Cikk azonosítója: 216734 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Ezt a cikket korábban a következ? néven tették közzé: HU216734
Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Windows beállításjegyzékének ismertetése tapasztalt felhasználók számára
A cikk Microsoft Windows XP rendszerre vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke: 314054.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

Ez a cikk a Windows időszolgáltatás Microsoft Windows Server 2000 rendszerben történő beállítását ismerteti. A Windows időszolgáltatás belső, hardveres óra és külső időforrás segítségével egyaránt használható, a Microsoft azonban az előbbi használatát javasolja.

Bevezetés

A Windows rendszer része a W32Time nevű szolgáltatás, amelyre a Kerberos hitelesítési protokollnak van szüksége. A Windows időszolgáltatás célja a szervezeteknél használt Windows 2000 vagy újabb operációs rendszert futtató számítógépek időbeállításának egyeztetése. A megfelelő, egységes időbeállítás biztosítása végett a Windows időszolgáltatás megakadályozza a hurkok kialakulását, valamint egy hierarchikus kapcsolatrendszer segítségével határozza meg a hitelesnek tekintendő számítógépeket.

Alapértelmezés szerint a Windows-alapú számítógépek a következő hierarchiát használják:
 • Minden asztali ügyfélszámítógép a hitelesítést végző tartományvezérlőt tekinti bejövő időpartnerének.
 • A tagkiszolgálók az asztali ügyfélszámítógépek módszerét követik.
 • A tartományvezérlők vagy a műveleti főkiszolgálói szerepkört ellátó elsődleges tartományvezérlőt (PDC) tekintik bejövő időpartnerüknek, vagy egy, a hierarchiabeli rétegzés szerint szülő szerepkörű tartományvezérlőt.
 • A műveleti főkiszolgálói szerepkörű elsődleges tartományvezérlők a tartományhierarchiát követik a bejövő időpartner kiválasztásánál.
A hierarchia alapján tehát az erdő gyökértartományában található, műveleti főkiszolgálói szerepkörű elsődleges tartományvezérlő a szervezet mérvadó kiszolgálója. A mérvadó időkiszolgálót mindenképpen ajánlott úgy beállítani, hogy hardveres forrásból kérdezze le a pontos időt. Ha ugyanis a mérvadó időkiszolgálót internetes időforrással történő szinkronizálásra állítja be, a hitelesítés elmarad. Ajánlott továbbá csökkenteni az időigazítási beállításokat a kiszolgálókon és az önálló ügyfeleken. Ezen előírásokat szem előtt tartva megnövelhető a tartomány pontossága és biztonsága.

További információ

A Windows időszolgáltatás beállítása belső hardveres óra használatához

Figyelmeztetés: A beállításszerkesztővel (Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) vagy más eszközzel helytelenül módosított beállításjegyzék komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításjegyzéket csak saját felelősségére módosíthatja.

A mérvadó időkiszolgálót ajánlott úgy beállítani, hogy az egy hardveres forrásról olvassa be az időt. Ha ugyanis a mérvadó időkiszolgálót internetes időforrással történő szinkronizálásra állítja be, a hitelesítés elmarad. A Windows időszolgáltatás belső hardveres óra használatára történő beállításához hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg és jelölje ki a beállításjegyzék következő alkulcsát:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a ReliableTimeSource elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
 4. A Duplaszó szerkesztése párbeszédpanel Érték mezőjébe írja be az 1 értéket, majd kattintson az OK gombra.
 5. Keresse meg és jelölje ki a beállításjegyzék következő alkulcsát:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a LocalNTP elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
 7. A Duplaszó szerkesztése párbeszédpanel Érték mezőjébe írja be az 1 értéket, majd kattintson az OK gombra.
 8. Lépjen ki a beállításszerkesztőből.
 9. A Windows időszolgáltatás újraindításához írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Az időkiszolgálón kívül minden számítógépen futtassa a következő parancsot a helyi számítógép idejének időkiszolgáló alapján történő beállításához:
  w32tm -s
Megjegyzés: Az időkiszolgáló önmagával való szinkronizálása nem lehetséges. Amennyiben mégis így állítja be az időkiszolgálót, a következő eseményeket jegyzi be a rendszer az alkalmazásnaplóba:

Az időszolgáltató NTP-ügyfél nem találja az időforrást (192.168.1.1), vagy a kapott időadatok érvénytelenek (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).Nem érkezett érvényes válasz a manuálisan beállított 192.168.1.1 tartományvezérlőtől nyolc kapcsolatfelvételi kísérlet után sem. Ezt a tartományvezérlőt időforrásként figyelmen kívül hagyja a rendszer, és az NTP-ügyfél megpróbál másik partnert keresni a szinkronizáláshoz.Az időszolgáltatás NTP-ügyfele úgy van konfigurálva, hogy egy vagy több forrásból kérdezze le az időt, de egyik forrás sem használható. 960 percig nem történik kísérlet egyik forrás elérésére sem. Az NTP-ügyfélhez nem tartozik pontos időforrás.A w32tm parancs használatáról a következő parancs beírásával kérhet részletes információt:
w32tm /?

A Windows időszolgáltatás beállítása külső időforrás használatára

A rendszergazdák beállíthatják az erdő gyökerében működő, műveleti főkiszolgálói szerepkört ellátó elsődleges tartományvezérlőn, hogy a Windows időszolgáltatás mely külső SNTP-időkiszolgálókat tekintse mérvadónak. Használhatja külső SNTP-időkiszolgálóként például a Microsoft időkiszolgálóját (time.windows.com). A Windows időszolgáltatást az alábbi lépések segítségével állíthatja be külső SNTP-időkiszolgáló használatára:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. A kiszolgálót az alábbiak szerint módosíthatja NTP típusúra:
  1. Keresse meg és jelölje ki a beállításjegyzék következő alkulcsát:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a TYPE elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
  3. A Karakterlánc szerkesztése párbeszédpanel Érték mezőjébe írja be az NTP értéket, majd kattintson az OK gombra.
 3. A kiszolgáló megbízható időforrásként történő beállítását az alábbiak szerint végezheti el:
  1. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a ReliableTimeSource elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
  2. A Duplaszó szerkesztése párbeszédpanel Érték mezőjébe írja be az 1 értéket, majd kattintson az OK gombra.
 4. A kiszolgáló LocalNTP bejegyzését az alábbiak szerint állíthatja 0 értékre:
  1. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a LocalNTP elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
  2. A Duplaszó szerkesztése párbeszédpanel Érték mezőjébe írja be az 0 értéket, majd kattintson az OK gombra.
 5. Az időforrásokat az alábbiak szerint adhatja meg:
  1. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal az NtpServer elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
  2. A Karakterlánc szerkesztése párbeszédpanel Érték mezőjébe írja be a Partnerek értéket, majd kattintson az OK gombra.

   Megjegyzés: A Partnerek azon partnerek szóközzel elválasztott listájának helyőrzője, amelyektől a számítógép időbélyegeket szerez be. A listában szereplő összes DNS-névnek egyedinek kell lennie.
 6. Windows 2000 Service Pack 4 esetén az időigazítási beállítás megadása is szükséges. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Keresse meg és jelölje ki a beállításjegyzék következő alkulcsát:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a MaxAllowedClockErrInSecs elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
  3. A Duplaszó szerkesztése párbeszédpanel Érték mezőjébe írja be az Idő_másodpercben értéket, majd kattintson az OK gombra.

   Megjegyzés: Az Idő_másodpercben érték a helyi idő és az NTP-kiszolgálóról érkező idő közötti maximális különbség másodpercben megadott értékének helyőrzője, amellyel még meghatározható egy érvényes új idő.
 7. A lekérdezés gyakoriságát az alábbiak szerint állíthatja be:
  1. Keresse meg és jelölje ki a beállításjegyzék következő alkulcsát:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a Period elemre, és válassza a Módosítás parancsot.
  3. A Duplaszó szerkesztése párbeszédpanel Érték mezőjébe írja be a 24 értéket, majd kattintson az OK gombra.
 8. A beállításszerkesztőből való kilépéshez kattintson a Fájl menü Kilépés parancsára.
 9. A Windows időszolgáltatás újraindításához írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Az időkiszolgálón kívül minden számítógépen futtassa a következő parancsot a helyi számítógép idejének időkiszolgáló alapján történő visszaállításához:
  w32tm -s

Az SNTP alapértelmezés szerint a 123-as UDP portot használja. Ha ez a port az internetes kapcsolaton nincs megnyitva, nem lehetséges szinkronizálni a kiszolgáló idejét az internetes SNTP-kiszolgálók idejével. A megbízható időforrásként beállított számítógép a Windows időszolgáltatás gyökere. Az időszolgáltatás gyökere a tartomány mérvadó kiszolgálója, és általában úgy van beállítva, hogy egy külső NTP-kiszolgálóról vagy egy hardvereszközről kérdezze le az időt. Ha beállít egy időkiszolgálót megbízható időforrásnak, optimalizálhatja az időátvitelt a tartományhierarchián belül, továbbá a Hálózati bejelentkezés szolgáltatás megbízható időforrásként meghirdeti az adott tartományvezérlőt a hálózatra való bejelentkezéskor. Amikor a többi tartományvezérlő időforrást keres a szinkronizáláshoz, először egy megbízható forrást választanak, ha ilyen rendelkezésre áll.

A
HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period
beállításkulcs (korábbi nevén rendszerleíró kulcs) adja meg, milyen gyakorisággal történjen a Windows időszolgáltatásának szinkronizálása. Amennyiben értéket ad meg a kulcshoz, az alábbi listában felsorolt speciális értékek közül kell választania:
 • 65531, "DailySpecialSkew" – Az első sikeres szinkronizálásig 45 perces időközönként, majd naponta egyszer.
 • 65532, "SpecialSkew" – Az első három sikeres szinkronizálásig 45 perces időközönként, majd ezt követően nyolcóránként egyszer. Ez az alapértelmezett beállítás.
 • 65533, "Weekly" – Hetente egy szinkronizálás.
 • 65534, "Tridaily" – Háromnaponta egy szinkronizálás.
 • 65535, "BiDaily" – Kétnaponta egy szinkronizálás.
 • 0 – NT5DS esetén: az első három sikeres szinkronizálásig 45 perces időközönként, majd ezt követően nyolcóránként egyszer. NTP esetén: nyolcóránként egy szinkronizálás.
 • gyakoriság – A gyakoriság helyőrző helyére a Windows időszolgáltatás napi szinkronizálásainak száma írandó. A korábban ismertetett értékektől eltérő gyakoriság beállításához használja ezt a lehetőséget.

Hivatkozások

A Windows időszolgáltatásról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:
884776 A Windows időszolgáltatás beállítása az időeltolódás korlátozására
816042 Mérvadó időkiszolgáló beállítása Windows Server 2003 rendszerben
314054 Mérvadó időkiszolgáló beállítása Windows XP rendszerben


A Windows Server 2003-alapú erdőkben futó Windows időszolgáltatásról további (angol nyelvű) információt a Microsoft alábbi webhelyén talál:
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/Library/a0fcd250-e5f7-41b3-b0e8-240f8236e2101033.mspx

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 216734 - Utolsó ellenőrzés: 2008. március 12. - Verziószám: 12.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Kulcsszavak: 
kbhowto kbfsmo kbenv kbsecurity kbproductlink KB216734
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com