Vykdomos ?Hyper-V? virtualiosios ma?inos tinklo ry?ys gali nutr?kti esant dideliam siun?iamo ry?io srautui kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Server 2008 R2? SP1

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2263829 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?sivaizduokite toliau pateikt? situacij?.
 • ?diegiate ?Hyper-V? vaidmen? kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paketas (SP1).
 • Kompiuteryje vykdote virtuali?j? ma?in?.
 • Tinklo prieigai sukurti virtualiojoje ma?inoje naudojate tinklo adapter?.
 • Sukuriate daug vienu metu vykstan?i? tinklo ry?i?. Arba susidaro didelis siun?iamo tinklo srautas.
Tokiu atveju gali nutr?kti virtualiosios ma?inos tinklo ry?ys. Be to, tinklo adapteris gali b?ti i?jungtas.

Pastabos.
 • Turite i? naujo paleisti virtuali?j? ma?in?, kad i?spr?stum?te ?i? problem?.
 • Su ?ia problema galima susidurti ir naudojant ?Windows Server 2008 R2? versijas, kuriose n?ra ?diegto SP1. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, taikykite kar?t?sias pataisas, apra?ytas viename i? ?i? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsni?
  974909 Vykdomos ?Hyper-V? virtualiosios ma?inos tinklo ry?ys nutr?ko esant dideliam siun?iamo ry?io srautui kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Server 2008 R2?

  2264080 ?Hyper-V? vaidmens specifini? naujinim? paketas ?Windows Server 2008 R2?: 2010 m. rugpj??io 24 d.

SPRENDIMAS

Naujinimo informacija

Kaip gauti ?? naujinim?

?? fail? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

B?tinieji komponentai

Jei norite taikyti ?? naujinim?, turite vykdyti ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paket?. Be to, kompiuteryje turite b?ti ?dieg? ?Hyper-V? vaidmen?.

Daugiau informacijos, kaip gauti ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? pakeitim? paket?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
976932 Informacija apie ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paket?

Registro informacija

Norint naudoti naujinim? ?iame pakete, nereikia atlikti pakeitim? registre.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaik? ?? naujinim? turite i? naujo paleisti kompiuter?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Failo informacija

Bendroji ?i? kar?t?j? patais? versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? datos ir laikai j?s? vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku, atsi?velgiant ? galim? vasaros laiko patais?. Be to, ?ios datos ir laikai gali keistis, kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
?Windows Server 2008 R2? fail? informacijos pastabos
 • Failai, kurie yra susij? su tam tikru produktu, SR_Level (RTM, SPn) ir paslaug? ?aka (LDR, GDR), gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius, nurodytus toliau pateikiamoje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasSR_LevelPaslaugos ?aka
  6.1.760 1.17xxx?Windows Server 2008 R2?SP1GDR
  6.1.760 1.21xxx?Windows Server 2008 R2?SP1LDR
 • GDR paslaug? ?akose yra tik tos pataisos, kurios yra i?platintos ir skirtos pla?iai paplitusioms itin svarbioms problemoms spr?sti. LDR paslaug? ?akos, be i?platint? patais?, turi kar?t?j? patais?.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje, yra pateikti atskiru s?ra?u skyriuje ?Windows Server 2008 R2? papildom? fail? informacija?. MUM, MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nepateikti, yra pasira?yti ?Microsoft? skaitmeniniu para?u.
Visos palaikomos x64 ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7601.17579614,40015-Mar-201102:35x64
Hvboot.sys6.1.7601.17579118,14415-Mar-201105:34x64
Hvix64.exe6.1.7601.17579652,28815-Mar-201102:35x64
Hvax64.exe6.1.7601.21683614,40015-Mar-201102:28x64
Hvboot.sys6.1.7601.21683118,14415-Mar-201105:19x64
Hvix64.exe6.1.7601.21683652,28815-Mar-201102:28x64

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij? rasite spustel?j? toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
824684 ?prast? termin?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Papildoma fail? informacija

Papildoma ?Windows Server 2008 R2? fail? informacija

Vis? palaikom? x64 ?Windows Server 2008 R2? versij? papildomi failai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameAmd64_40382355b5f3a572fc0403869e69124c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17579_none_72342a76e87e6455.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)16-Mar-2011
Time (UTC)02:28
PlatformNot applicable
File nameAmd64_50af227f4655d69403c72117a3b37d76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21683_none_a0d84a7142d73a87.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)16-Mar-2011
Time (UTC)02:28
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17579_none_8e3b7aba7c50f851.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)15-Mar-2011
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21683_none_8eb445dd957c1c02.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)15-Mar-2011
Time (UTC)05:46
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,440
Date (UTC)16-Mar-2011
Time (UTC)02:28
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,462
Date (UTC)16-Mar-2011
Time (UTC)02:28
PlatformNot applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2263829 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugpj??io 24 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbfix KB2263829

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com