ทำเครื่องหมายฟิลด์ "วันที่ทั้งหมด" ถูกเลือก ด้วย "ไม่ใช่" เมื่อคุณเข้าถึงการประชุมที่มีเวลาของช่วงเวลาที่มากกว่า 24 ชั่วโมง โดยใช้ไคลเอนต์แบบเคลื่อนที่ผ่าน ActiveSync ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2201236 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณเข้าถึงกล่องจดหมายที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2007 โดยใช้ไคลเอนต์แบบเคลื่อนที่ผ่าน ActiveSync
  • กล่องจดหมายมีการประชุมที่มีเวลาของช่วงเวลาที่มากกว่า 24 ชั่วโมง
ในสถานการณ์สมมตินี้ ไคลเอนต์แบบเคลื่อนไม่ถือการเรียกประชุมที่เป็นการร้องขอการประชุมเหตุการณ์วันทั้งหมด นอกจากนี้วันที่ทั้งหมดฟิลด์ถูกทำเครื่องหมาย ด้วย "ไม่ใช่" อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเข้าถึงกล่องจดหมาย โดยใช้ Microsoft Office Outlook ค่าสถานะวันที่ทั้งหมดของการประชุมในไคลเอนต์ Outlook ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Exchange Server 2007 misses สถานการณ์ที่ร้องขอการประชุมเหตุการณ์วันทั้งหมดที่ขยายขอบเขตข้ามวันหลายในคอมโพเนนต์ ActiveSync

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
2407025คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 3

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2201236 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 ธันวาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbsurveynew kbmt KB2201236 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2201236

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com