คำอธิบายของตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออกที่มาพร้อมกับ Internet Explorer 5.0 หรือปลาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 221523 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออกที่รวมอยู่ กับ Internet Explorer 5.0 หรือใหม่กว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออกที่มีอยู่ ใน Internet Explorer 5.0 หรือในภายหลังเพื่อนำเข้า หรือส่งออกรายการโปรดและคุกกี้ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออกเพื่อดำเนินการใด ๆ ของการดำเนินการต่อไปนี้:
 • นำเข้าที่คั่นหนังสือตัวนำทาง Netscape ที่มีอยู่จากแฟ้ม Bookmark.htm
 • นำเข้า Internet Explorer โปรดที่ส่งออกไปจากแฟ้ม Bookmark.htm
 • ส่งออกรายการโปรด Explorer ของอินเทอร์เน็ตที่ที่มีอยู่ไปยังแฟ้ม Bookmark.htm
 • นำเข้าคุกกี้ตัวนำทาง Netscape ที่มีอยู่จากแฟ้ม Cookies.txt
 • นำเข้าส่งออกคุกกี้ของ Internet Explorer จากแฟ้ม Cookies.txt
 • การส่งออกคุกกี้ที่มีอยู่ของ Internet Explorer เพื่อ Cookies.txt เป็นแฟ้ม
เมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออก คลิกนำเข้า และส่งออกในการแฟ้ม:เมนูใน Internet Explorer จากนั้น ทำ ตามคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออก คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
217236ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อนำเข้ารายการโปรด
221045ไม่สามารถส่งออก Favorites หรือ Cookies
221067ตัวเลือกที่ไม่พร้อมใช้งานใน'ตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออก
152681วิธีการใช้ตัวนำทางของ Netscape ที่คั่นหน้าเว็บใน Internet Explorer

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 221523 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB221523 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:221523

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com