Opis Kreatora importu/eksportu dostępnego w programie Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 221523 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak korzystać z Kreatora importu/eksportu dostępnego w programie Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej.

Więcej informacji

Korzystając z Kreatora importu/eksportu dostępnego w programie Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej, można importować lub eksportować elementy ulubione i pliki cookie. Kreatora importu/eksportu można używać do wykonywania następujących zadań:
 • Importowanie istniejących zakładek programu Netscape Navigator z pliku Bookmark.htm.
 • Importowanie z pliku Bookmark.htm elementów ulubionych wyeksportowanych z programu Internet Explorer.
 • Eksportowanie istniejących elementów ulubionych programu Internet Explorer do pliku Bookmark.htm.
 • Importowanie istniejących plików cookie programu Netscape Navigator z pliku Cookies.txt.
 • Importowanie z pliku Cookies.txt plików cookie wyeksportowanych z programu Internet Explorer.
 • Eksportowanie istniejących plików cookie programu Internet Explorer do pliku Cookies.txt.
Aby uruchomić Kreatora importu/eksportu, kliknij polecenie Importuj i eksportuj w menu Plik w programie Internet Explorer, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Kreatora importu/eksportu, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
217236 Error Message When Importing Favorites
221045 Unable to Export Favorites or Cookies
221067 Options Unavailable in the Import/Export Wizard
152681 How to Use Netscape Navigator Bookmarks in Internet Explorer

Właściwości

Numer ID artykułu: 221523 - Ostatnia weryfikacja: 3 listopada 2005 - Weryfikacja: 4.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB221523

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com