วิธีการอัตโนมัติ Outlook โดยใช้ Visual Basic

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 220595 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการควบคุมทางการเขียนโปรแกรม Microsoft Outlook ที่ใช้ทำงานอัตโนมัติจาก Visual Basic แสดงตัวอย่าง การสร้างผู้ติดต่อ การสร้างการนัดหมาย และการส่งข้อความ โดยใช้ Microsoft Outlook-โมเดลวัตถุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อสร้าง และเรียกใช้งานตัวอย่าง เมื่อต้องการ เรียกใช้ตัวอย่าง คุณจำเป็นต้องอ้างอิงแบบผูกล่วงหน้ากับชนิดของ Microsoft Outlook ไลบรารี ตารางต่อไปนี้แสดงรายชื่อแฟ้มของไลบรารีชนิดสำหรับการ รุ่นต่าง ๆ ของ Microsoft Outlook:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นของ outlookวิธีการที่ไลบรารีชนิดปรากฏใน รายการการอ้างอิงชื่อแฟ้ม
Outlook 97วัตถุ Microsoft Outlook 8.0" ไลบรารี"msoutl8.olb
msoutl8.olb"Microsoft Outlook 98 วัตถุ ไลบรารี"msoutl85.olb
Outlook 2000วัตถุ Microsoft Outlook 9.0" ไลบรารี"msoutl9.olb
Outlook 2002วัตถุ Microsoft Outlook 10.0" ไลบรารี"msoutl.olb
Office Outlook 2003วัตถุ Microsoft Outlook 11.0" ไลบรารี"msoutl.olb

การสร้างตัวอย่างการทำงานโดยอัตโนมัติ

 1. เริ่มการทำงานของ Visual Basic และสร้าง EXE ที่มาตรฐานใหม่ โครงการ
 2. จากนั้นโครงการเมนู เลือกการอ้างอิงและเลือก Microsoft Outlook
 3. เพิ่มปุ่มไปยังแบบฟอร์มของคุณ
 4. คลิกสองครั้งปุ่ม และเพิ่มต่อไปนี้ รหัส:
   ' Start Outlook.
   ' If it is already running, you'll use the same instance...
    Dim olApp As Outlook.Application
    Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
    
   ' Logon. Doesn't hurt if you are already running and logged on...
    Dim olNs As Outlook.NameSpace
    Set olNs = olApp.GetNamespace("MAPI")
    olNs.Logon
  
   ' Create and Open a new contact.
    Dim olItem As Outlook.ContactItem
    Set olItem = olApp.CreateItem(olContactItem)
  
   ' Setup Contact information...
    With olItem
     .FullName = "James Smith"
     .Birthday = "9/15/1975"
     .CompanyName = "Microsoft"
     .HomeTelephoneNumber = "704-555-8888"
     .Email1Address = "someone@microsoft.com"
     .JobTitle = "Developer"
     .HomeAddress = "111 Main St." & vbCr & "Charlotte, NC 28226"
    End With
    
   ' Save Contact...
    olItem.Save
    
   ' Create a new appointment.
    Dim olAppt As Outlook.AppointmentItem
    Set olAppt = olApp.CreateItem(olAppointmentItem)
    
   ' Set start time for 2-minutes from now...
    olAppt.Start = Now() + (2# / 24# / 60#)
    
   ' Setup other appointment information...
    With olAppt
     .Duration = 60
     .Subject = "Meeting to discuss plans..."
     .Body = "Meeting with " & olItem.FullName & " to discuss plans."
     .Location = "Home Office"
     .ReminderMinutesBeforeStart = 1
     .ReminderSet = True
    End With
    
   ' Save Appointment...
    olAppt.Save
    
   ' Send a message to your new contact.
    Dim olMail As Outlook.MailItem
    Set olMail = olApp.CreateItem(olMailItem)
   ' Fill out & send message...
    olMail.To = olItem.Email1Address
    olMail.Subject = "About our meeting..."
    olMail.Body = _
      "Dear " & olItem.FirstName & ", " & vbCr & vbCr & vbTab & _
      "I'll see you in 2 minutes for our meeting!" & vbCr & vbCr & _
      "Btw: I've added you to my contact list."
    olMail.Send
    
   ' Clean up...
    MsgBox "All done...", vbMsgBoxSetForeground
    olNS.Logoff
    Set olNs = Nothing
    Set olMail = Nothing
    Set olAppt = Nothing
    Set olItem = Nothing
    Set olApp = Nothing
  						
 5. เรียกใช้โครงการ และคลิกที่ปุ่มการทำงาน รหัส
เมื่อมีการเรียกใช้รหัส คุณควรมีติดต่อใหม่ที่ชื่อว่า "ถนนพระ กำหนด Smith การนัดหมายเวลาในนาทีที่สองด้วยตัวเตือนจะปรากฏใน หนึ่งนาที และมีส่งข้อความไป someone@microsoft.com นอกจากนี้ เนื่องจากคุณ เพิ่มวันเกิดสำหรับผู้ติดต่อของคุณ (9/15), มีเพิ่มสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดประจำของคุณ ปฏิทิน outlook เพื่อเตือนคุณวันที่

ใหม่กับ Outlook 2002 ได้ ในกล่องโต้ตอบที่สอง: หนึ่งคำเตือนว่า มีโปรแกรมพยายามเข้าถึงอีเมล ที่อยู่ที่คุณเก็บไว้ใน Outlook และถามถ้าคุณต้องการอนุญาตนี้ และ ข้อความอื่นเพื่อส่งผลให้มีโปรแกรมพยายามส่งอีเมล นี้ คุณลักษณะจะช่วยป้องกันคุณจากการต่าง ๆ โดยไม่รู้ตัวถูกใช้โดยไวรัสที่ส่ง อีเมล์จากระบบของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290500คำอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะความปลอดภัยของอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาใน Outlook 2002

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรการเขียนโปรแกรม Outlook คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
166368ทรัพยากรสำหรับฟอร์มแบบกำหนดเองและการเขียนโปรแกรมใน Outlook 97
180826ทรัพยากรสำหรับฟอร์มแบบกำหนดเองและการเขียนโปรแกรมใน Outlook 98
271225ทรัพยากรสำหรับฟอร์มแบบกำหนดเองและการเขียนโปรแกรมใน Outlook 2000
287531รายการของแหล่งข้อมูลสำหรับฟอร์มแบบกำหนดเองและการเขียนโปรแกรมกับ Outlook 2002
313802วิธีการเรียกที่ติดต่อ โดยใช้โมเดลวัตถุของ Outlook ใน Visual Basicสุทธิ
313788วิธีการสร้างการนัดหมาย โดยใช้โมเดลวัตถุของ Outlook ใน Microsoft Visual Basicสุทธิ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 220595 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
Keywords: 
kbautomation kbhowto kboutlookobj kbmt KB220595 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:220595

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com