การแก้ไข: อัพเดต.NET Framework อาจล้มเหลว และแฟ้มบางแฟ้มใน GAC อาจถูกลบไปแล้ว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2260913 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการ Microsoft .NET Framework กระบวนการติดตั้งอาจไม่สำเร็จ และย้อนกลับ หลังจากการย้อนกลับเสร็จสมบูรณ์แล้ว บางแฟ้ม Microsoft .NET Framework ในแคชของแอสเซมบลีส่วนกลาง (GAC) จะถูกลบออก ดังนั้น โปรแกรมประยุกต์ Microsoft .NET Framework บางโปรแกรมอาจไม่ทำงาน หรืออาจทำงานไม่ถูกต้อง

ในแฟ้มบันทึกของ Microsoft Installer (MSI) สำหรับการติดตั้งการปรับปรุง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
<Assembly path="" and="" name=""></Assembly>. IAssemblyCache->InstallAssembly() ส่งกลับ-2147024864
<Date></Date><Time></Time> DDSet_Error: ไม่สามารถติดตั้งแอสเซมบลี'<Assembly path="" and="" name=""></Assembly>' ได้เนื่องจาก มีข้อผิดพลาดระบบ: กระบวนการไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มได้เนื่องจากกำลังถูกใช้ โดยขั้นตอนอื่นได้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก มีการโต้ตอบของจุดบกพร่องใน Microsoft .NET Framework และโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นบางโปรแกรม โปรแกรมประยุกต์เหล่านี้ใส่ล็อก ในแอสเซมบลีใน GAC และ ในโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแอสเซมบลีในเวลาเดียวกัน ปัญหานี้ได้ถูกเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นที่ใช้เทคโนโลยีการจำลองเสมือนของแอพลิเคชันของบุคคลที่สาม Microsoft .NET Framework virtualize

หมายเหตุ เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ Microsoft .NET Framework แบบมาตรฐานไม่ล็อกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่อยู่ใน GAC ในลักษณะที่เป็นสาเหตุของปัญหานี้

การแก้ไข

ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นแล้ว คุณต้องแก้ไข Microsoft .NET Framework สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้

ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ได้ คุณสามารถติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อป้องกันปัญหานี้ในระหว่างการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงในอนาคต

สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แก้ปัญหาของแอสเซมบลีที่ถูกลบจาก GAC เมื่อการติดตั้งการปรับปรุงล้มเหลว และย้อนกลับ จะไม่สามารถแก้ไขความล้มเหลวในการติดตั้งการปรับปรุงหรือสาเหตุของการย้อนกลับ

หมายเหตุ นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงไปยัง Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1) อย่างไรก็ตาม ไม่มีอยู่ในขณะนี้ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับสถานการณ์นี้

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกได้ถ้า Microsoft Support Professional พบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะสามารถแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะมีผลกับคำถามการสนับสนุนเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผลิตภัณฑ์ชื่อแฟ้มแพลตฟอร์ม
Microsoft .NET Framework 2.0 SP2-Windows Server 2003 (MSI)NDP20SP2-KB2260913-IA64.exeItanium
Microsoft .NET Framework 2.0 SP2-Windows Server 2003, Windows XP (MSI)NDP20SP2-KB2260913-x64.exeIntel/AMD 64 บิต
Microsoft .NET Framework 2.0 SP2-Windows Server 2003, Windows XP (MSI)NDP20SP2-KB2260913-x86.exeแบบ 32 บิต
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-Windows Server 2008 (CBS)Windows6.0-KB2260913-v2-ia64.msuItanium
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-Windows Vista, Windows Server 2008 (CBS)Windows6.0-KB2260913-v2-x64.msuIntel/AMD 64 บิต
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-Windows Vista, Windows Server 2008 (CBS)Windows6.0-KB2260913-v2-x86.msuแบบ 32 บิต
กรอบงาน Microsoft .NET 4.0 - Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (MSI)NDP40-KB2260913-IA64.exeItanium
กรอบงาน Microsoft .NET 4.0 - Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2 (MSI)NDP40-KB2260913-x64.exeIntel/AMD 64 บิต
กรอบงาน Microsoft .NET 4.0 - Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2 (MSI)NDP40-KB2260913-x86.exeแบบ 32 บิต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีรุ่นต่อไปนี้ของ Microsoft .NET Framework ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1)
  • Microsoft .NET Framework 4.0

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม

สำหรับ Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows 2000, Windows Server 2003 และ ของ Windows XP
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
mscordacwks.dll2.0.50727.5058989,52812-Oct-201005:18x 86
Mscorlib.dll2.0.50727.50584,550,65612-Oct-201005:18x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.50585,824,84812-Oct-201005:18x 86
Sos.dll2.0.50727.5058388,93612-Oct-201005:18x 86
สำหรับ Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows 2000, Windows Server 2003 และ ของ Windows XP
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
mscordacwks.dll2.0.50727.50581,755,48011-Oct-201023:18x 64
Mscorlib.dll2.0.50727.50584,567,04011-Oct-201023:13x 64
Mscorwks.dll2.0.50727.505810,044,75211-Oct-201023:17x 64
Sos.dll2.0.50727.5058485,19211-Oct-201023:14x 64
สำหรับ Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
mscordacwks.dll2.0.50727.50583,082,58412-Oct-201000:59IA-64
Mscorlib.dll2.0.50727.50584,009,98412-Oct-201000:58IA-64
Mscorwks.dll2.0.50727.505820,194,12812-Oct-201000:54IA-64
Sos.dll2.0.50727.5058872,77612-Oct-201000:57IA-64
สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Mscorlib.dll2.0.50727.50594,550,65629-Oct-201010:54x 86
mscordacwks.dll2.0.50727.5059989,52829-Oct-201010:54x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.50595,824,84829-Oct-201010:55x 86
Sos.dll2.0.50727.5059388,93629-Oct-201010:55x 86
สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Mscorlib.dll2.0.50727.50594,567,04029-Oct-201010:53x 64
mscordacwks.dll2.0.50727.50591,755,48029-Oct-201010:53x 64
Mscorwks.dll2.0.50727.505910,044,75229-Oct-201010:54x 64
Sos.dll2.0.50727.5059485,19229-Oct-201010:54x 64
สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Mscorlib.dll2.0.50727.50594,009,98429-Oct-201010:56IA-64
mscordacwks.dll2.0.50727.50593,082,58429-Oct-201010:55IA-64
Mscorwks.dll2.0.50727.505920,194,12829-Oct-201010:56IA-64
Sos.dll2.0.50727.5059872,77629-Oct-201010:56IA-64
สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.0 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista ของ Windows Server 2008, Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clr.dll4.0.30319.3906,730,56818-พฤศจิกายน-201007:09x 86
mscordacwks.dll4.0.30319.3901,141,59218-พฤศจิกายน-201007:09x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.390955,21618-พฤศจิกายน-201007:09x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.3905,196,11218-พฤศจิกายน-201007:09x 86
Sos.dll4.0.30319.390516,93618-พฤศจิกายน-201007:09x 86
สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.0 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista ของ Windows Server 2008, Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clr.dll4.0.30319.3909,799,49618-พฤศจิกายน-201007:49x 64
mscordacwks.dll4.0.30319.3901,513,30418-พฤศจิกายน-201007:49x 64
Mscordbi.dll4.0.30319.3901,453,39218-พฤศจิกายน-201007:49x 64
Mscorlib.dll4.0.30319.3904,960,08018-พฤศจิกายน-201007:49x 64
Sos.dll4.0.30319.390597,83218-พฤศจิกายน-201007:49x 64
สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.0 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clr.dll4.0.30319.39019,378,50418-พฤศจิกายน-201008:35IA-64
mscordacwks.dll4.0.30319.3903,755,86418-พฤศจิกายน-201008:35IA-64
Mscordbi.dll4.0.30319.3903,293,52018-พฤศจิกายน-201008:35IA-64
Mscorlib.dll4.0.30319.3904,447,56818-พฤศจิกายน-201008:35IA-64
Sos.dll4.0.30319.3901,203,01618-พฤศจิกายน-201008:35IA-64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ใช้ Microsoft .NET Framework หรือที่เก็บล็อกบนแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใน GAC ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการ Microsoft .NET Framework

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วในคอมพิวเตอร์ของคุณ และถ้าแอสเซมบลีถูกเอาออกจาก GAC คุณจำเป็นต้องแก้ไข Microsoft .NET Framework

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข Microsoft .NET Framework ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
908077 วิธี การเอาออกด้วยตนเองแล้ว ให้ติดตั้ง Microsoft .NET Framework 2.0

นอกจากนี้คุณอาจเลือกใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลกรอบงาน.NET Aaron Stebner สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการล้างข้อมูล.NET Framework แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
.NET framework ล้างเครื่องมือคู่มือผู้ใช้


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ GAC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนสำหรับโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ ในโปรแกรมอื่นโปรแกรมประยุกต์หรือซอฟต์แวร์การเปลี่ยนเส้นทาง หรือ ในแอพลิเคชันของบุคคลที่สามหรือสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนของซอฟต์แวร์ ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
9274287 สนับสนุนนโยบายสำหรับโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ ในโปรแกรมอื่นโปรแกรมประยุกต์หรือซอฟต์แวร์การเปลี่ยนเส้นทาง หรือระบบของบุคคลที่สามโปรแกรมประยุกต์หรือซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนของ Microsoftคุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2260913 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2557 - Revision: 9.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
  • Microsoft .NET Framework 4.0
Keywords: 
kbqfe kbfix kbHotfixServer kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2260913 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2260913

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com