Identifikator ?lanka: 2266203 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Prikazivanje liste u prikazu listi sa podacima na Veb lokaciji SharePoint nakon instaliranja 64-bitne verzije sistema Microsoft Office 2010 nije mogu?e.

Kada na Veb lokaciji SharePoint 2003 ili 2007 kliknete na Radnje, a zatim na Uredi u listu sa podacima ili ako na Veb lokaciji SharePoint 2010 kliknete na karticu Lista, a zatim na Prikaz lista sa podacima, dobi?ete slede?u poruku o gre?ci:

Listu nije mogu?e prikazati u prikazu lista sa podacima iz nekog od slede?ih razloga:
 • Komponenta lista sa podacima koja je kompatibilna sa programom Microsoft SharePoint Foundation nije instalirana.
 • Veb pregleda? ne podr?ava ActiveX kontrole.
 • Komponenta nije ispravno konfigurisana da podr?ava 32-bitne ili 64-bitne sisteme.

Uzrok

64-bitna verzija komponente lista sa podacima nije dostupna za Office 2010.

Re?enje

Mo?ete da instalirate upravlja?ki program za 2007 Office sistem: Data Connectivity Components za omogu?avanje komponente lista sa podacima. Ove komponente su dostupne u Microsoft centru za preuzimanje:Upravlja?ki program sistema Office 2007: Data Connectivity Components instalirajte 32-bitnu verziju komponente lista sa podacima koja ?e raditi sa 64-bitnom verzijom sistema Office 2010 dokle god koristite 32-bitnu verziju Internet pregleda?a.

Kliknite ovde da biste videli ili sakrili vi?e informacija o ?Upravlja?ki program sistema Office 2007: Data Connectivity Components?

Zaobila?enje

Ako vam za poslovanje nije neophodno da koristite 64-bitnu verziju sistema Office 2010, preporu?ujemo da deinstalirate 64-bitnu verziju sistema Office 2010, a zatim da instalirate 32-bitnu verziju sistema Office 2010. 32-bitna verzija komponente lista sa podacima je instalirana sa 32-bitnom verzijom sistema Office 2010.

Vi?e informacija o problemima sa 64-bitnom verzijom sistema Office 2010 potra?ite u slede?im ?lancima.
64-bitna izdanja sistema Office 2010
Razumevanje 64-bitnog sistema Office
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2266203 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Office 365 for enterprises
 • Microsoft Office 365 for small businesses
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
Klju?ne re?i: 
kbprb kbsurveynew kbpubtypekc kbinstallation vkbportal231 vkbportal237 o365 bposs kbcip KB2266203

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com