วิธีการใช้การจัดการอัตโนมัติ TCP/IP กับ โดยไม่มีเซิร์ฟเวอร์ DHCP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 220874 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้การจัดการอัตโนมัติโพรโทคอลใน/อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลการควบคุมการรับส่ง (TCP/IP) กับ โดยไม่มีเซิร์ฟเวอร์แบบไดนามิก Host Configuration Protocol (DHCP) ที่มีการนำเสนอบนเครือข่าย รุ่นของระบบปฏิบัติการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้มีคุณลักษณะเรียกว่าอัตโนมัติแบบส่วนตัว IP จัดการกับ (APIPA) มีคุณลักษณะนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows สามารถกำหนดเองอยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) เหตุการณ์ที่เซิร์ฟเวอร์ DHCP ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่มีอยู่บนเครือข่าย ลักษณะการทำงานนี้ทำให้การตั้งค่าคอนฟิก และสนับสนุนเล็กเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) TCP/IP ที่น้อยกว่าที่ยากต่อการทำงานอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ที่มีการกำหนดค่าให้ใช้ DHCP สามารถอัตโนมัติกำหนดเองอยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ถ้าเซิร์ฟเวอร์ DHCP ไม่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น นี้อาจเกิด บนเครือข่ายโดยไม่มีเซิร์ฟเวอร์ DHCP หรือ บนเครือข่ายหากเซิร์ฟเวอร์ DHCP จะเป็นการชั่วคราวลงสำหรับการบำรุงรักษา

การอินเทอร์เน็ตที่ได้กำหนดหมายเลขผู้ให้บริการออก (IANA) ได้ถูกจอง 169.254.0.0-169.254.255.255 สำหรับ Addressing IP ส่วนตัวอัตโนมัติ ด้วยเหตุ APIPA ให้อยู่ที่มีการขัดแย้งกับที่อยู่ routable ไม่

หลังจากอะแดปเตอร์เครือข่ายได้ถูกกำหนดที่อยู่ IP คอมพิวเตอร์สามารถใช้ TCP/IP การสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องอื่นที่เชื่อมต่อ LAN ที่เหมือนกัน และที่อยู่นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดค่าสำหรับ APIPA หรือมี ip แอดเดรสที่ด้วยตนเองกำหนด 169.254.x.y นั้น (โดย x.y เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของไคลเอ็นต์) ช่วงของซับเน็ตมาสก์ของ 255.255.0.0 ของที่อยู่ได้ โปรดสังเกตว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสื่อสาร กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายย่อยอื่น ๆ หรือ กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้จัดการอัตโนมัติส่วน IP กับ จัดการอัตโนมัติส่วน IP กับถูกเปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น

คุณอาจต้องปิดการใช้งานในกรณีที่ต่อไปนี้:

-เครือข่ายใช้เราเตอร์

-เครือข่ายมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้อง NAT หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

นอกจากว่าคุณได้ปิดใช้งานข้อความที่เกี่ยวข้อง DHCP ข้อความ DHCP ให้กับการแจ้งเตือนเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงระหว่างการจัดการกับ DHCP และจัดการอัตโนมัติส่วน IP กับ ถ้าการส่งข้อความ DHCP ไม่โดยไม่ตั้งใจได้ คุณสามารถเปิดข้อความ DHCP อีกครั้ง โดยการเปลี่ยนค่าของค่า PopupFlag ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้จาก 00 01:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP


โปรดสังเกตว่า คุณต้องรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการให้การเปลี่ยนแปลงมีผล คุณยังสามารถกำหนดว่าว่า คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังใช้ APIPA โดยใช้เครื่องมือ Winipcfg ใน Windows Millennium Edition, Windows 98 หรือ Windows 98 Second Edition:
คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้พิมพ์ "winipcfg" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ), และจากนั้น คลิกตกลง. คลิกข้อมูลเพิ่มเติม. ถ้ากล่องที่อยู่ IP Autoconfiguration IP ข้อที่ประกอบด้วยที่อยู่ภายในช่วง 169.254.x.x, Addressing IP ส่วนตัวอัตโนมัติเปิดใช้งาน ถ้ามีกล่องที่อยู่ IP จัดการอัตโนมัติส่วน IP กับไม่เปิดใช้อยู่งาน
สำหรับ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003 คุณสามารถกำหนดว่า คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังใช้ APIPA โดยใช้คำสั่ง IPconfig ที่พร้อมท์คำสั่ง:

คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้พิมพ์ "cmd" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ), และจากนั้น คลิกตกลงเมื่อต้องการเปิดหน้าต่างบรรทัดคำสั่งของ MS-DOS ชนิด " ipconfig/ทั้ง หมด" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ), และกดคีย์ ENTER แล้ว ถ้าบรรทัด 'Autoconfiguration เปิดใช้งาน' แจ้งว่า "ใช่" และ 'Autoconfiguration อยู่ IP' 169.254.x.y (โดย x.y เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของไคลเอ็นต์), จากนั้นคอมพิวเตอร์ใช้ APIPA ถ้าบรรทัด 'Autoconfiguration เปิดใช้งาน' แจ้งว่า "ไม่ใช่" แล้วคอมพิวเตอร์ไม่อยู่ในขณะใช้ APIPA
คุณสามารถยกเลิกการจัดการอัตโนมัติส่วน IP กับ โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

คุณสามารถกำหนดค่า TCP/IP ข้อมูลด้วยตนเอง ที่ปิดใช้งาน DHCP หมด คุณสามารถปิดใช้งานจัดการอัตโนมัติส่วน IP กับ (แต่ไม่ DHCP) ด้วยการแก้ไขรีจิสทรี คุณสามารถทำเช่นนั้นโดยการเพิ่ม "IPAutoconfigurationEnabled" DWORD รายการรีจิสทรี ด้วยค่าของ 0x0 รีจิสทรีต่อไปนี้คีย์สำหรับ Windows Millennium Edition, Windows98 หรือ Windows 98 Edition ที่ที่สอง:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP
สำหรับ Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003, APIPA สามารถปิดใช้งาน โดยการเพิ่ม "IPAutoconfigurationEnabled" รายการรีจิสทรี DWORD ด้วยค่าของ 0x0 กับรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<adapter guid=""></adapter>
หมายเหตุ:กระบวนการGUID ของการ์ดเชื่อมต่อคีย์ย่อยมีตัวบ่งชี้ (GUID ที่)ไม่ซ้ำกันสำหรับการ์ด LAN ของคอมพิวเตอร์

การระบุค่า 1 สำหรับรายการ IPAutoconfigurationEnabled DWORD จะช่วย APIPA ซึ่งเป็นสถานะเริ่มต้นเมื่อค่านี้ถูกเว้นจากรีจิสทรี

ตัวอย่างของตำแหน่งที่ APIPA อาจจะมีประโยชน์

ตัวอย่างที่ 1: ไม่มีที่อยู่ IP ก่อนหน้านี้และไม่มีเซิร์ฟเวอร์ DHCP

เมื่อมีการเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ของคุณ (การกำหนดค่าสำหรับ DHCP) มันกระจายข้ออย่าง น้อย 3 "การค้นหา" ความ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ DHCP ไม่ตอบสนองหลังจากหลาย ๆ ค้นหาข้อความจะมีการออกอากาศ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ที่กำหนดเองอยู่ของคลาส B (APIPA) จากนั้น คอมพิวเตอร์ Windows จะแสดงข้อผิดพลาดให้กับผู้ใช้ของคอมพิวเตอร์ (ให้ดังกล่าวยังไม่เคยถูกกำหนดที่อยู่ IP จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP ในอดีต) คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows จะส่งออกข้อความค้นหาทุก ๆ 3 นาทีในความพยายามในการสร้างการติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ DHCP

ตัวอย่างที่ 2: ที่อยู่ IP ก่อนหน้านี้และไม่มีเซิร์ฟเวอร์ DHCP

คอมพิวเตอร์ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ DHCP และหากไม่พบ การพยายามที่จะติดต่อมีเกตเวย์เริ่มต้น ถ้ามีเกตเวย์เริ่มต้นตอบกลับ คอมพิวเตอร์ Windows retains อยู่ IP-leased ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม หากคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับการตอบสนองจากเกตเวย์การเริ่มต้น หรือ ถ้าไม่ได้รับการกำหนด แล้วใช้อัตโนมัติส่วน IP addressing คุณลักษณะการกำหนดค่าเองให้กลายเป็นค่าที่อยู่ IP ข้อผิดพลาดคือการนำเสนอต่อผู้ใช้ และการค้นหาข้อความที่ส่งผ่านทุก ๆ 3 นาที เมื่อเซิร์ฟเวอร์ DHCP มาในบรรทัด ข้อความถูกสร้างขึ้นได้ถูก re-established สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่ระบุ

ตัวอย่างที่ 3: Lease หมดอายุ และไม่มีเซิร์ฟเวอร์ DHCP

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows พยายามสร้าง lease ของอยู่ IP ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ไม่พบเซิร์ฟเวอร์ DCHP กำหนดเองที่อยู่ IP หลังจากการสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด คอมพิวเตอร์จะเผยแพร่สี่ค้นหาข้อความ และทำหลังจากทุก ๆ 5 นาที ดังกล่าวซ้ำตามขั้นตอนทั้งหมดจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่มาบนบรรทัด ข้อความแล้วสร้างการระบุว่า การสื่อสารได้ re-established กับเซิร์ฟเวอร์ DHCP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 220874 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbnetwork kbmt KB220874 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:220874

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com