Artikel-id: 223300 - Visa produkter som artikeln gäller.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows XP finns i 314852.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Windows innehåller en registeraktiverad loggningstjänst för att diagnostisera problem med Windows Installer. I den här artikeln beskrivs hur du aktiverar loggningstjänsten.

Obs! Registerposten i den här artikeln kan användas i alla Windows-operativsystem.

Mer Information

Windows Installer kan använda loggning för att hjälpa till att felsöka problem med installation av programpaket. Du aktiverar loggningen genom att lägga till nycklar och värden i registret. När posterna har lagts till och aktiverats testar du probleminstallationen igen. Windows Installer spårar då förloppet och lägger upp det i Temp-mappen. Namnet på den nya loggfilen är slumpmässigt men börjar med "Msi" och slutar med filnamnstillägget .log. Du hittar Temp-mappen genom att skriva följande rad i kommandotolken:

cd %temp%
Om du vill att vi ska aktivera eller inaktivera Windows Installer-loggning åt dig går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Dölj tabellenVisa tabellen
Aktivera Windows Installer-loggningInaktivera Windows Installer-loggning
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50380
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50381


Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd-skiva och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Aktivera Windows Installer-loggning

Om du vill aktivera Windows Installer-loggning på egen hand öppnar du registret med Regedit.exe och skapar följande sökväg och nycklar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Reg_SZ: Logging
Värde: voicewarmupx
Bokstäverna i värdefältet kan stå i vilken ordning som helst. Varje bokstav aktiverar ett särskilt loggningsläge. Funktionen för varje bokstav i MSI version 1.1 visas här:
v - Utförliga utdata
o - Meddelanden om slut på diskutrymme
i - Statusmeddelanden
c - Ursprungliga parametrar för gränssnittet
e - Alla felmeddelanden
w - Icke-oåterkalleliga varningar
a - Åtgärdernas start
r - Åtgärdsspecifika poster
m - Information om otillräckligt minne eller oåterkalleliga fel
u - Användarens indata
p - Terminalegenskaper
+ - Lägg till i befintlig fil
! - Skriv varje rad direkt till loggfilen, utan buffring
x - Extra felsökningsinformation. Flaggan "x" kan bara användas i Windows Server 2003 och senare operativsystem, och i MSI version 3.0 (omdistribuerbar) samt i senare omdistribuerbara versioner av MSI.

"*" - Jokertecken, logga all information, förutom det som ingår i alternativen v och x. Om du vill ta med alternativen v och x anger du "/l*vx".
Obs! Detta bör endast användas vid felsökning och bör inte lämnas på eftersom det har negativa effekter på systemets prestanda och på diskutrymmet. Varje gång du använder verktyget Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen skapas en ny Msi*.log-fil.

Aktivera Windows Installer-loggning med grupprinciper

Du kan aktivera loggning med grupprinciper genom att redigera lämplig organisationsenhet eller Directory-grupprincip. Under Grupprincip expanderar du Datorkonfiguration, Administrativa mallar och sedan Windows-komponenter och markerar därefter Windows Installer.

Dubbelklicka på Loggning och klicka på Aktiverad. I rutan Loggning anger du alternativen du vill logga. Loggfilen Msi.log visas i systemvolymens Temp-mapp.

Mer information om MSI-loggning finns i hjälpen till Windows. Sök med frasen "msi loggning" och välj "Hantera alternativ för datorer via Grupprincip".

Obs! Det går bara att lägga till flaggan "x" i Windows Server 2003 och senare operativsystem och i MSI version 3.0 (omdistribuerbar), och i senare omdistribuerbara versioner av MSI.

Egenskaper

Artikel-id: 223300 - Senaste granskning: den 10 november 2010 - Revision: 2.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
Nyckelord: 
kbenv kbhowto kbfixme kbmsifixme KB223300

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com