คำอธิบายของกลุ่มดิสก์ใน Windows Disk Management

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 222189 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายดิสก์แบบไดนามิกและกลุ่มดิสก์ใน Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

windows ใช้คุณลักษณะใหม่ที่เรียกว่าแบบไดนามิกดิสก์ ที่แนะนำแนวคิดของกลุ่มดิสก์

กลุ่มดิสก์ช่วยคุณในการจัดระเบียบดิสก์แบบไดนามิก และช่วยป้องกันข้อมูลสูญหาย windows ช่วยให้ กลุ่มดิสก์เดียวเท่านั้นต่อคอมพิวเตอร์ (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง) กลุ่มดิสก์สามารถจัดระเบียบเก็บเมื่อคุณใช้ Veritas LDM-Pro

กลุ่มดิสก์ใช้เป็นชื่อที่ประกอบด้วยของชื่อคอมพิวเตอร์และคำต่อท้ายของ Dg0 ถ้าคุณใช้ Pro LDM ส่วนต่อท้ายอาจเป็นแบบเพิ่มเติม เช่น Dg1 หรือ Dg2 เมื่อต้องการดูชื่อของกลุ่มดิสก์ของคุณ ดูรายการรีจิสทรีต่อไปนี้:
Group\Name ดิสก์ Info\Primary HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmio\Boot

หากต้องการจัดการทางกายภาพของดิสก์ (เพิ่ม กำลังเอาออก ขณะย้าย)

ดิสก์พื้นฐาน

ดิสก์พื้นฐานเก็บข้อมูลการกำหนดค่าของตนเองในแบบมาสเตอร์บูตเรกคอร์ด (MBR), ซึ่งเก็บอยู่บนเซกเตอร์แรกของดิสก์ ตั้งค่าคอนฟิกดิสก์พื้นฐานที่ประกอบด้วยข้อมูลพาร์ติชันบนดิสก์ ชุดข้อบกพร่อง Tolerant พื้นฐานที่สืบทอดมาจาก Windows NT 4.0 จะขึ้นอยู่กับพาร์ติชันเหล่านี้ปกติ แต่มีขยายการกำหนดค่าข้อมูลความสัมพันธ์บางพาร์ติชันแบบง่าย ซึ่งเก็บอยู่บนแทร็กแรกของดิสก์

ดิสก์แบบไดนามิก

ดิสก์แบบไดนามิกจะเชื่อมโยงกับกลุ่มดิสก์ กลุ่มดิสก์เป็นคอลเลกชันของดิสก์ที่มีจัดการเป็นคอลเลกชัน แต่ละดิสก์ใน กลุ่มดิสก์เก็บแบบจำลองของข้อมูลการกำหนดค่าเดียวกัน ข้อมูลการกำหนดค่านี้ถูกเก็บในภูมิภาคภาพ 1 เมกะไบต์ (MB) ในตอนท้ายของแต่ละดิสก์แบบไดนามิก

ข้อมูลสำหรับปกติ มิเรอร์ 5 โว Striped หรือ Spanned ไดรฟ์ข้อมูลมีอยู่ในฐานข้อมูลส่วนตัวที่เก็บไว้ในตอนท้ายของแต่ละดิสก์แบบไดนามิก ฐานข้อมูลแต่ละส่วน replicates ข้ามดิสก์แบบไดนามิกทั้งหมดสำหรับค่าเผื่อความบกพร่อง เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับดิสก์มีอยู่ในดิสก์ คุณสามารถเลื่อนดิสก์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือติดตั้งดิสก์อื่นโดยไม่สูญเสียข้อมูลนี้ ดิสก์แบบไดนามิกทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของ กลุ่มดิสก์เดียวกัน

การตั้งค่าคอนฟิกดิสก์แบบไดนามิกใหม่

ใน Windows คุณสามารถแปลงเป็นดิสก์แบบพื้นฐานเป็นดิสก์แบบไดนามิก เมื่อคุณแปลงดิสก์ Windows กำลังค้นหาพาร์ติชันที่มีอยู่ใด ๆ หรือโครงสร้างการยอมรับความผิดพลาดบนดิสก์ windows เตรียมดิสก์ที่ มีข้อมูลเฉพาะตัวของ กลุ่มดิสก์และสำเนาของการกำหนดค่า กลุ่มดิสก์ปัจจุบันแล้ว windows จะเพิ่มไดรฟ์ข้อมูลแบบไดนามิกการกำหนดค่า ซึ่งแสดงถึงพาร์ติชันที่เก่าและโครงสร้าง tolerant ข้อบกพร่องบนดิสก์ ถ้ามี ไม่มีดิสก์ Dynamic/ออนไลน์ ที่มีอยู่ก่อนแล้วคุณต้องสร้าง กลุ่มดิสก์ใหม่ ถ้ามีอยู่มีอยู่แล้วดิสก์ Dynamic/ออนไลน์ จากนั้นคุณต้องเพิ่มดิสก์ที่แปลงแล้วไปยัง กลุ่มดิสก์ที่มีอยู่ ดิสก์ที่ brand ใหม่เป็นดิสก์แบบพื้นฐานที่ มีพาร์ติชันไม่มี เมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Disk Management MMC คุณได้รับพร้อมท์การแปลงทุกดิสก์แบบพื้นฐานเป็นดิสก์แบบไดนามิก

เลื่อนดิสก์แบบพื้นฐาน

คุณสามารถเลื่อนดิสก์พื้นฐานและ Dynamic จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก สำหรับดิสก์แบบพื้นฐาน คุณจำเป็นทางกายภาพเอาดิสก์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ และจากนั้น เลือกรี หรือใช้คำสั่ง Rescan ดิสก์บนเมนูการกระทำของยูทิลิตี Disk Management MMC มีพาร์ติชันบนดิสก์พื้นฐานอยู่ในทันที Microsoft แนะนำให้ คุณเลื่อนดิสก์ที่ประกอบด้วยการตั้งค่า tolerant ของความบกพร่องพื้นฐานเป็นกลุ่ม

หมายเหตุ:: เมื่อคุณย้ายข้อบกพร่องพื้นฐาน tolerant ตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์ Windows NT 4.0 คุณต้องบันทึกการกำหนดค่าลงในฟล็อปปี้ดิสก์ และจากนั้น ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Disk Management MMC เพื่อคืนค่าบนฮาร์ดดิสก์

ถ้าคุณเอาดิสก์ออกจากคอมพิวเตอร์ และจากนั้น คุณติดตั้งดิสก์อื่นที่ใช้ฮาร์ดแวร์อยู่เดียวกัน (ตัวอย่างเช่น ด้วยหมายเลขเป้าหมาย SCSI เดียวกันและจำนวนของหน่วยที่เชิงตรรกะ), Windows อาจไม่รู้จักดิสก์ หากโปรแกรมอรรถประโยชน์ Disk Management MMC หรือระบบแฟ้มเขียนลงดิสก์นั้น เนื้อหาของดิสก์ใหม่อาจเสียหาย มีบางชนิดของดิสก์ เช่นดิสก์ PCMCIA หรือ IEEE 1394, Windows รู้จักการเอาออกและการแทรกของดิสก์ใหม่ อย่างไรก็ตาม SCSI และ IDE ดิสก์มีแจ้งเตือนไม่มีฮาร์ดแวร์ ดังนั้นดิสก์เหล่านี้สามารถได้รับความเสียหาย

กรณีที่การเอาออกดิสก์ SCSI และ IDE ไม่รู้จักโดยอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ตาม Microsoft แนะนำว่า คุณไม่ใช้การรู้จำลายมือโดยอัตโนมัติสำหรับดิสก์ชนิดนี้

เลื่อนดิสก์แบบไดนามิก

เอาดิสก์ออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม:

เมื่อคุณเอาดิสก์แบบไดนามิกออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเกี่ยวกับและไดรฟ์ข้อมูลถูกเก็บไว้ โดยดิสก์แบบไดนามิกออนไลน์ที่เหลือ The removed disk is displayed in the Disk Management MMC utility as a "Dynamic/Offline" disk with the name "Missing." You can remove this Missing disk entry by removing all volumes or mirrors on that disk, and then use the Remove Disk menu item associated with that disk.

You must have at least one online Dynamic disk to retain information about Missing disks and their volumes. When you physically remove the last Dynamic disk, you lose the information and the Missing disks are no longer displayed in the Disk Management MMC utility.

Connecting disks to a new computer:

After you physically connect the disks to the new computer, clickRescan Disksในการการทำงาน (Action)menu in the Disk Management MMC utility. When you physically connect a new Dynamic disk, it is displayed in the Disk Management MMC utility as Dynamic/Foreign.

"Importing" Foreign disks:

If you move one Disk Group to another computer that contains its own Disk Group, the Disk Group you moved is marked as Foreign until you manually import it into the existing group.

To use Foreign/Dynamic disks, use the "Import Foreign Disks" operation associated with one of the disks. The manual operation lists one or more Disk Groups, identified by the name of the computer where they were created. If you expand the details on a Disk Group, it lists the locally-connected disks that are members. Click the appropriate Disk Group, and then clickตกลง. You can then view the dialog box that lists volumes that were found in the Disk Group, along with some indication of the status of those volumes.

Since volumes can span multiple disks, using simple disk spanning, striping, mirroring, or RAID-5 redundancy mechanisms, the display status of a volume in the Import Foreign Disks dialog box can become complicated if some of the disks have not been moved. Another complication may be moving a disk, and then moving additional disks at a later time. This is supported, but can be complicated. For example, if one active mirror of a volume is moved from one system to another, and then another is moved later, one of the two mirrors appears to be up-to-date on one system, and the other mirror appears up-to-date on the other system. When the two mirrors are put together on the same system, they both appear up-to-date, but they have different contents. LDM handles this particular situation by using the mirror that was moved first.


หมายเหตุ:: Given the complexity of the issues surrounding partial moves, it is recommended that you move all the disks at the same time.

The operation of Import Foreign Disks differs slightly, depending on whether there are pre-existing online Dynamic disks on the target computer. If there are no pre-existing online Dynamic disks, then the Disk Group is brought online directly as it is, except that any unmoved volumes are deleted, along with any unmoved disks that have no volumes defined. If only some disks of a volume are moved, the remaining disks become Missing disks. The disk group retains the same identity that it had before. If there are pre-existing online Dynamic disks, then the configuration information is read from those disks, and the configuration data (with unrelated information removed, as in the no pre-existing disk case) is merged into the existing online disk group. The disks then become members of the existing Disk Group, instead of members of their original Disk Group.

States of volumes after an Import:

The state of a volume after import depends upon whether the volume is simple, mirrored, RAID-5, or spans disks in some way (simple striping behaves like spanning in this respect). It also depends on whether the volume is moved in its entirety, or partially, and on whether part of a volume is moved in one step and the rest is moved in a later step. The state depends either on changes that might have been made to the configuration of a partially moved volume on the original computer or on the new computer.

 • When all disks that contain parts of a volume are moved from one computer to another, all at the same time, the state of a volume after the import should be identical to the original state of the volume. All simple volumes on any moved disks will be recovered to their original state.
 • กับไดรฟ์ข้อมูลซ้ำซ้อน ว่า spans หลายตัว ถ้าบางส่วน แต่ดิสก์ทั้งหมดที่ไม่ถูกย้ายจากระบบหนึ่งไปยังอีก ปริมาณที่จะใช้งานเมื่อนำเข้าที่(ปิดการใช้นั้นจะยังกลายเป็นงานในระบบเดิม) ตราบเท่าที่ไดรฟ์ข้อมูลจะไม่ถูกลบบนต้นฉบับหรือระบบเป้าหมาย ดิสก์เหลืออยู่สามารถเคลื่อนย้ายในภายหลัง เมื่อนำดิสก์ทั้งหมดจะย้ายผ่าน ปริมาณที่จะสามารถกู้คืนไปเป็นสถานะเดิม
 • ในกรณีอื่น เริ่มต้น ด้วยการย้ายส่วนของไดรฟ์ข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อนจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก และลบไดรฟ์ข้อมูลต้นฉบับหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย ถ้าพื้นที่ที่ใช้เป็นไดรฟ์ข้อมูลที่ถูกลบจะ reused โดยไดรฟ์ข้อมูลใหม่ เมื่อดิสก์ที่เหลือจะย้ายผ่าน ไดรฟ์ข้อมูลถูกลบ ถ้าพื้นที่ที่ใช้ โดยการลบไดรฟ์ข้อมูลยังคงว่าง (หรือว่างอยู่ reused โดยไดรฟ์ข้อมูล และว่า ไดรฟ์ข้อมูลใหม่จะถูกลบแล้ว ออก ทำให้เนื้อที่ว่างอีกครั้ง), จากไดรฟ์ข้อมูลถูกใส่กลับบนพื้นที่ว่างที่ (หลังจากคุณย้ายดิสก์ที่เหลือ) อย่างไรก็ตาม LDM ไม่สามารถแยกระหว่างการเกิดขึ้นในกรณีที่พื้นที่ว่างถูก reused และลงอีกครั้ง (ซึ่งหมายความ ว่า ข้อมูลของไดรฟ์ข้อมูลต้นฉบับได้อาจถูกเปลี่ยนแปลง), และกรณีที่พื้นที่ว่างที่มีไม่ reused (ซึ่งหมายถึง ข้อมูลของไดรฟ์ข้อมูลต้นฉบับยังคงยัง) ได้ ให้สัญญาณ LDM ทำให้ไดรฟ์ข้อมูลในสถานะที่ล้มเหลว เมื่อต้องการไดรฟ์ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่ ใช้ "ไดรฟ์ข้อมูลที่เปิดใช้งานใหม่" บนเมนูของไดรฟ์ข้อมูล
 • raid 5 ปฏิบัติในลักษณะที่คล้ายกับไดรฟ์ข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อน ยกเว้นว่าไดรฟ์ข้อมูลอาจจะออนไลน์บนระบบใหม่หลังจากการย้ายทั้งหมด แต่หนึ่งดิสก์ หรืออาจยังคงออนไลน์อยู่บนระบบเดิมหลังจากย้ายดิสก์เพียงหนึ่ง ไม่ว่านั้นยังคงออนไลน์ขึ้นอยู่กับว่าพาริตีที่เรียกว่าถูกต้อง พาริตีเริ่มออกเป็นไม่ถูกต้องเมื่อมีโวลุ่ม raid-5 ก่อนสร้าง เนื่องจากต้องมี computed บล็อกพาริตี ซึ่งบางจำนวนเวลาที่ใช้เวลา พาริตี้ถูกทำเครื่องยังหมายเป็นไม่ถูกต้องหลังจากความล้มเหลวระบบ เนื่องจากการเขียนในระหว่างดำเนินการ (ในเวลาของความล้มเหลว) อาจปล่อยความขัดแย้งระหว่างบล็อกพาริตี้และการบล็อกข้อมูลที่สอดคล้องกัน ถ้าพาริตี้ของไดรฟ์ข้อมูล raid-5 ถูกต้อง จาก นั้นหนึ่งดิสก์ที่สามารถจะหายไป แล้วในโวลุ่ม raid-5 จะมีได้ (หรือยังคง) ออนไลน์ ถ้าพาริตีไม่ถูกต้อง นั้นส่วนทั้งหมดในโวลุ่ม raid-5 ต้องพร้อมใช้งานสำหรับไดรฟ์ข้อมูล จะกลายเป็น (หรือยังคง) ออนไลน์
 • ในกรณีของดิสก์ทั้งหมด แต่หนึ่งของไดรฟ์ข้อมูล raid-5 แบบเลื่อนจากระบบไปยังอีกที่หนึ่ง และว่างที่เหลือ ดิสก์ (บนระบบเดิม) คือแล้ว reused สำหรับไดรฟ์ข้อมูลใหม่ ลุ่ม raid-5 ถูกเก็บไว้ แต่มีสร้างใหม่ พิเศษ Missing ดิสก์ (ซึ่งสอดคล้องกับมีดิสก์ทางกายภาพ) "จัดเก็บ" ภูมิภาคที่ได้ในขณะนี้ถูก orphaned
 • สถานะของไดรฟ์ข้อมูลแบบมิเรอร์ย้ายบางส่วนขึ้นอยู่กับสถานะการมิเรอร์เดิม มิเรอร์ไว้ในการตั้งค่าคอนฟิก LDM เป็นการปรับปรุงล่าสุด หรือล้าสมัย ถ้ามีย้ายมิเรอร์ที่ถูกทำเครื่องหมายทันสมัยอยู่เสมอ แล้วไดรฟ์ข้อมูลจะมาอัพออนไลน์โดยอัตโนมัติ ถ้ามีย้ายมิเรอร์ที่ถูกทำเครื่องหมายล้าสมัย แล้วไดรฟ์ข้อมูลจะมารถเซ็ตอัพในสถานะที่ล้มเหลว (แม้ว่าจะสามารถเริ่มการใช้ไดรฟ์ข้อมูลที่มีการเปิดใช้งานใหม่
 • ถ้าทั้งสองมิเรอร์ของไดรฟ์ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอเป็นเริ่ม และหนึ่งถูก ย้าย จาก นั้นที่มิเรอร์ย้ายถูกทำเครื่องหมายล้าสมัยบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม และมิเรอร์ unmoved จะทำเครื่องหมายล้าสมัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย At that point, if the second mirror is then moved to the target computer, both mirrors are listed as up-to-date even though they may be different. Different file updates may have occurred on each computer. In that case, the target system favors the mirror that it already has and overwrites the more recently added mirror with the contents of the mirror that was moved first.
 • If an out-of-date mirror is moved from one computer to another, and later an up-to-date mirror of the same volume is moved, then the volume will be online automatically.
 • If one up-to-date mirror is moved first, the mirror on the resulting Missing disk (for the non-moved mirror) can be removed and reallocated to another disk. This leaves a fully mirrored volume on the target computer. In this case, if the second original mirror is moved over, it conflicts in a way that cannot be resolved readily. When this happens, the second mirror comes over as a new volume.

คำเตือน: Use caution when removing and then moving disks with volume mirrors.

Consider two disks that have mirrors of a volume. If you remove one disk from a computer, the mirror on that disk becomes marked as out-of-date. However, the configuration, which is stored on that disk, cannot be updated, so the copy of the configuration stored on that disk still lists that mirror as up-to-date. Then remove the second disk. At that point, you have two removed disks: one lists both mirrors as up-to-date; the other lists its mirror as up-to-date and the mirror on the other disk as out-of-date. However, the disk that lists the other mirror as out-of-date was updated more recently.

Whether the first disk or the second disk is added to the target computer first (followed by the second disk), and even if both disks are added at the same time, one of the mirrors will be considered out-of-date on the target system. Consequently, the volume will not be redundant until you perform a recovery operation. This recovery operation copies all blocks from the mirror that is up-to-date to the mirror that is out-of-date. This can be quite expensive (for a 10GB volume, this would copy 10GB between disks). The reason that the recovery is needed, even when both disks are moved over at the same time, is that the most recently updated configuration copy (the one listing the other mirror as out-of-date) is favored over a less recently updated configuration copy.

It is better to remove all disks to at the same time, as well as to add all disks at the same time. With SCSI disks, this is fairly easy: stop using the disks, and then defer the "Rescan disks" request until after all disks are removed. When you add the disks to the new computer, again defer the "Rescan disks" request until all disks are physically inserted. With PCMCIA disks, or other disks that trigger direct operating system recognition of removals, this can be more difficult. When you pull a disk, LDM is signaled and processes the disk request. It is difficult to remove all disks at exactly the same time. However, there is some delay in LDM's operation, so if you remove the disks quickly (within a few seconds), then there should not be a problem.

With any kind of disk, the safest way to move them is to power off the original system before removing the disks, and to then power off the target system before adding the disks.


Advanced reading: Disk Group configuration copies

The complete Disk Group configuration is replicated on each member disk. This configuration data is stored in configuration copies. These copies take up the bulk of the 1MB space that LDM reserves for its use on each disk. This amount of space is required so that it can hold configuration data for a large number of Dynamic disks and volumes.

Every update to the configuration of a Disk Group is written to the configuration copies of all online disks in the disk group. If the system crashes during an update, and only some copies were written, then a best copy is chosen based on which copy appears to have the most recent update. Any copies that differ from that best copy are updated with the most recent configuration data.

It is possible for a section of configuration data to become unusable. For example, a bad sector can yield a write error if the revector table of the disk has filled. In such a case, that configuration data becomes "failed" and updates to that copy end. As long as there are other non-failed copies on other online Dynamic disks, this does not present a significant problem, since the copies are stored identically on each disk, and the other configuration copies represent the failed copy.

This does mean, however, that the configuration copy of a single disk should not be totally trusted. For example, a transient error can cause write errors to a configuration copy. At that point, LDM will stop updating the copy, but since the error is transient, a later attempt to read the configuration copy will not necessarily encounter an error. For example, when a single disk is moved from one system to another, the target system might read an out-of-date configuration copy that does not reflect the state of the volumes on that disk.

Such cases of out-of-date configuration copies are very rare, but they are possible. This is another reason why it is a good idea to move all disks at the same time, LDM chooses the most up-to-date of a set of configuration copies, rather than presuming the validity of one copy.

A more likely problem is that a bad sector of a configuration copy is persistent, or is first encountered on a read when no revector data is available. In that case, LDM encounters an error when it tries to read the configuration copy. As long as there is a valid configuration copy on another Dynamic disk from the same Disk Group at the same update level as the disk with the bad copy, everything runs without error.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 222189 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB222189 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:222189

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com