Registerinnstillinger for Filbeskyttelse for Windows

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 222473 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO222473
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Følgende registernøkkel er den primære plasseringen for registerinnstillinger for Filbeskyttelse for Windows/Systemfilkontroll:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
I tillegg kan innstillingene for Filbeskyttelse for Windows/Systemfilkontroll også være plassert i følgende registernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection

Mer informasjon

Når Windows starter, synkroniserer (kopierer) Filbeskyttelse for Windows-tjenesten WFP-innstillingene fra følgende registernøkkel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection
til følgende registernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Hvis imidlertid noen av de følgende verdiene finnes i nøkkelen
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection
, vil de overstyre de samme verdiene som finnes under nøkkelen
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
.

Som standard kan bare brukere med administrator- eller systemrettigheter endre disse innstillingene.

Registerverdier

SFCDisable (REG_DWORD)

0 = aktivert (standard)
1 = deaktivert, beskjed om å aktivere igjen ved oppstart
2 = bare deaktivert ved neste oppstart, ikke beskjed om å aktivere igjen
4 = aktivert, med deaktiverte hurtigmenyer

Obs!  For alternativene 1 og 2: Begge disse alternativene krever at en kjernefeilsøker kobles til for at alternativene skal kunne brukes. Hvis en kjernefeilsøker ikke kobles til, blir ikke Filbeskyttelse for Windows deaktivert.

SFCScan (REG_DWORD)

0 = ikke skanne beskyttede filer ved oppstart (standard)
1 = skanne beskyttede filer ved hver oppstart
2 = skanne beskyttede filer én gang

SFCQuota (REG_DWORD)

n = størrelsen (i megabyte) på dllcache-kvote (standard er 0xffffffff, eller omtrent 300 MB)
FFFFFFFF = hurtigbufre alle beskyttede systemfiler på den lokale harddisken

SFCDllCacheDir (REG_EXPAND_SZ)

Bane = plassering av dllcache-mappen lokalt eller på nettverk (standard er %SystemRoot%\System32)

Obs!  Det er ikke lenger støtte for nettverksdelinger for dllcache-katalogen.

SFCShowProgress (REG_DWORD)

0 = Fremdriftsindikatoren for Systemfilkontroll vises ikke (standard)
1 = Fremdriftsindikatoren for Systemfilkontroll vises

Obs!  Informasjonen om plassering av kildefiler i Windows 2000 lagres på følgende registerplassering, og kan endres til å peke til stasjonsbokstaven for et volum som har en flat I386-mappe av installasjonsfilene, eller endre SourcePath-verdien i registret slik at det peker til en UNC-bane (Universal Naming Convention) i stedet for en tilordnet nettverksstasjon.

SourcePath-verdien befinner seg i følgende registernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
Eksempel:

Hvis I386-katalogen er på C:\I386, skal SourcePath-verdien være C:\.

Hvis I386-katalogen er på \\Servera\w2kflat\I386, skal SourcePath-verdien være \\Servera\W2KFlat.

Etter at du har startet på nytt, bruker WFP og SFC /SCANNOW den nye kildebanen i stedet for å be om installasjons-CD-ROMen for Windows 2000.

Egenskaper

Artikkel-ID: 222473 - Forrige gjennomgang: 20. februar 2006 - Gjennomgang: 5.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Nøkkelord: 
kbinfo kbenv KB222473

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com