การแก้ไข: ตัวตรวจสอบทรัพยากรป้อนเงื่อนไขที่ไม่ใช่ผลลัพธ์บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2216485 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 งานตัวตรวจสอบทรัพยากรล็อกข้อความต่อไปนี้ทุกวินาทีที่ห้า:
Date_And_Time เซิร์ฟเวอร์ใช้รุ่น 'dbghelp.dll' '4.0.5'
Date_And_Time เซิร์ฟเวอร์ ** ถ่ายโอนข้อมูลเธรด - spid = 0, PSS = 0x0000000000000
000, EC = 0X0000000000000000
Date_And_Time เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบได้สำเร็จสำหรับผู้ใช้ 'OPENTEXT\sqlcrmusr' การเชื่อมต่อ: เชื่อถือ [ไคลเอนต์: IP_Address]
Date_And_Time spid78 ข้อผิดพลาด: ความรุนแรง 4014 : 20 สถานะ: 2
Date_And_Time spid78 มีข้อผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้นขณะอ่านกระแสข้อมูลที่ป้อนเข้าจากเครือข่าย เซสชันจะถูกยุติ
Date_And_Time เซิร์ฟเวอร์ *** ถ่ายโอนข้อมูลกองซ้อนที่ถูกส่งไป ไดรฟ์: \MSSQL2005\LOG\SQLDump####.txt
Date_And_Time Server * *******************************************************************************
Date_And_Time เซิร์ฟเวอร์ *
Date_And_Time เซิร์ฟเวอร์ * ถ่ายโอนข้อมูลกองเริ่มต้น:
Date_And_Time เซิร์ฟเวอร์ * Date_And_Time spid 0
Date_And_Time เซิร์ฟเวอร์ *
Date_And_Time เซิร์ฟเวอร์ * หน้าจอแสดงผลลัพธ์ไม่ใช่ทรัพยากร
Date_And_Time เซิร์ฟเวอร์ *
Date_And_Time Server * *******************************************************************************
Date_And_Time Server * -------------------------------------------------------------------------------
Date_And_Time เซิร์ฟเวอร์ * การถ่ายโอนการกองซ้อนแบบสั้น
Date_And_Time เซิร์ฟเวอร์ 0x000000000000005C เป็นลายเซ็นของสแตกสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

Date_And_Timeเซิร์ฟเวอร์ ไม่รู้จัก ตอนตัวทำงานของตัวตรวจสอบทรัพยากร (0x9b0) 0x0000000003A2C1C0 ปรากฏขึ้นเพื่อ ให้ไม่ใช่ผลลัพธ์บน Node_ #. หน่วยความจำในการเพิ่มเนื้อที่ว่าง: 0 KB Approx CPU ที่ใช้: เคอร์เนล 0 msnull 0 ผู้ใช้ msnull ช่วงเวลา: Interval_value.

สาเหตุ

ใน SQL Server 2008 และ SQL Server 2008 R2 งานตัวตรวจสอบทรัพยากรปลุกขึ้นเป็นระยะ ๆ เพื่อฟัง และแจ้งให้สมาชิกของหน่วยความจำไม่เพียงพอ สูง หรือ steady เหตุการณ์ เหตุการณ์เหล่านี้หน่วยความจำอาจภายนอกกับ SQL Server (แจ้งให้ทราบที่อยู่สำหรับทั้งระบบจากระบบปฏิบัติการ) หรือภายในกับ SQL Server (การแจ้งเตือนที่มีกระบวนการไวด์จากพูบัฟเฟอร์) ได้ เมื่อเกิดขึ้นเช่นการแจ้งเตือน ผู้บริโภคหน่วยความจำที่แตกต่างกันตัดแต่งใช้หน่วยความจำของตนเอง

หมายเหตุ ผู้บริโภคสามารถ clerks หน่วยความจำที่มีร้านค้าแคช ร้านค้าของผู้ใช้ หรือร้านค้าของวัตถุ

ถ้าผู้บริโภคหน่วยความจำบางอย่างใช้จำนวนหน่วยความจำขนาดใหญ่ trimming ที่ผู้บริโภคที่ทำอาจใช้เวลานานเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์

จอภาพของตัวจัดกำหนดการงานที่รันทุก ๆ วินาทีที่ห้าตรวจสอบว่า ตัวตรวจสอบทรัพยากรได้ย้ายจากผู้บริโภคที่หนึ่งไปยังอีกในอดีตจนถึง 60 วินาที เมื่อหน้าจอแสดงตัวจัดกำหนดการตรวจพบว่า การตรวจสอบทรัพยากรมีไม่ย้ายในอดีตเป็นผู้บริโภคสำหรับ 60 วินาที จอกำหนดการแปลงค่าเป็นตัวตรวจสอบทรัพยากรที่ป้อนสถานะที่ไม่ใช่ผลลัพธ์ แล้ว จอกำหนดการล็อกข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"

ข้อความเหล่านี้จะยกกำลังถ้าอัตราตัวตรวจสอบทรัพยากรใช้เพิ่มหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 MB ทุกห้าวินาที

ข้อความเหล่านี้เป็นเพียงการบ่งชี้ว่า ตัวตรวจสอบทรัพยากรไม่ว่างกำลังล้างข้อมูลผู้บริโภคขนาดใหญ่ และข้อความเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า มีปัญหากับตัวตรวจสอบทรัพยากรตัวเอง

การแก้ไข

เริ่มการทำงานกับ Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 และ Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 ถูกขยายข้อความตรวจสอบทรัพยากรที่ไม่ใช่ผลลัพธ์จะได้อย่างง่ายดายแยกขนมหวานของหน่วยความจำที่จะให้ไปอยู่ในสภาพที่ไม่ใช่ผลลัพธ์

ข้อความใหม่จะมีลักษณะต่อไปนี้:
ขั้นของจอภาพ (0x9b0) ทรัพยากร 0x0000000003A2C1C0 ปรากฏขึ้นเพื่อ ให้ไม่ใช่ผลลัพธ์บนโหนด Node_ #. หน่วยความจำในการเพิ่มเนื้อที่ว่าง: 0 KB รอสักครู่ครั้งล่าสุด: lastwaittype Clerk ครั้งล่าสุด: ชนิด clerk_typeชื่อ clerk_name. Approx CPU ที่ใช้: เคอร์เนล ms 0 ผู้ใช้ 0 ms ช่วงเวลา: Interval_value.
ต่อไปนี้คือ คำอธิบายของเขตข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในข้อความนี้:
 • หน่วยความจำในการเพิ่มเนื้อที่ว่าง: นี่คือให้จำนวนหน่วยความจำคือว่าง โดยตัวตรวจสอบทรัพยากรสำหรับช่วงเวลาที่ระบุเป็นกิโลไบต์ measured ใน ถ้าอัตราหน่วยความจำเป็นให้ว่างไม่เกิน 2 MB ทุกวินาทีที่ห้า หน้าจอแสดงตัวจัดกำหนดการตรวจพบเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่ไม่ใช่ผลลัพธ์
 • รอสักครู่ครั้งล่าสุด: นี่คือชนิดรอที่สุดท้ายสำหรับเธรดการตรวจสอบทรัพยากร คุณสามารถใช้เขตข้อมูลนี้พร้อมกับ Approx CPU ที่ใช้ ฟิลด์เพื่อระบุว่าคุณเรียกใช้เธรดการตรวจสอบทรัพยากร หรือรอให้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของช่วง
 • ขนมหวานสุดท้าย: นี่คือชนิดและชื่อของขนมหวานของหน่วยความจำที่ถูกตัดแต่งของหน่วยความจำเมื่อเงื่อนไขไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 • Approx CPU ที่ใช้: นี่คือเคอร์เนล และเวลาของผู้ใช้ที่ถูกใช้ โดยตัวตรวจสอบทรัพยากรเป็นวัดมิลลิวินาที คุณสามารถใช้รหัสผ่านนี้ร่วมกับเขตข้อมูลอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบว่า ตัวตรวจสอบทรัพยากรกำลังทำความคืบหน้าในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ
 • ช่วงเวลา: นี่คือเวลาล่วงเลยไปแล้วตั้งแต่ขนมหวานที่สุดท้ายที่ได้รับการแจ้งเตือนตามวัดเป็นมิลลิวินาที
คุณสามารถใช้ข้อความนี้นอกเหนือจากการการรายการ RING_BUFFER_RESOURCE_MONITOR จากเวลาของข้อความได้เมื่อต้องการระบุแหล่งที่มาของการแจ้งเตือนหน่วยความจำไม่เพียงพอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปลความหมาย RING_BUFFER_RESOURCE จอภาพ แวะไปบัน MSDN ต่อไปนี้:
วิธีการทำงาน: อะไรคือ RING_BUFFER_RESOURCE_MONITOR บอกฉัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี SQL Server ฟัง และตอบสนองต่อ การแจ้งเตือนหน่วยความจำ และ เกี่ยวกับงานตัวตรวจสอบทรัพยากร และการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำใน SQL Server การอ้างอิงถึงบล็อกบทความต่อไปนี้ของ MSDN:

ข้อมูลเซอร์วิสแพ็คสำหรับ SQL Server 2008

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
968382 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

ข้อมูลเซอร์วิสแพ็คสำหรับ SQL Server 2008 R2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 R2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2527041วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ขั้นแรกปัญหานี้ถูกแก้ไขใน SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับ SQL Server 2008
ขั้นแรกปัญหานี้ถูกแก้ไขใน SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2216485 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbprb kbfix kbtshoot kbmemory kbmt KB2216485 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2216485

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com