ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: XL2000: รูปแบบแฟ้มไม่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 224134 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เมื่อคุณเปิดแฟ้มใน Microsoft Excel ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
รูปแบบแฟ้มไม่ถูกต้อง
หมายเหตุ::Microsoft Office 2000 มีฟังก์ชันในตัวที่ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ยากหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด หากคุณต้องการเปิดใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้และอื่น ๆใน Microsoft Office 2000 กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ Customizable Alerts ของ Microsoft Office 2000 จากเว็บไซต์ ตามแอดเดรสต่อไปนี้::
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8FBEE1D3-C5BB-4A36-A2F7-DC63DE2A818C
หมายเหตุ:: ถ้าคุณเข้าถึงบทความนี้ได้ ด้วยการคลิกการข้อมูลของเว็บปุ่มในข้อผิดพลาด เรียบร้อยแล้วคุณมีการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนที่สามารถกำหนดเองได้

สิ่งที่ควรทดลอง

หลายรุ่นของ Excel ที่มีการติดตั้งไว้

ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งรุ่นของ Excel ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน โปรดดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของคุณ
214388XL2000: ทำงานหลายเวอร์ชันของ Microsoft Excel

เปิดสมุดงานในอีเมลของที่กำหนดเส้นทาง

ถ้าข้อผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดสมุดงานที่เวียนได้ถูกส่งถึงคุณทางอีเมลจากผู้ใช้รายอื่นของ Excel โปรดดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของคุณ
211919XL2000: "ไม่ถูกต้องรูปแบบแฟ้ม" ปรากฏ เปิดสมุดงานที่ Routed

การเปิดแฟ้มข้อความ

ถ้าข้อผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มข้อความ (.prn, .txt หรือ.csv) การอ้างอิงถึงบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของคุณ
323626XL: " SYLK: รูปแบบแฟ้มไม่ถูกต้อง" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดแฟ้ม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 224134 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbdownload kberrmsg kbprb kbmt KB224134 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:224134

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com