ID článku: 223188 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ223188
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Upozornění: Podle postupu popsaného v tomto článku neměňte jednotku v počítači, ve kterém nedošlo ke změně písmene jednotky. Provedete-li to, je možné, že nebudete moci spustit operační systém. Postup popsaný v tomto článku slouží pouze k vrácení změny písmene jednotky, nikoli ke změně existující jednotky počítače na jinou hodnotu. Před provedením této změny zálohujte klíče registru.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
249321 Po změně písmene spouštěcího oddílu není možné přihlášení k systému
Tento článek popisuje, jak změnit písmeno systémové či spouštěcí jednotky v systému Windows. Tento krok není zpravidla doporučován, obzvláště pokud je písmeno jednotky stejné jako při instalaci systému Windows. Změna písmene jednotky může být žádoucí pouze v případě, kdy došlo k její změně bez zásahu uživatele. K tomu může dojít například po rozdělení zrcadleného svazku nebo při změně konfigurace jednotek. Změna písmene jednotky by měla být výjimečným úkonem a měla by vést k opětovnému nastavení písmene použitého při instalaci systému.

Pokud chcete změnit nebo vzájemně zaměnit písmena jednotek u svazků, které není možné změnit běžným způsobem v modulu snap-in Správa disků, postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka: V následujícím postupu představuje jednotka D (chybné) písmeno jednotky přiřazené svazku a jednotka C představuje (nové) písmeno jednotky, které chcete svazku přiřadit.

Tento postup vzájemně zamění písmena jednotek C a D. Pokud nepotřebujete písmena jednotek zaměnit, nastavte hodnotu \DosDevice\písmeno: na libovolné nové, nepoužívané písmeno.

Změna písmene systémové/spouštěcí jednotky

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným potížím. Tyto potíže mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto potíže bude možné odstranit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 1. Vytvořte úplnou systémovou zálohu počítače a stavu systému.
 2. Přihlaste se jako správce.
 3. Spusťte editor Regedt32.exe.
 4. Přejděte na následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 5. Klepněte na položku MountedDevices.
 6. V nabídce Zabezpečení klepněte na příkaz Oprávnění.
 7. Zkontrolujte, zda má skupina Administrators oprávnění k úplnému řízení. Po dokončení tohoto postupu vraťte toto nastavení do původního stavu.
 8. Ukončete editor Regedt32.exe a poté spusťte editor Regedit.exe.
 9. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 10. Najděte písmeno jednotky, které chcete změnit na (nové). Vyhledejte položku \DosDevices\C:.
 11. Klepněte na položku \DosDevices\C: pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Přejmenovat.

  Poznámka: Pro přejmenování tohoto klíče registru musíte použít editor Regedit, nikoli editor Regedt32.
 12. Přejmenujte klíč na nepoužívané písmeno jednotky – \DosDevices\Z:.

  Tím uvolníte písmeno C.
 13. Najděte písmeno jednotky, které chcete změnit. Vyhledejte položku \DosDevices\D:.
 14. Klepněte na položku \DosDevices\D: pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Přejmenovat.
 15. Přejmenujte ji na požadované (nové) písmeno jednotky – \DosDevices\C:.
 16. Klepněte na hodnotu \DosDevices\Z:, klepněte na příkaz Přejmenovat a poté ji přejmenujte na \DosDevices\D:.
 17. Ukončete editor Regedit a poté spusťte editor Regedt32.
 18. Změňte oprávnění pro skupinu Administrators na původní hodnotu (pravděpodobně Jen pro čtení).
 19. Restartujte počítač.

Vlastnosti

ID článku: 223188 - Poslední aktualizace: 24. ledna 2006 - Revize: 5.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
Klíčová slova: 
kbenv kbhowtomaster KB223188

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com