การแก้ไข: จัดเก็บ Spatial ติดรูปหลายเหลี่ยมชนิดข้อมูลกับวงแหวนภายในกลับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องผ่านการดำเนินงานทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2216497 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2 เมื่อคุณพยายามที่ทำการดำเนินการในการติดบนรูปหลายเหลี่ยมที่มีวงแหวนภายใน การดำเนินการคืนผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด

ตัวอย่างเช่น คุณรันสคริปต์ต่อไปนี้:
declare @g1 geometry = 'GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON ((0 0, 10 0, 10 10, 0 10, 0 0), (2 2, 8 2, 8 8, 2 8, 2 2)))'
declare @g2 geometry = 'GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON ((2 2, 8 2, 8 8, 2 8, 2 2)))'
select @g1.STIntersection(@g2).ToString()
เมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์นี้ วิธีการ STIntersection ที่ไม่ส่งค่าต่อไปนี้:
LINESTRING (2 2, 8 2, 8 8, 2 8, 2 2)
แทน วิธีการส่งกลับค่าไม่ถูกต้องต่อไปนี้:
รูปหลายเหลี่ยม ((2 2, 8 2, 8 8, 2 8, 2 2))

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 ไม่รู้จักถนนเพชรเกษมที่สองของรูปหลายเหลี่ยมใน GeometryCollection แรก ปัญหานี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีใช้ SqlGeometry ชนิด GeometryCollections ที่มีแนววงแหวนบางอันที่แน่นอนเท่านั้น ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีใช้ชนิดข้อมูล SqlGeography

การแก้ไข

ข้อมูลเซอร์วิสแพ็คสำหรับ SQL Server 2008

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968382 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

ข้อมูลเซอร์วิสแพ็คสำหรับ SQL Server 2008 R2

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 R2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2527041วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับ SQL Server 2008
ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับชนิดข้อมูลติด แวะไปที่เว็บเพจ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2216497 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbprb kbsurveynew kbPubTypeKC kbcode kbmt KB2216497 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2216497

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com