Straipsnio ID: 223188 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?sp?jimas: nesivadovaukite ?iame straipsnyje apra?yta proced?ra nor?dami pakeisti disk?, jeigu n?ra pakeista disko raid?. Tai atlikus jums gali nepavykti paleisti savo operacin?s sistemos. Vadovaukit?s ?iame straipsnyje apra?oma proced?ra tik nor?dami atkurti pakeist? disko raid?, o ne kaip nors keisti esamo kompiuterio disk?. Prie? darydami pakeitimus, padarykite atsargines registro rakt? kopijas.

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
249321 Negalima ?eiti, jeigu pakeista ?krovos skaidinio disko raid? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?iame straipsnyje apra?oma, kaip Windows pakeisti sistemos ar ?krovos disko raid?. Paprastai to daryti nerekomenduojama, ypa? jei nuo Windows ?diegimo prad?ios disko raid? nebuvo pakeista. Tai padaryti galima tik tuo atveju, jeigu disko raid?s buvo pakeistos vartotojui ne?siki?us. Taip gali nutikti, jei sugadinsite veidrodin? tom? arba jei bus pakeista disko konfig?racija. Tai tur?t? b?ti retas atvejis ir jums reik?t? v?l pakeisti disko raides, kad jos atitikt? pradin? diegim?.

Jei norite pakeisti arba sukeisti disko raides tomuose, kurios negali b?ti pakeistos naudojant disk? tvarkymo pried?, atlikite ?iuos veiksmus.

Pastaba: ?iose instrukcijose D disku vadinama tomui priskirta (klaidinga) disko raid?, o C disku vadinama (nauja) disko raid?, ? kuri? j?s norite pakeisti arba kuri? norite priskirti tomui.

?i proced?ra sukei?ia C ir D disk? raides. Jeigu jums neb?tina sukeisti disk? raid?i?, papras?iausiai pakeiskite \DosDevice\raid? vert?: bet kuria nauja nenaudojama disko raide.

Sistemos/?krovos disko raid?s pakeitimas

?sp?jimas: jei, naudodami registro rengykl? arba kit? b?d?, pakeisite registr? neteisingai, gali i?kilti rimt? problem?. Norint i?spr?sti ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. Microsoft negali garantuoti, kad ?ios problemos bus i?spr?stos. Keisdami registr?, prisiimate atsakomyb?.
 1. Padarykite vis? kompiuterio ir sistemos b?senos atsargin? kopij?.
 2. ?eikite kaip administratorius.
 3. Paleiskite Regedt32.exe.
 4. Eikite ? ?? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 5. Spustel?kite ?taisyti ?renginiai.
 6. Saugos meniu spustel?kite Teis?s.
 7. Patikrinkite, ar administratorius turi visi?k? kontrol?. Atlik? ?iuos veiksmus, v?l gr??inkite visk? ? ankstesn? pad?t?.
 8. I?junkite Regedt32.exe ir paleiskite Regedit.exe.
 9. Raskite ?? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 10. Suraskite disko raid?, ? kuri? norite pakeisti (nauja). Ie?kokite ?\DosDevices\C:?.
 11. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite \DosDevices\C: ir tada spustel?kite Pervardyti.

  Pastaba: jei norite pervardyti ?? registro rakt?, vietoj Regedt32 turite naudoti Regedit.
 12. Pervardykite j? ? nenaudojam? disko raid? ?\DosDevices\Z:?.

  Tai atlaisvina disko raid? C.
 13. Suraskite disko raid?, kuri? norite pakeisti. Ie?kokite ?\DosDevices\D:?.
 14. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite \DosDevices\D: ir tada spustel?kite Pervardyti.
 15. Pervardykite ? atitinkam? (nauj?) disko raid? ?\DosDevices\C:?.
 16. Spustel?kite \DosDevices\Z: vert?, tada spustel?kite Pervardyti ir v?l pervardykite ? ?\DosDevices\D:?.
 17. I?junkite Regedit ir paleiskite Regedt32.
 18. Pakeiskite teises ? ankstesnius administratori? parametrus (tai tikriausiai tur?t? b?ti nustatymas Tik skaityti).
 19. Paleiskite kompiuter? i? naujo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 223188 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. rugpj??io 10 d. - Per?i?ra: 5.1
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowtomaster kbenv KB223188

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com