หมายเลขบทความ (Article ID): 223300 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่ 314852.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Windows ประกอบด้วยบริการบันทึกล็อกที่เปิดใช้งานรีจิสทรีเพื่อช่วยในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ Windows Installer บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเปิดใช้งานการบริการบันทึกล็อกนี้

หมายเหตุ รายการรีจิสทรีในบทความนี้ถูกต้องสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Installer สามารถใช้การบันทึกล็อกเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการติดตั้งซอฟต์แวร์แพคเกจ การบันทึกล็อกนี้เปิดใช้งานโดยเพิ่มคีย์และค่าให้กับรีจิสทรี หลังจากเพิ่มรายการและเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถลองใหม่ ปัญหาในการติดตั้งและ Windows Installer จะติดตามความคืบหน้าและโพสต์ไว้ที่โฟลเดอร์ Temp ชื่อแฟ้มของบันทึกล็อกใหม่คือชื่อใดๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "Msi" และลงท้ายด้วยส่วนขยาย .log เมื่อต้องการหาตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ Temp ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง:

cd %temp%
เมื่อต้องการให้เราเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการบันทึกล็อกของ Windows Installer ให้คุณ โปรดไปที่ส่วนของ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานการบันทึกล็อกของ Windows Installer ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วนของ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกลิงค์ แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เปิดใช้งานการบันทึกล็อกของ Windows Installerปิดใช้งานการบันทึกล็อกของ Windows Installer
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50380
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50381


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจอยู่ในรูปภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขแบบอัตโนมัติยังทำงานกับ Windows ในเวอร์ชันของภาษาอื่น

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการบันทึกล็อกของ Windows Installer

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการบันทึกล็อกของ Windows ด้วยตนเอง ให้เปิดรีจิสทรีด้วย Regedit.exe และสร้างพาธและคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Reg_SZ: การบันทึก
ค่า: voicewarmupx
ตัวอักษรในฟิลด์ค่าสามารถอยู่ในลำดับใดๆ ตัวอักษรแต่ละตัวเปิดโหมดการบันทึกล็อกที่แตกต่างกัน ฟังก์ชันจริงของแต่ละตัวอักษรจะเป็นไปตาม MSI รุ่น 1.1:
v - เอาต์พุตการสร้าง
o - ข้อความพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ
i - ข้อความแสดงสถานะ
c - พารามิเตอร์ UI เริ่มต้น
e - ข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั้งหมด
w - คำเตือนที่ไม่รุนแรง
a - เริ่มต้นดำเนินการ
r - การดำเนินการที่ระบุเฉพาะระเบียนข้อมูล
m - หน่วยความจำไม่เพียงพอหรือข้อมูลการออกที่รุนแรง
u - คำร้องขอจากผู้ใช้
p - คุณสมบัติเทอร์มินัล
+ - ผนวกเข้ากับแฟ้มที่มีอยู่
! - ล้างข้อมูลแต่ละบรรทัดในการบันทึกล็อก
x - ข้อมูลการดีบักเพิ่มเติม ค่าสถานะ "x" พร้อมใช้งานเฉพาะบนระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 และรุ่นถัดมา และบน MSI แบบแจกจ่ายต่อได้ในรุ่น 3.0 และบน MSI แบบแจกจ่ายต่อได้ในรุ่นถัดมา

"*" - อักขระไวด์ดาร์ด บันทึกล็อกข้อมูลทั้งหมดยกเว้นตัวเลือก v และ x เมื่อต้องการสอดแทรกตัวเลือก v และ x ให้ระบุ "/l*vx"
หมายเหตุ ควรใช้เฉพาะวัตถุประสงค์สำหรับการแก้ไขและไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เนื่องจากอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของระบบและพื้นที่ว่าง แต่ละครั้งที่คุณใช้เครื่องมือ เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก ใน Control Panel แฟ้ม Msi*.log ใหม่ถูกสร้างขึ้น

เปิดใช้งานการบันทึกล็อก Windows Installer ด้วยนโยบายกลุ่ม

คุณสามารถเปิดใช้งานการบันทึกล็อกด้วยนโยบายกลุ่มโดยแก้ไข OU หรือ Directory Group Policy ตามความเหมาะสม ภายใต้นโยบายกลุ่ม ให้ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ ขยายแม่แบบการดูแลระบบ ขยายคอมโพเนนต์ของ Windows แล้วเลือก Windows Installer

คลิกสองครั้งที่ การบันทึกล็อก แล้วคลิก เปิดใช้งาน ในกล่อง การบันทึกล็อก ให้ป้อนตัวเลือกที่คุณต้องการบันทึกล็อก ล็อกไฟล์ Msi.log จะปรากฏขึ้นในโฟลเดอร์ Temp ของไดรฟ์ข้อมูลระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกล็อก MSI โปรดดูวิธีใช้ Windows โดยค้นหาซึ่งใช้วลี "การบันทึกล็อกของ msi" และเลือก "การจัดการกับตัวเลือกสำหรับคอมพิวเตอร์ผ่านนโยบายกลุ่ม"

หมายเหตุ การเพิ่มเติมของค่าสถานะ "x" พร้อมใช้งานบน Windows Server 2003 และระบบปฏิบัติการในรุ่นถัดมา และบน MSI แบบแจกจ่ายต่อได้ในรุ่น 3.0 และ MSI แบบแจกจ่ายต่อได้ในรุ่นถัดมา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 223300 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
Keywords: 
kbenv kbhowto kbfixme kbmsifixme KB223300

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com