS Namespace ที่ศูนย์แก้ไขปัญหาของการวางแผน

Namespaces ที่ไม่ติดกัน

สำหรับคำอธิบายของ Namespaces ที่ไม่ติดกัน หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไม่อยู่ติดกัน namespaces ให้ดูหัวข้อ Namespaces ที่ไม่ติดกันในการ Microsoft DNS Namespace ที่ศูนย์แก้ไขปัญหาของการวางแผน


เซิร์ฟเวอร์ Exchange

เพื่อตอบสนองต่อคำติชมของลูกค้า ทีมอัตราแลกเปลี่ยนได้รับการปรับปรุงของเมทริกซ์การทดสอบ และกำหนดว่า จะสามารถสนับสนุน Exchange Server 2010 บน SLDs เครือ Namespaces และ Namespaces ที่ไม่ติดกัน เพจนี้ประกอบด้วยคำอธิบายโดยย่อของแต่ละสถานการณ์และข้อพิจารณาพิเศษเหล่านี้ ถ้าคุณต้องการติดตั้ง Exchange 2010 ลงในสภาพแวดล้อมเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง อ่าน เอกสารประกอบของ Exchange ทีมบล็อก เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวข้อง

ในการเพิ่มการสนับสนุนสำหรับชนิดเหล่านี้ของโท ไม่มีความต้องการขีดเส้นใต้สำหรับ DNS เมื่อต้องการจะติดตั้ง และกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ก่อนที่ผู้ใช้ดำเนินต่อกับการปรับใช้งานใด ๆ ที่กำหนดไว้ที่นี่ ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ต้องสามารถแก้ไขแบบสอบถาม DNS สำหรับทรัพยากรที่ระบุใน namespace ที่เหมาะสมเชื่อถือ

โดเมนของป้ายชื่อเดียว

ถึงแม้ว่า Exchange 2010 จะได้รับการสนับสนุน โดย SLDs มุมมองของทีมผลิตภัณฑ์การแลกเปลี่ยนคือ SLDs ไม่ได้กำหนดค่าคำแนะนำ และอาจไม่ได้รับการสนับสนุน โดยรุ่นอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต Microsoft อื่นหรือโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นที่คุณต้องการเรียกใช้ในสภาพแวดล้อมของคุณอาจไม่ได้รับการสนับสนุนบนอิน SLD. ซึ่งอาจมีผลเสียต่อในสภาพแวดล้อมของคุณ ถึงแม้ว่าเราจะช่วยให้การติดตั้ง Exchange 2010 ในการ SLD เราขอแนะนำให้ คุณดำเนินการขั้นตอนการย้ายองค์กรของคุณออกจากการกำหนดค่านี้

Namespaces ที่ไม่เป็นสมาชิกร่วม

ใน Microsoft Exchange 2010 มีสามสถานการณ์ได้รับการสนับสนุนสำหรับการปรับใช้ Exchange ในโดเมนที่มี namespace ไม่เป็นสมาชิกร่วมกัน สถานการณ์ได้รับการสนับสนุนมีดังนี้:
  • สถานการณ์สมมติที่ 1: ส่วนต่อท้าย DNS หลักของตัวควบคุมโดเมนจะไม่เหมือนกับชื่อโดเมน DNS คอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมนอาจไม่เป็นสมาชิกร่วม หรือไม่ตัวก็
  • สถานการณ์สมมติที่ 2: คอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกในโดเมน Active Directory ถูกตัวแม้ว่าจะไม่มีตัวควบคุมโดเมนไม่เป็นสมาชิกร่วม
  • สถานการณ์สมมติที่ 3: ชื่อโดเมน NetBIOS ของตัวควบคุมโดเมนไม่เหมือนกับ subdomain ของชื่อโดเมน DNS ของตัวควบคุมโดเมนนั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Exchange 2010 และตัว namespaces ให้ดู ทำความเข้าใจกับ Namespace ที่ไม่เป็นสมาชิกร่วมสถานการณ์. บทความด้านเทคนิค
ข้อพิจารณาพิเศษ

Namespaces (ไม่ติดกัน) ที่ไม่ติดกัน

สำหรับ namespaces ที่ไม่ติดกัน DNS ต้องถูกกำหนดค่าให้เซิร์ฟเวอร์ Exchange สามารถแก้ไขชื่อโดเมนทั้งหมดในสภาพแวดล้อม เป็นความต้องการที่มีการกำหนดค่า msds-allowedDNSSuffixes ภายในสภาพแวดล้อมการไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่สำหรับ namespaces ทั้งหมดที่ใช้ภายในฟอเรสต์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกนี้ ให้ดู การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าไคลเอ็นต์ DNS. บทความด้านเทคนิค
แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบมีดังนี้:
  • Exchange Server 2010

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบ Exchange 2010 ให้ดู ข้อกำหนดของระบบ Exchange 2010 บทความด้านเทคนิค
  • Exchange Server 2007

    Microsoft มีการเปลี่ยนแปลงกฎการตั้งค่าข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ SLDs จากข้อผิดพลาดคำเตือน การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ฟิลด์ Service Pack 1 ติดตั้งต่อไปในสภาพแวดล้อม SLD

    สำหรับปัญหาที่ทราบและคำแนะนำเกี่ยวกับ Exchange 2007 ร่วมกับ SLD ให้ดู การแลกเปลี่ยนเอกสารประกอบบล็อกของทีม.
  • Exchange Server 2003
  • Exchange 2000 Server

ข้อมูลอ้างอิง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2269838 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbinfo kbpubtypekc kbsurveynew kbdomain kbmt KB2269838 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2269838

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com