คุณลักษณะใหม่ใน Internet Explorer 5

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 221787
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลภาพรวมโดยย่อของคุณลักษณะต่าง ๆ ใหม่ที่มีอยู่ใน Internet Explorer 5

ข้อมูลเพิ่มเติม

Internet Explorer 5 ให้วิธีการต่อไปนี้ใหม่การสองวิธีบันทึกเว็บเพที่มีคอมโพเนนต์ที่ฝังตัว:
 • เว็บเพจ สมบูรณ์
 • เก็บถาวรของเว็บ

เว็บเพจ เสร็จสมบูรณ์

เมื่อคุณบันทึกเว็บเพจเป็น "เว็บเพจ สมบูรณ์ โฟลเดอร์ที่ มีชื่อเดียวกันกับแฟ้มภาษามาร์กอัป Hypertext (.html) ถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์เป้าหมาย โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยองค์ประกอบหน้าเช่นรูปภาพและเสียง การเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ฝังตัวในเว็บเพจแบบสัมพัทธ์จะ re-written ให้ชี้ไปที่เนื้อหาของโฟลเดอร์ใหม่นี้ ไม่ re-written การเชื่อมโยงแบบสัมบูรณ์เช่นการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังหน้าเว็บอื่น ตราบเท่าที่โฟลเดอร์ที่ถูกเก็บไว้กับแฟ้ม.htm สอดคล้องกัน แฟ้มที่เปิดอยู่มีรูปที่มีการอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกเว็บเพจที่เป็น "เว็บเพจ สมบูรณ์ โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
198997หน้าเว็บที่บันทึกไว้จะไม่แสดงอย่างถูกต้อง

เก็บถาวรของเว็บ

เมื่อคุณบันทึกเว็บเพจที่เป็น "การเก็บถาวรเว็บ" เว็บเพจะบันทึกรายละเอียดนี้ในรูปแบบ Multipurpose อินเทอร์เน็ตจดหมายส่วนขยายของ HTML (MHTML) ที่มีนามสกุลแฟ้มเป็น.mht เชื่อมโยงทั้งหมดที่สัมพันธ์กันในเว็บเพจที่มี remapped และเนื้อหาที่ฝังตัวอยู่ในแฟ้ม.mht มากกว่าถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่แยกต่างหาก การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์หรือเชื่อมโยงหลายมิติบนเว็บเพยังคงอยู่ และแฟ้ม.mht จะดูการใช้ Internet Explorer

MHTML ช่วยให้คุณสามารถส่ง และรับเว็บเพจและเอกสาร HTML อื่นโดยใช้โปรแกรมอีเมเช่น Microsoft Exchange, Microsoft Outlook และ Microsoft Outlook Express MHTML ช่วยให้คุณสามารถฝังรูปลงในเนื้อความของข้อความอีเมลของคุณแทนแนบไปกับข้อความโดยตรง

หมายเหตุ:: "เว็บเก็บถาวร" จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อ Outlook Express มีการติดตั้ง ความสามารถในการบันทึกเว็บเพจเป็นแฟ้มเก็บถาวรเว็บให้ไว้ โดยไฟล์ Inetcomm.dll (API การส่งข้อความอินเทอร์เน็ตของ Microsoft ไฟล์), ซึ่งมีการติดตั้ง โดย Microsoft Outlook Express 5

การเข้ารหัสภาษา

การเข้ารหัสอ้างอิงถึงชุดอักขระที่ใช้ในการแสดงภาษา สหรัฐอเมริกาเกี่ยวข้องกับชุดอักขระยุโรปตะวันตก ชุดอักขระยุโรปตะวันตกประกอบด้วยตัวอักษรและสัญลักษณ์สำหรับภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี

เมื่อต้องการดูรายการของอักขระทั้งหมดที่มีใน Internet Explorer กำหนด คลิกการเข้ารหัสในการมุมมองเมนู แล้วคลิกเพิ่มเติม. ถ้ามีเลือกชุดอักขระที่ไม่ถูกติดตั้งการ การติดตั้งคุณลักษณะของความต้องการ (IOD) การพร้อมท์ให้คุณติดตั้ง ซึ่งช่วยให้คุณเพื่อควบคุมอักขระตั้งค่าการเข้ารหัสถูกใช้เพื่อสร้างภาพเว็บเพจ

แถบสำรวจประวัติ

เมนูมุมมองใหม่ภายในแถบประวัติ Explorer ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการเรียงของรายการเว็บเพจนั้น โดยการเลือกหนึ่งในการตั้งค่าต่อไปนี้:
 • วันที่
 • ไซต์
 • เยี่ยมชมมากที่สุด
 • ใบสั่งที่เยี่ยมชมในวันนี้
เมื่อคุณทำการค้นหาภายในแถบประวัติ Explorer โฟลเดอร์ต่อไปนี้จะค้นหา:
 • รายการโปรด
 • ประวัติ
 • แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว
ผลลัพธ์สามารถเพิ่มเป็นรายการโปรด หรือเปิดในหน้าต่างใหม่เมื่อคุณคลิกขวาที่รายการในแถบประวัติ Explorer เหมาะสม

แถบสำรวจการค้นหา

เมื่อคุณทำการค้นหาใหม่ โดยการคลิกสร้างบนแถบค้นหา Explorer ตัวเลือกการค้นหาต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:
 • ค้นหาเว็บเพจ
 • ค้นหาที่อยู่ของบุคคล
 • ค้นหาธุรกิจ
 • ค้นหาก่อนหน้า
 • ค้นหาแผนที่
 • ค้นหาในสารานุกรม
 • ค้นหาในกลุ่มข่าวสาร
หมายเหตุ:: ที่ "ค้นหาในสารานุกรม" และไม่มีแสดงตัวเลือกการค้นหา "กลุ่มค้นหาในข่าว" โดยค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงตัวเลือกเหล่านี้ คลิกเพิ่มเติมในแถบ Explorer ค้นหา

เมื่อคุณคลิกตัวเลือก "การค้นหาก่อนหน้า" ค้นหาที่สิบครั้งล่าสุดจะแสดงขึ้น ค้นหาบันทึกเหล่านี้จะยังอยู่ในรายการเมื่อคุณคลิกสองครั้งในกล่อง "ค้นหาในเว็บเพจ"

เมื่อคุณคลิกถัดไป แบบสอบถามจะดำเนินการใด ๆ ของเอ็นจินการค้นหาที่กำหนดไว้ในขณะนี้การใช้ และจากนั้น มัน cycles ไปยังโปรแกรมค้นหาถัดไป คุณสามารถเลือกโปรแกรมค้นหาที่คุณต้องการขั้นตอนถัดไป โดยการคลิกโปรแกรมค้นหาในรายการด้วยตนเอง

เมื่อคุณคลิก'กำหนดเอง ผู้ช่วยค้นหาจะเริ่มต้น For additional information about using the Search Assistant, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
198685How to Use the Search Assistant in Internet Explorer 5
You can perform searches from the Address bar. For additional information about how to search from the Address bar, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
221754How to Search the Web From the Address Bar in Internet Explorer

รายการโปรด

Adding a favorite in Internet Explorer 5 is easier than in previous versions of Internet Explorer. To add a favorite, simply clickตกลงในการAdd Favoriteกล่องโต้ตอบ To make a favorite available for offline use, click theทำให้พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือก

For additional information about the Offline Favorite Wizard, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
196646วิธีการที่ทำให้เว็บเพจพร้อมใช้งานสำหรับการเรียกดูขณะออฟไลน์
When you use the Import/Export Wizard, you are able to export existing favorites or cookies to a file, which can be imported to another Internet Explorer 5-based computer. For additional information about the Import/Export Wizard, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
221523Description of Import/Export Wizard in Internet Explorer 5

AutoComplete Feature

The AutoComplete feature suggests possible matches for entries you type in the Address bar, a Web page form, or a user name or password box on a Web page. For additional information about the AutoComplete feature, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
217148How to Use the AutoComplete Feature in Internet Explorer 5

Windows Radio Bar Toolbar

Internet Explorer 5 includes a Windows Radio toolbar that provides streaming radio playback. By default, the Radio toolbar is not displayed when the browser is started. To display the Radio toolbar when the browser is started, follow these steps in Internet Explorer:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกการขั้นสูงแท็บ
 3. ภายใต้มัลติมีเดียคลิกการAlways Show Internet Explorer Radio Barกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือก
หมายเหตุ:: This option displays the Radio toolbar provided you enabled enabled it by clicking Toolbars on the View menu, and then clicking Radio.

Hypertext Markup Language Editor

You can designate your default HTML editor. You can also choose additional editing programs by clicking the Edit button on the Internet Explorer toolbar. To change or set the default HTML editor, follow these steps in Internet Explorer:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกการโปรแกรมแท็บ
 3. ในการHTML editorbox, click the editor you want.
 4. คลิกตกลง.

Repair Tool

The Internet Explorer Repair tool can be used to diagnose and possibly fix problems with Internet Explorer 5.

FTP and Web-Based Folders

FTP Folders is a new shell extension in Internet Explorer 5 that enables you to browse FTP Web sites in Windows Explorer.
For additional information about FTP Folders, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
217888How to Install and Use FTP Folders

Approved Sites

Web sites listed in this section are not required to meet Platform for Internet Content Selection (PICS) labeling. PICS is a World Wide Web Consortium (W3C) standard for content labeling. PICS is essentially a language for creating a ratings system. To add Web sites to the Approved Sites list, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 3. คลิกการเนื้อหาแท็บ
 4. คลิกเปิดใช้งาน. If Content Advisor is already enabled, clickการตั้งค่า, and then type your supervisor password.
 5. คลิกการApproved Sitestab, type the Web site address, and then choose whether you want others to always or never have access to this site.

Hotmail Integration

You can select Hotmail as your default e-mail program. To set a default e-mail program, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 3. คลิกการโปรแกรมแท็บ
 4. ในการอีเมลกล่อง คลิกโปรแกรมอีเมลที่คุณต้องการ
 5. คลิกตกลง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 221787 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbenv kbinfo kbui kbmt KB221787 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:221787
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com