Straipsnio ID: 2266203 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

?diegus ?Microsoft Office 2010? 64 bit? versij? nepavyksta per?i?r?ti s?ra?o naudojant ?SharePoint? svetain?s duomen? lapo rodin?.

?SharePoint 2003? arba ?SharePoint 2007? svetain?je spustel?jus Veiksmai ir Redaguoti duomen? lape arba ?SharePoint 2010? svetain?je spustel?jus skirtuk? S?ra?as ir Duomen? lapo rodinys pateikiamas toks klaidos prane?imas:

S?ra?o nepavyksta parodyti duomen? lapo rodinyje d?l vienos arba keleto nurodyt? prie?as?i?:
 • Ne?diegtas duomen? lapo komponentas, suderinamas su ?Microsoft SharePoint Foundation?.
 • J?s? ?iniatinklio nar?ykl? nepalaiko ?ActiveX? valdikli?.
 • Komponentas netinkamai sukonfig?ruotas, tod?l nepalaiko 32 bit? arba 64 bit? versijos.

Prie?astis

Duomen? lapo komponento 64 bit? versija nepasiekiama naudojant program? ?Office 2010?.

Sprendimas

Galite ?diegti ?2007 Office System Driver: Data Connectivity Components?, kad ?galintum?te duomen? lapo komponent?. ?iuos komponentus galite rasti ?Microsoft? atsisiuntimo centre:Naudojant ?2007 Office System Driver: Data Connectivity Components? ?diegiama duomen? lapo komponento 32 bit? versija, kuri veiks su ?Office 2010? 64 bit? versija tol, kol naudosite interneto nar?ykl?s 32 bit? versij?.

Spustel?kite ?ia, jei norite per?i?r?ti arba pasl?pti informacij? apie ?2007 Office System Driver: Data Connectivity Components?

Problemos sprendimas

Jeigu j?s? ?monei neb?tina naudoti ?Office 2010? 64 bit? versij?, rekomenduojame pa?alinti ?Office 2010? 64 bit? versij? ir ?diegti ?Office 2010? 32 bit? versij?. Duomen? lapo komponento 32 bit? versija ?diegiama su ?Office 2010? 32 bit? versija.

Daugiau informacijos apie ?Office 2010? 64 bit? versijos triktis ?r. toliau nurodytuose straipsniuose.
64 bit? ?Office 2010? leidimai
Bendra informacija apie 64 bit? ?Office? versij?
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2266203 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 3 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Office 365 for enterprises
 • Microsoft Office 365 for small businesses
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
Rakta?od?iai: 
kbprb kbsurveynew kbpubtypekc kbinstallation vkbportal231 vkbportal237 o365 bposs kbcip KB2266203

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com