ID articol: 216734 - View products that this article applies to.
Înștiințare
Acest articol este valabil pentru Windows 2000. Asistența pentru Windows 2000 se termină la 13 iulie 2010.Centrul de solu?ii pentru Windows 2000 după terminarea asisten?ei reprezintă un punct de plecare pentru planificarea strategiei de migrare de la Windows 2000. Pentru informa?ii suplimentare, consulta?i Politica Microsoft de asisten?ă pe durata ciclului de via?ă.
Pentru versiunea Microsoft Windows XP a acestui articol, consulta?i 314054.
Înștiințare
Acest articol este valabil pentru Windows 2000. Asistența pentru Windows 2000 se termină la 13 iulie 2010.Centrul de solu?ii pentru Windows 2000 după terminarea asisten?ei reprezintă un punct de plecare pentru planificarea strategiei de migrare de la Windows 2000. Pentru informa?ii suplimentare, consulta?i Politica Microsoft de asisten?ă pe durata ciclului de via?ă.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

Rezumat

Acest articol descrie modalitatea de configurare a serviciului Windows Time pentru Microsoft Windows Server 2000. Serviciul Windows Time poate fi configurat astfel încât să utilizeze un ceas intern hardware sau o sursă externă de timp. Recomandăm utilizarea unui ceas intern hardware.

Introducere

Windows include W32Time, un instrument al serviciului Time necesar pentru protocolul de autentificare Kerberos. Scopul serviciului Windows Time este să asigure că toate computerele din cadrul unei organiza?ii, care execută Windows 2000 sau versiuni mai recente, utilizează cu acelea?i setări de timp. Pentru a garanta utilizarea setărilor de timp comune corecte, serviciul Windows Time utilizează o rela?ie ierarhică ce controlează autoritatea ?i nu permite bucle.

În mod implicit, computerele bazate pe Windows utilizează următoarea ierarhie:
 • Toate computerele desktop client nominalizează controlerul de autentificare al domeniului ca partener de timp de intrare.
 • Toate serverele membre urmează acela?i proces cu cel al computerelor desktop client.
 • Controlerele de domeniu pot nominaliza pe coordonatorul de opera?iuni al controlerului primar de domeniu (PDC) ca partener de timp, dar pot să utilizeze un controler părinte de domeniu pe baza numerotării de straturi.
 • În procesul de selec?ie al partenerilor de timp, to?i coordonatorii de opera?iuni PDC urmează ierarhia de domenii.
Urmând această ierarhie, coordonatorul de opera?iuni PDC de la rădăcina pădurii devine autoritate pentru organiza?ie. Recomandăm insistent să configura?i serverul de timp cu autoritate să preia timpul dintr-o sursă hardware. Când configura?i un server de timp cu autoritate pentru sincronizarea cu o sursă Internet de timp, nu există autentificare. De asemenea, recomandăm să reduce?i setările de corec?ie a timpului pentru servere ?i clien?i individuali. Aceste recomandări permit o acurate?e ?i securitate mai mare domeniului dvs.

Informații suplimentare

Configurarea serviciului Windows Time pentru utilizarea unui ceas intern hardware

Important Această sec?iune, metodă sau activitate con?ine pa?i care vă indică modalită?i de modificare a registry. Însă, dacă modifica?i registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asigura?i-vă că urma?i ace?ti pa?i cu aten?ie. Pentru o protec?ie mai bună, înainte de a face modificări, realiza?i o copie de rezervă a registry. Apoi, registry se poate restabili dacă apare o problemă. Pentru informa?ii suplimentare despre copierea de rezervă ?i restabilirea registry, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
322756 Cum se face copierea de rezervă ?i restabilirea registry în Windows (articolul poate să fie în limba engleză)


Recomandăm insistent să configura?i serverul de timp cu autoritate să preia timpul dintr-o sursă hardware. Când configura?i un server de timp cu autoritate pentru sincronizarea cu o sursă Internet de timp, nu există autentificare. Pentru a configura serviciul Windows Time pentru utilizarea unui ceas intern hardware, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i regedit, apoi face?i clic pe OK.
 2. Identifica?i următoarea sub-cheie de registry ?i face?i clic pe ea:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. În panoul din dreapta, face?i clic cu butonul din dreapta pe ReliableTimeSource, apoi face?i clic pe Modify.
 4. În Edit DWORD Value, tasta?i 1 în caseta Value Data, apoi face?i clic pe OK.
 5. Identifica?i următoarea sub-cheie de registry ?i face?i clic pe ea:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. În panoul din dreapta, face?i clic cu butonul din dreapta pe LocalNTP, apoi face?i clic pe Modify.
 7. În Edit DWORD Value, tasta?i 1 în caseta Value Data, apoi face?i clic pe OK.
 8. Părăsi?i Registry Editor.
 9. În linia de comandă, tasta?i următoarea comandă pentru a reporni serviciul Windows Time, apoi apăsa?i ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Executa?i următoarea comandă pe toate computerele în afară de serverul de timp, pentru a reini?ializa timpul computerelor locale astfel încât să se potrivească cu serverul de timp:
  w32tm -s
Notă Serverul de timp nu trebuie configurat pentru a se sincroniza cu el însu?i. Dacă ve?i configura serverul de timp pentru a se sincroniza cu el însu?i, vor fi înregistrate următoarele evenimente în jurnalul de aplica?ii:

The time provider NtpClient cannot reach or is currently receiving invalid time data from 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).No response has been received from Manual peer 192.168.1.1 after 8 attempts to contact it. This peer will be discarded as a time source and NtpClient will attempt to discover a new peer from which to synchronize.The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources, however none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 960 minutes. NtpClient has no source of accurate time.Pentru mai multe informa?ii despre comanda w32tm, tasta?i următoarea comandă într-o linie de comandă:
w32tm /?

Configurarea serviciului Windows Time pentru utilizarea unei surse externe de timp

Administratorii pot configura serviciul Windows Time în coordonatorul de opera?iuni PDC de la rădăcina pădurii pentru a recunoa?te un server de timp SNTP (Simple Network Time Protocol) ca server de timp cu autoritate. De exemplu, utiliza?i serverul de timp Microsoft (time.microsoft.com) ca server de timp extern SNTP. Pentru a configura serviciul Windows Time să utilizeze un server de timp extern SNTP, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i regedit, apoi face?i clic pe OK.
 2. Urma?i ace?ti pa?i pentru a modifica tipul serverului în NTP:
  1. Identifica?i următoarea sub-cheie de registry ?i face?i clic pe ea:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. În panoul din dreapta, face?i clic cu butonul din dreapta pe TYPE, apoi face?i clic pe Modify.
  3. În Edit DWORD Value, tasta?i NTP în caseta Value data, apoi face?i clic pe OK.
 3. Urma?i ace?ti pa?i pentru a configura serverul ca o sursă fiabilă de timp:
  1. În panoul din dreapta, face?i clic cu butonul din dreapta pe ReliableTimeSource, apoi face?i clic pe Modify.
  2. În Edit DWORD Value, tasta?i 1 în caseta Value Data, apoi face?i clic pe OK.
 4. Urma?i ace?ti pa?i pentru a configura serverul LocalNTP în 0:
  1. În panoul din dreapta, face?i clic cu butonul din dreapta pe LocalNTP, apoi face?i clic pe Modify.
  2. În Edit DWORD Value, tasta?i 0 în caseta Value Data, apoi face?i clic pe OK.
 5. Urma?i ace?ti pa?i pentru a specifica sursele de timp:
  1. În panoul din dreapta, face?i clic cu butonul din dreapta pe NtpServer, apoi face?i clic pe Modify.
  2. În Edit DWORD Value, tasta?i Peer în caseta Value data, apoi face?i clic pe OK.

   Notă Peer este un substituent pentru o listă de omologi delimitată în spa?iu, de la care computerul ob?ine mărci de timp. Fiecare nume DNS listat trebuie să fie unic.
 6. Numai pentru Windows 2000 Service Pack 4, alege?i setarea pentru corec?ia timpului. Pentru aceasta, urma?i pa?ii de mai jos:
  1. Identifica?i, apoi face?i clic pe următoarea sub-cheie din registry:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. În panoul din dreapta, face?i clic cu butonul din dreapta pe MaxAllowedClockErrInSecs, apoi face?i clic pe Modify.
  3. În Edit DWORD Value, tasta?i TimpÎnSecunde în caseta Value data, apoi face?i clic pe OK.

   Notă TimeInSeconds este un substituent pentru numărul maxim de secunde care este acceptat ca diferen?ă între ceasul local ?i timpul primit de la serverul NTP pentru ca acesta să fie considerat ca o valoare validă pentru noul timp.
 7. Urma?i ace?ti pa?i pentru a seta intervalul dintre sondaje:
  1. Identifica?i următoarea sub-cheie de registry ?i face?i clic pe ea:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. În panoul din dreapta, face?i clic cu butonul din dreapta pe Period, apoi face?i clic pe Modify.
  3. În Edit DWORD Value, tasta?i 24 în caseta Value Data, apoi face?i clic pe OK.
 8. În meniul File, face?i clic pe Exit pentru a ie?i din Registry Editor.
 9. La promptul de comandă, tasta?i comanda următoare pentru a reporni serviciul Windows Time, apoi apăsa?i ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Executa?i următoarea comandă pe toate computerele în afară de serverul de timp, pentru a reini?ializa timpul computerelor locale astfel încât să se potrivească cu serverul de timp:
  w32tm -s

În mod implicit, SNTP utilizează port 123 pentru protocolul UDP (User Datagram Protocol). Dacă acest port nu este deschis către Internet, nu se poate sincroniza serverul cu serverele SNTP Internet. Un computer configurat ca sursă fiabilă de timp este identificat ca rădăcină a serviciului Windows Time. Rădăcina serviciului Time este serverul de timp cu autoritate pentru domeniu, iar acesta este configurat, de obicei, pentru a regăsi timpul de la un server extern NTP sau de la un dispozitiv hardware. Un server de timp poate fi configurat ca sursă fiabilă de timp pentru a optimiza modul în care este transferat timpul în ierarhia domeniului. Dacă un controler de domeniu este configurat pentru a fi sursa fiabilă de timp, serviciul Net Logon anun?ă că acesta este sursa fiabilă de timp atunci când face log on în re?ea. Atunci când alte controlere de domeniu caută o sursă de timp cu care să se sincronizeze, ei dau prioritate unei surse fiabile, dacă aceasta este disponibilă.

Cheia de registry
HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period
controlează frecven?a cu care se sincronizează serviciul de timp Windows Time. Dacă se specifică o valoare, aceasta trebuie să fie una din lista următoare:
 • 65531, "DailySpecialSkew" - Setează sincronizarea la fiecare 45 de minute până când încercarea reu?e?te, apoi la o dată pe zi.
 • 65532, "SpecialSkew" - Setează sincronizarea la fiecare 45 de minute până când încercarea reu?e?te de trei ori, apoi o dată la fiecare opt ore. Aceasta este setarea implicită.
 • 65533, "Weekly" - Setează sincronizarea o dată la ?apte zile.
 • 65534, "Tridaily" - Setează sincronizarea o dată la trei zile.
 • 65535, "BiDaily" - Setează sincronizarea o dată la fiecare două zile.
 • 0 - Pentru NT5DS, setează sincronizarea la fiecare 45 de minute până când încercarea reu?e?te de trei ori, apoi o dată la fiecare opt ore. Pentru NTP, sincronizarea are loc o dată la 8 ore.
 • frecv - frecv înlocuie?te numărul de sincronizări pe zi setat pentru serviciul Windows Time. Dacă dori?i să utiliza?i alte valori decât cele specificate mai devreme, trebuie utilizată această op?iune.

Referințe

Pentru informa?ii suplimentare despre serviciul Windows Time, face?i clic pe următoarele numere de articole pentru a vedea articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
884776 Configurarea serviciului Windows Time pentru evitarea unei decalări majore de timp (articolul poate să fie în limba engleză)
816042 Cum se configurează un server de timp cu autoritate în Windows Server 2003
314054 Cum se configurează un server de timp cu autoritate în Windows XP


Pentru informa?ii suplimentare despre serviciul Windows Time într-o pădure bazată pe Windows Server 2003, vizita?i următorul site web:
http://technet.microsoft.com/ro-ro/library/cc773061(WS.10).aspx
Notă Acesta este un articol „FAST PUBLISH” creat direct în cadrul organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca atare, drept răspuns la problemele care apar. Din cauza rapidității cu care sunt puse la dispoziție, materialele pot avea erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment, fără înștiințare. Consultați Termeni de utilizare pentru alte considerente.

Proprietă?i

ID articol: 216734 - Ultima examinare: 30 ianuarie 2014 - Revizie: 1.0
Se aplică la:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Cuvinte cheie: 
kbproductlink kbsecurity kbenv kbfsmo kbhowto KB216734

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com