Registervermeldingen voor de W32Time-service

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 223184 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Opmerking
Dit artikel is van toepassing op Windows 2000. De ondersteuning voor Windows 2000 is op 13 juli 2010 geëindigd. Het Windows 2000 End-of-Support Solution Center kan een beginpunt vormen bij het bepalen van uw strategie voor de migratie van Windows 2000. Ga voor meer informatie naar Microsoft Ondersteuningslifecycle-beleid.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

De W32Time-service is een geïntegreerde service in Microsoft Windows 2000. De W32Time-service synchroniseert een gemachtigde tijdserver met een externe tijdsbron. De gemachtigde tijdserver is een domeincontroller die gebruikmaakt van de W32Time-service om ervoor te zorgen dat de datum- en tijdinstellingen van de computer in de gehele organisatie correct zijn gesynchroniseerd.

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de registervermeldingen waarmee bepaalde aspecten van deze service worden beheerd. Nadat u de configuratie hebt gewijzigd, moet u de W32Time-service stoppen en opnieuw starten om de wijziging door te voeren.

Meer informatie

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
De registerwaarden die in dit artikel worden vermeld, bevinden zich in de volgende registersleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
De notatie voor de lijst met vermeldingen is als volgt:
Waardenaam: Gegevenstype:
Beschrijving
Waarden

Registerwaarden W32Time-service

 • AvoidTimeSyncOnWan: REG_DWORD (optioneel)
  Hiermee wordt voorkomen dat de computer synchroniseert met een computer op een andere locatie.
  0 = de locatie van de tijdsbron wordt genegeerd [standaard]
  1 = de computer voert geen synchronisatie uit met een tijdsbron op een andere locatie
 • GetDcBackoffMaxTimes: REG_DWORD (optioneel)
  Het maximum aantal keren dat het backoff-interval moet worden verdubbeld wanneer opeenvolgende pogingen om een domeincontroller te vinden niet succesvol zijn. Een gebeurtenis wordt vastgelegd zodra een wachttijd met de maximumlengte optreedt.
  0 = de wachttijd tussen opeenvolgende pogingen is altijd ingesteld op het minimum en er worden geen gebeurtenissen vastgelegd
  7 = [standaard]
 • GetDcBackoffMinutes: REG_DWORD (optioneel)
  Het aantal minuten wachttijd voordat naar een domeincontroller moet worden gezocht wanneer de laatste poging niet is geslaagd.
  15 = [standaard]
 • LocalNTP: REG_DWORD
  Gebruikt om de SNTP-server te starten.
  0 = de SNTP-server alleen starten als deze computer een domeincontroller is [standaard]
  1 = de SNTP-server altijd starten
 • NtpServer: REG_SZ (optioneel)
  NtpServer: REG_SZ (optioneel) Gebruikt om de tijdsbron handmatig te configureren. Stel deze waarde in op de DNS-naam of het IP-adres van de NTP-server van waaraf u wilt synchroniseren. U kunt deze waarde wijzigen vanaf de opdrachtregel met de opdracht net time. Deze waarde is standaard leeg.

  Opmerking Als u meerdere NTP-vermeldingen invoert, moet u de vermeldingen van elkaar scheiden met een spatie. Als u bijvoorbeeld twee verschillende IP-adressen voor twee verschillende NTP-servers invoert, scheidt u de waarden met een spatie. Gebruik geen komma voor het scheiden van meerdere IP-adressen of meerdere FQDN-namen (Fully Qualified Domain Name).
 • Period: REG_DWORD of REG_SZ
  Hiermee wordt geregeld hoe vaak de tijdservice synchroniseert. Als een tekenreekswaarde wordt opgegeven, moet dit een van de speciale waarden zijn die hieronder worden vermeld. Als u de tekenreekswaarde opgeeft in cijfers (bijvoorbeeld 65535), moet u de waarde instellen als een REG_DWORD. Als de tekenreekswaarde opgeeft als woord (bijvoorbeeld BiDaily), moet u de waarde instellen als een REG_SZ.
  0 = eenmaal per dag
  65535, "BiDaily" = eenmaal in de 2 dagen
  65534, "Tridaily" = eenmaal in de 3 dagen
  65533, "Weekly" = eenmaal per week (7 dagen)
  65532, "SpecialSkew" = elke 45 minuten, totdat 3 goede synchronisaties zijn uitgevoerd; daarna om de 8 uur (3 maal per dag) [standaard]
  65531, "DailySpecialSkew" = elke 45 minuten, totdat 1 goede synchronisatie is uitgevoerd; daarna eenmaal per dag
  freq = x maal per dag
 • ReliableTimeSource: REG_DWORD (optioneel)
  Gebruikt om aan te geven dat deze computer betrouwbare tijd heeft.
  0 = deze computer niet markeren als de computer met betrouwbare tijd [standaard]
  1 = deze computer markeren als de computer met betrouwbare tijd (alleen nuttig op een domeincontroller)
 • Type: REG_SZ
  Hiermee wordt geregeld hoe een computer synchroniseert.
  Nt5DS = synchroniseren met een domeinhiërarchie [standaard]
  NTP = synchroniseren met een handmatig geconfigureerde bron
  NoSync = geen tijd synchroniseren

  De instelling Nt5DS gebruikt mogelijk geen handmatig geconfigureerde bron.

  Opmerking Als u een computer met Microsoft Windows Server 2003 lid maakt van een domein, is het mogelijk dat de tijdsinstelling van de computer niet wordt gesynchroniseerd met de tijdsinstelling van de domeincontroller als het selectievakje Klok automatisch met een tijdserver op het Internet synchroniseren in het dialoogvenster Eigenschappen voor datum en tijd niet is ingeschakeld. De standaardoptie (NTP) voor Windows Server 2003-werkgroepcomputers is uitgeschakeld als het selectievakje Klok automatisch met een tijdserver op het Internet synchroniseren niet is ingeschakeld. Wanneer u de computer lid maakt van een domein met deze instelling, wordt het standaardsynchronisatietype (Nt5DS) voor computers die lid worden van een domein niet ingesteld, en wordt de tijd niet gesynchroniseerd met de domeinhiërarchie.
De waarden Adj en msSkewPerDay worden gebruikt om informatie over de klok van de computer vast te houden wanneer de computer wordt afgesloten en opnieuw wordt opgestart. Bewerk deze waarden niet handmatig. Als u meer informatie wilt over de Windows Time-service, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
224799 Basiswerking van de Windows Time-service
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.

Eigenschappen

Artikel ID: 223184 - Laatste beoordeling: donderdag 30 januari 2014 - Wijziging: 1.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows® 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Trefwoorden: 
kbenv kbinfo kbtimeserv KB223184

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com