การแก้ไข: บริการรีจิสทรีระยะไกลล้มเหลวเมื่อโปรแกรมประยุกต์พยายามที่จะเรียกข้อมูลตัวนับประสิทธิภาพการทำงานจากอินสแตนซ์ของ SQL Server บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2159286 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถติดตั้งอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows Server 2008, Windows Vista หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows
 • คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แอพลิเคชันพยายามรับข้อมูลตัวนับประสิทธิภาพการทำงานกับอินสแตนซ์ของ SQL Server จากระยะไกล
ในสถานการณ์สมมตินี้ บริการรีจิสทรีระยะไกลล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่มี SQL Server ติดตั้งอยู่ นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้จะถูกบันทึกในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ที่มีอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่ติดตั้ง:
ชื่อแอพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง: svchost.exe_RemoteRegistry รุ่น: 6 .7600 การประทับเวลา 6385 : 0x4a5bc3c
ชื่อโมดูลที่ไม่ถูกต้อง: ประสิทธิภาพการทำงาน-MSSQLSERVER-sqlctr 0 .275_unloaded รุ่น: 0.0.0.0 ประทับเวลา: 0x4b48 09 รหัสข้อยกเว้น: 0xc0000005
ข้อบกพร่องออฟเซต: 0x00000000626bfe57
รหัสกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง: d 0 x 8
เวลาเริ่มต้นแอพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง: 0x0 cad723f5bfd536
เส้นทางของแอพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง: ไดรฟ์: \Windows\system32\svchost.exe
พาธโมดูลที่ไม่ถูกต้อง: ประสิทธิภาพการทำงาน-MSSQLSERVER-sqlctr 0 .275
รหัสรายงาน: da45823c-4327-df-โฆษณา 9-00 7a477845a

ชื่อแอพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง: svchost.exe_RemoteRegistry รุ่น: 6.1.7600.16385 ประทับเวลา: 0x4a5bc3c1
ชื่อโมดูลที่ไม่ถูกต้อง: sqlctr90.dll_unloaded รุ่น: 0.0.0.0 ประทับเวลา: 0x492b1b55
รหัสข้อยกเว้น: 0xc0000005
ข้อบกพร่องออฟเซต: 0x000000003353c171
รหัสกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง: 0x2eec
เวลาเริ่มต้นแอพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง: 0x01cad5a366dde911
เส้นทางของแอพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง: ไดรฟ์: \Windows\system32\svchost.exe
พาธโมดูลที่ไม่ถูกต้อง: sqlctr90.dll
Id รายงาน: d0a6f0d5-41b3-11df-ae47-0017a4778006

นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกในบันทึกของระบบของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่มีอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่ติดตั้ง:
วันที่,เวลา ServerName PM ข้อผิดพลาด 7034 ตัวควบคุมบริการจัดการ n/a, n/a "บริการรีจิสทรีระยะไกลแบบสิ้นสุดลงโดยไม่คาดคิด คุณได้ดำเนินการนี้ หมายเลข ครั้งนี้"

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวนับประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ SQL ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเพื่อเรียกRegQueryValueEx API ในการเข้าถึงคีย์รีจิสทรี ลักษณะการทำงานนี้ทำให้บริการรีจิสทรีระยะไกลที่โหลดตัวนับประสิทธิภาพการทำงานเซิร์ฟเวอร์ SQL จะเกิดความผิดพลาด

การแก้ไข

หมายเหตุ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3), ใช้ 13 ปรับปรุงสะสมสำหรับ SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL บนคอมพิวเตอร์ที่คุณมีอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ที่ติดตั้งอยู่ ในปัจจุบัน ความละเอียดนี้ใช้เฉพาะกับ SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

ปัญหาถูกก่อนมีแก้ไขในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server

อัพเดต 17 สำหรับ SQL Server 2008 SP3

อัพเดต 4 สำหรับ SP1 R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL

อัพเดต 9 สำหรับ SQL Server 2008 R2

อัพเดต 4 สำหรับ SQL Server 2008 SP2

ปรับปรุงสะสม 13 สำหรับ SQL Server 2005 SP3

อัพเดต 2 ที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 SP4

ปรับปรุงสะสม 13 สำหรับ SQL Server 2008 SP1

เกี่ยวกับการปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows ฐานข้อมูลภายใน (Microsoft SQL Server ฝัง Edition)

หมายเหตุ การแก้ไขนี้ใช้กับฐานข้อมูลภายใน Windows เวอร์ชั่น 2005 เท่านั้น
มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง การบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows ภายในฐานข้อมูลการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sqlctr90.dll2005.90.5324.088,68025-Aug-201204:43x 64
Sqlctr90.dll2005.90.5324.065,64025-Aug-201205:13x 86
Sqlctr90.dll2005.90.5324.0129,64025-Aug-201204:32IA-64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เราได้พบว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณเริ่มต้นการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ (ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบระบบของ Windows หรือ Logman) จากระยะไกล และลองเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2008 R2 ที่มีอินสแตนซ์ของ SQL Server ติดตั้งอยู่ ดังนั้น เราขอแนะนำว่า คุณไม่ได้ใช้เครื่องมือการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2003 เมื่อต้องการตรวจสอบเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2008 R2 อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องใช้สภาพแวดล้อมนี้ตรวจสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเชื่อมต่อครั้งแรกไว้จากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2008 R2 อื่น ถ้าคุณทำเช่นนี้ เชื่อมต่อในเวลาต่อมาทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Windows Server 2003 จะประสบความสำเร็จ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2159286 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2159286 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2159286

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com