การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2010 กันยายนสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2158563 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สิ่งสำคัญ แทนที่การปรับปรุงนี้ และแทนปรับปรุง 981793 ซึ่งถูกนำออกใช้ในเดือน 2010 พฤษภาคม โปรแกรมปรับปรุงนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาที่ถูกลงชื่อเข้าใช้กฎหมายหลังจากมีการสร้างการปรับปรุง 981793

ถ้าคุณมีการปรับใช้แล้ว อัพเดต 981793 อ่านคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาเฉพาะที่ระบุในบทความนี้เพื่อกำหนดว่า คุณต้องการปรับใช้การปรับปรุงนี้ทันที ถ้าระบบจะไม่มีโดยตรงผล คุณสามารถจัดตารางเวลาการปรับใช้ที่โอกาสที่พร้อมใช้งานถัดไป

เราขอแนะนำให้คุณปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม Windows ล่าสุดเพื่อรับประกันความสอดคล้องของฐานข้อมูลโซนเวลาในระบบทั้งหมด


สิ่งสำคัญ
 • ก่อนที่จะใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ให้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อ Microsoft Outlook
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  931667 วิธีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาที่อยู่โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server ในสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คุณต้องนำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับประกันการดำเนินการที่ถูกต้องของ Exchange Server

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) อัตราแลกเปลี่ยน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  941018 วิธีการปรับเวลาตามฤดูกาลโดยการใช้เครื่องมือปรับปรุงปฏิทิน Exchange
 • การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับภูมิภาคเฉพาะเจาะจง หรือที่มีเพิ่มการรักษาพาริตี้กับรุ่นของระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ดังนั้นถ้ามีลบคีย์โซนเวลา ค่าบางค่าเดิมอาจจะไม่คืนสภาพหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงโซนแบบสะสม
  เราไม่แนะนำให้คุณลบคีย์รีจิสทรีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา บนคอมพิวเตอร์ที่มีคีย์โซนเวลาที่ไม่สมบูรณ์ ก่อนคืนคีย์โซนเวลาจากข้อมูลสำรองที่ดีที่รู้จัก จากนั้น ให้นำการปรับปรุงไปใช้

คำแนะนำ

การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้เปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (DST) ในหลายประเทศ การปรับปรุงนี้ยังมี DST ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลง บางส่วนของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในส่วน "Applies to" เดิม

การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้มีการปรับปรุงสะสมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ออกมาก่อนหน้านี้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) 928388, 929120, 933360, 942763, 951072, 955839, 970653, 976098 และ 981793

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี ทรานซิสชั่นท์ DST อาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: http://support.microsoft.com/gp/cp_dst

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914387 วิธีการกำหนดค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


หมายเหตุ เมื่อคุณใช้การปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงเป็นการปรับปรุงโซนเวลาเดียวกัน หรือใหม่กว่าถูกติดตั้งแล้วบนระบบ

ข้อความนี้บ่งชี้ว่าคุณได้นำโปรแกรมปรับปรุงที่ถูกต้องไปใช้แล้วหรือได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Windows ที่ถูกต้องแล้ว หรือ Microsoft Update ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้โดยอัตโนมัติแล้ว ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ MicrosoftDownload:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2158563)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
แพคเกจการดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB2158563) ในขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 มาตรฐาน (KB2158563) ที่ฝังตัว

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 มาตรฐานที่ฝังตัวสำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB2158563)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB2158563)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium (KB2158563) ทันที

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
แพคเกจการดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 x เวอร์ชั่น 64 (KB2158563) ในขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2158563) ทันที

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2158563) ทันที

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB2158563)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับแพคเกจ (KB2158563) ของระบบที่ใช้ x64 เดี๋ยวนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP (KB2158563)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP x 64 Edition (KB2158563) ทันที

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดบปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2003 (KB2158563) ทันที

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2158563) ทันที

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
แพคเกจการดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 x 64 Edition (KB2158563) ในขณะนี้

ปล่อยวัน: กันยายน-14-2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ปรับปรุงจากก่อนหน้าสะสม Windows การอัพเดตโซนเวลา


ต่อไปนี้ได้ถูกทำการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การปรับปรุงโซนเวลาสะสม Windows ก่อนหน้า:
 • เวลามาตรฐานของตะวันออกกลาง:
  ทรานซิสชั่นท์ DST
 • เวลามาตรฐานของนามิเบีย:
  แสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อ
 • เวลามาตรฐานฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา:
  ทรานซิสชั่นท์ DST

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์โซนเวลา ชื่อที่ใช้แสดง Start DST 2010 สิ้นสุด DST 2010 คีย์ย่อยของ TZI
เวลามาตรฐานของตะวันออกกลาง(UTC + 02:00) Beirutวันเสาร์ที่สุดท้ายของเดือนมีนาคมใน 23:59:59.999วันเสาร์ที่สุดท้ายของเดือนตุลาคมที่ 23:59:59.999"TZI" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของนามิเบีย(UTC + 01:00) Windhoekวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนที่ 02:00:00.000วันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนที่ 02:00:00.000"TZI" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 3c, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของอเมริกาฝั่งตะวันออก(UTC-05:00) Indiana (ตะวันออก)วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคมใน 02:00:00.000วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00.000"TZI" =ฐานสิบหก: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ปรับปรุงข้อมูลค่าสะสม

Windows XP


ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีเพื่อใช้การปรับปรุงนี้การติดตั้งระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
981793 การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2010 พฤษภาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


Windows Server 2003


ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Server 2003 SP2 ติดตั้งไว้เพื่อนำการปรับปรุงนี้มาใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
981793 การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2010 พฤษภาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


Windows Vista หรือ Windows Server 2008


ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีระบบดำเนินการต่อไปนี้ติดตั้งการปรับปรุงนี้หนึ่ง
 • Windows Vista หรือ Windows Server 2008 Service Pack 1

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
981793 การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2010 พฤษภาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องใช้การปรับปรุงนี้

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
981793 การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2010 พฤษภาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมปรับปรุงของซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ซึ่งจะปรากฏในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดง ในเวลาท้องถิ่นของคุณ และ มีความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่ใช้กับกำหนดเวลาหนึ่ง ๆ (RTM, SPn) และสาขาเซอร์วิส (QFE, GDR) จะปรากฏในคอลัมน์ "สาขาเซอร์วิส" และ "ความต้องการพิเศษ"
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ QFE ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • นอกเหนือจากแฟ้มที่อยู่ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ยังติดตั้งไฟล์แค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (KBหมายเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft

สำหรับ Windows XP ทุกรุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzchange.dll5.1.2600.600216,89623-มิย.-201000:54x 86
Tzchange.exe5.1.2600.600246,08021-มิย.-201014:46x 86
Tzchange.dll5.1.2600.600216,89623-มิย.-201000:54x 86
Updspapi.dll6.3.13.0382,84022-ก.พ.-201014:23x 86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 edition

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มสาขาเซอร์วิส
Tzchange.dll5.2.3790.473122,01622-มิย.-201022:41x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Tzchange.exe5.2.3790.473160,92822-มิย.-201022:38x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Tzchange.dll5.2.3790.473122,01622-มิย.-201022:41x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Updspapi.dll6.3.4.1462,12822-มิย.-201022:41x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Wtzchange.exe5.2.3790.473146,08022-มิย.-201022:38x 86WOW

สำหรับ Windows Server 2003 ทุกรุ่นที่รองรับ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzchange.dll5.2.3790.473117,40823-มิย.-201000:56x 86
Tzchange.exe5.2.3790.473146,08022-มิย.-201014:00x 86
Tzchange.dll5.2.3790.473117,40823-มิย.-201000:56x 86
Updspapi.dll6.3.4.1379,18416-เมษายน-201012:15x 86

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ IA 64 ที่สนับสนุนทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มสาขาเซอร์วิส
Tzchange.dll5.2.3790.473137,88822-มิย.-201022:41IA-64ไม่เกี่ยวข้อง
Tzchange.exe5.2.3790.473191,64822-มิย.-201022:39IA-64ไม่เกี่ยวข้อง
Tzchange.dll5.2.3790.473137,88822-มิย.-201022:41IA-64ไม่เกี่ยวข้อง
Updspapi.dll6.3.4.1655,15222-มิย.-201022:41IA-64ไม่เกี่ยวข้อง
Wtzchange.exe5.2.3790.473146,08022-มิย.-201022:39x 86WOW

ข้อมูลแฟ้มของ Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.0.600016xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600020xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600118xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.600122xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.600218xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2ติดตั้ง SP2GDR
  6.0.600222xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2ติดตั้ง SP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น แฟ้ม RTM ใช้เฉพาะกับ Windows Vista แฟ้ม RTM มี 6.0.0000 xxxxxx หมายเลขรุ่น
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6001.184972,04822-มิย.-201012:57x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019,45623-ม.ค.-201009:44x 86
Tzres.dll6.0.6001.227172,04822-มิย.-201013:04x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2271719,45622-มิย.-201013:04x 86
Tzres.dll6.0.6002.182762,04822-มิย.-201013:30x 86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219,45623-ม.ค.-201009:26x 86
Tzres.dll6.0.6002.224292,04822-มิย.-201013:26x 86
Tzupd.exe6.0.6002.2242919,45622-มิย.-201013:26x 86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201015:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201014:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201015:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.184973276822-มิย.-201017:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201015:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201015:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849740,96022-มิย.-201017:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201015:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201015:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:25ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201014:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201014:55ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201014:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.227173276822-มิย.-201018:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201015:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201015:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271740,96022-มิย.-201017:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:25ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201015:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201015:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201018:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201016:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201016:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201016:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.182763276822-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201018:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201016:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201016:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827640,96022-มิย.-201019:07ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201018:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201018:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201018:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201018:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201018:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201016:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201016:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201016:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201016:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201018:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201016:02ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.224293276822-มิย.-201019:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201016:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201016:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242940,96022-มิย.-201018:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201018:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201016:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201016:47ไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6001.184972,04822-มิย.-201013:27x 64
Tzupd.exe6.0.6001.1841020,99223-ม.ค.-201010:00x 64
Tzres.dll6.0.6001.227172,04822-มิย.-201013:25x 64
Tzupd.exe6.0.6001.2271720,99222-มิย.-201013:25x 64
Tzres.dll6.0.6002.182762,04822-มิย.-201013:39x 64
Tzupd.exe6.0.6002.1819220,99223-ม.ค.-201009:44x 64
Tzres.dll6.0.6002.224292,04822-มิย.-201013:38x 64
Tzupd.exe6.0.6002.2242920,99222-มิย.-201013:38x 64
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,16022-มิย.-201018:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849729,18422-มิย.-201018:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727,64822-มิย.-201018:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849726,62422-มิย.-201018:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727,13622-มิย.-201015:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727,64822-มิย.-201018:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727,64822-มิย.-201015:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201018:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849726,11222-มิย.-201018:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727,13622-มิย.-201018:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849725,60022-มิย.-201015:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849725,08822-มิย.-201018:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201018:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849726,62422-มิย.-201018:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849726,62422-มิย.-201018:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849718,94422-มิย.-201016:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849719,96822-มิย.-201016:02ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849729,69622-มิย.-201018:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849729,18422-มิย.-201018:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727,13622-มิย.-201018:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727,64822-มิย.-201018:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201018:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201018:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201018:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727,13622-มิย.-201018:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727,13622-มิย.-201018:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,16022-มิย.-201018:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,16022-มิย.-201018:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849729,18422-มิย.-201018:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849726,62422-มิย.-201018:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727,64822-มิย.-201018:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849726,62422-มิย.-201018:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727,13622-มิย.-201018:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849717,92022-มิย.-201016:02ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849718,43222-มิย.-201016:02ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,16022-มิย.-201018:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271729,18422-มิย.-201018:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727,64822-มิย.-201018:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271726,62422-มิย.-201018:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727,13622-มิย.-201015:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727,64822-มิย.-201018:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727,64822-มิย.-201015:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201018:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271726,11222-มิย.-201018:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727,13622-มิย.-201018:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271725,60022-มิย.-201015:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271725,08822-มิย.-201018:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201018:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271726,62422-มิย.-201018:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271726,62422-มิย.-201018:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271718,94422-มิย.-201015:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271719,96822-มิย.-201015:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271729,69622-มิย.-201018:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271729,18422-มิย.-201018:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727,13622-มิย.-201018:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727,64822-มิย.-201018:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201018:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201018:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201018:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727,13622-มิย.-201018:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727,13622-มิย.-201018:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,16022-มิย.-201018:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,16022-มิย.-201018:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271729,18422-มิย.-201018:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271726,62422-มิย.-201018:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727,64822-มิย.-201018:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271726,62422-มิย.-201018:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727,13622-มิย.-201018:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271717,92022-มิย.-201015:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271718,43222-มิย.-201015:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,16022-มิย.-201020:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827629,18422-มิย.-201019:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627,64822-มิย.-201020:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827626,62422-มิย.-201020:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627,13622-มิย.-201016:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627,64822-มิย.-201020:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627,64822-มิย.-201016:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201019:11ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827626,11222-มิย.-201019:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627,13622-มิย.-201020:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827625,60022-มิย.-201016:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827625,08822-มิย.-201020:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201019:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827626,62422-มิย.-201020:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827626,62422-มิย.-201019:11ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827618,94422-มิย.-201016:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827619,96822-มิย.-201016:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827629,69622-มิย.-201019:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827629,18422-มิย.-201019:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627,13622-มิย.-201020:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627,64822-มิย.-201020:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201020:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201019:11ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201020:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627,13622-มิย.-201019:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627,13622-มิย.-201019:11ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,16022-มิย.-201019:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,16022-มิย.-201019:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827629,18422-มิย.-201019:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827626,62422-มิย.-201020:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627,64822-มิย.-201020:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827626,62422-มิย.-201020:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627,13622-มิย.-201019:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827617,92022-มิย.-201016:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827618,43222-มิย.-201016:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,16022-มิย.-201019:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242929,18422-มิย.-201019:11ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927,64822-มิย.-201019:55ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242926,62422-มิย.-201019:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927,13622-มิย.-201016:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927,64822-มิย.-201019:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927,64822-มิย.-201016:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201020:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242926,11222-มิย.-201019:33ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927,13622-มิย.-201019:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242925,60022-มิย.-201016:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242925,08822-มิย.-201019:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201019:11ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242926,62422-มิย.-201019:55ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242926,62422-มิย.-201020:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242918,94422-มิย.-201017:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242919,96822-มิย.-201017:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242929,69622-มิย.-201019:33ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242929,18422-มิย.-201019:33ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927,13622-มิย.-201019:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927,64822-มิย.-201019:55ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201019:55ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201020:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201019:55ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927,13622-มิย.-201019:11ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927,13622-มิย.-201020:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,16022-มิย.-201019:11ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,16022-มิย.-201019:11ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242929,18422-มิย.-201019:11ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242926,62422-มิย.-201019:55ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927,64822-มิย.-201019:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242926,62422-มิย.-201019:55ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927,13622-มิย.-201019:11ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242917,92022-มิย.-201017:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242918,43222-มิย.-201017:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll6.0.6001.184972,04822-มิย.-201012:57x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019,45623-ม.ค.-201009:44x 86
Tzres.dll6.0.6001.227172,04822-มิย.-201013:04x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2271719,45622-มิย.-201013:04x 86
Tzres.dll6.0.6002.182762,04822-มิย.-201013:30x 86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219,45623-ม.ค.-201009:26x 86
Tzres.dll6.0.6002.224292,04822-มิย.-201013:26x 86
Tzupd.exe6.0.6002.2242919,45622-มิย.-201013:26x 86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201015:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201014:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201015:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.184973276822-มิย.-201017:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201015:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201015:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849740,96022-มิย.-201017:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201015:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201015:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:25ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201014:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201014:55ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201014:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.227173276822-มิย.-201018:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201015:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201015:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271740,96022-มิย.-201017:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:25ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201018:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201017:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201015:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201015:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201018:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201016:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201016:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201016:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.182763276822-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201018:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201016:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201016:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827640,96022-มิย.-201019:07ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201018:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201018:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201018:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201018:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201019:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201018:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201016:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201016:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201016:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201016:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201018:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201016:02ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.224293276822-มิย.-201019:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201016:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201016:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242940,96022-มิย.-201018:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201018:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201019:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201016:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201016:47ไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6001.184972,04822-มิย.-201013:08IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.1841037,88823-ม.ค.-201009:49IA-64
Tzres.dll6.0.6001.227172,04822-มิย.-201013:06IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.2271737,88822-มิย.-201013:06IA-64
Tzres.dll6.0.6002.182762,04822-มิย.-201013:28IA-64
Tzupd.exe6.0.6002.1819237,88823-ม.ค.-201009:28IA-64
Tzres.dll6.0.6002.224292,04822-มิย.-201013:26IA-64
Tzupd.exe6.0.6002.2242937,88822-มิย.-201013:26IA-64
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727,13622-มิย.-201014:58ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727,64822-มิย.-201014:58ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849725,60022-มิย.-201014:58ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849718,94422-มิย.-201015:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849719,96822-มิย.-201015:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849717,92022-มิย.-201015:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849718,43222-มิย.-201015:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727,13622-มิย.-201014:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727,64822-มิย.-201014:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271725,60022-มิย.-201014:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271718,94422-มิย.-201015:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271719,96822-มิย.-201015:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271717,92022-มิย.-201015:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271718,43222-มิย.-201015:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627,13622-มิย.-201015:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627,64822-มิย.-201015:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827625,60022-มิย.-201015:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827618,94422-มิย.-201016:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827619,96822-มิย.-201016:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827617,92022-มิย.-201016:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827618,43222-มิย.-201016:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927,13622-มิย.-201015:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927,64822-มิย.-201015:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242925,60022-มิย.-201015:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242918,94422-มิย.-201016:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242919,96822-มิย.-201016:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242917,92022-มิย.-201016:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242918,43222-มิย.-201016:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll6.0.6001.184972,04822-มิย.-201012:57x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019,45623-ม.ค.-201009:44x 86
Tzres.dll6.0.6001.227172,04822-มิย.-201013:04x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2271719,45622-มิย.-201013:04x 86
Tzres.dll6.0.6002.182762,04822-มิย.-201013:30x 86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219,45623-ม.ค.-201009:26x 86
Tzres.dll6.0.6002.224292,04822-มิย.-201013:26x 86
Tzupd.exe6.0.6002.2242919,45622-มิย.-201013:26x 86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201015:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201014:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736,86422-มิย.-201015:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201015:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201015:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201015:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728,67222-มิย.-201015:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201014:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201014:55ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736,86422-มิย.-201014:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201015:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201015:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201015:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728,67222-มิย.-201015:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201016:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201016:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636,86422-มิย.-201016:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201016:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201016:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201016:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628,67222-มิย.-201016:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201016:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201016:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936,86422-มิย.-201016:02ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201016:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201016:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201016:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928,67222-มิย.-201016:47ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.1.7600.166172,04819-มิย.-201006:15x 86
Tzupd.exe6.1.7600.1651840,44802-ก.พ.-201007:47x 86
Tzres.dll6.1.7600.207382,04819-มิย.-201006:21x 86
Tzupd.exe6.1.7600.2073840,44819-มิย.-201006:23x 86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,16019-มิย.-201007:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729,18419-มิย.-201007:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,62419-มิย.-201007:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201006:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201007:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201006:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,67219-มิย.-201007:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,11219-มิย.-201007:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201007:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661725,60019-มิย.-201006:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661725,08819-มิย.-201007:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,67219-มิย.-201007:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,62419-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,62419-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718,94419-มิย.-201007:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661719,96819-มิย.-201007:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729,69619-มิย.-201007:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729,18419-มิย.-201007:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201007:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201007:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,67219-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,67219-มิย.-201007:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,67219-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201007:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201007:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,16019-มิย.-201007:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,16019-มิย.-201007:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729,18419-มิย.-201007:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,62419-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201007:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,62419-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201007:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661717,92019-มิย.-201007:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718,43219-มิย.-201007:22ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,16019-มิย.-201008:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829,18419-มิย.-201007:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201008:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,62419-มิย.-201008:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201006:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201008:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201006:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,67219-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,11219-มิย.-201007:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201008:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073825,60019-มิย.-201006:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073825,08819-มิย.-201008:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,67219-มิย.-201007:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,62419-มิย.-201008:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,62419-มิย.-201008:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818,94419-มิย.-201007:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073819,96819-มิย.-201007:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829,69619-มิย.-201007:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829,18419-มิย.-201007:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201008:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201007:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,67219-มิย.-201008:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,67219-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,67219-มิย.-201008:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201007:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201008:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,16019-มิย.-201007:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,16019-มิย.-201007:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829,18419-มิย.-201007:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,62419-มิย.-201008:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201008:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,62419-มิย.-201008:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201007:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073817,92019-มิย.-201007:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818,43219-มิย.-201007:20ไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.1.7600.166172,04819-มิย.-201006:48x 64
Tzupd.exe6.1.7600.1651849,66402-ก.พ.-201008:39x 64
Tzres.dll6.1.7600.207382,04819-มิย.-201006:49x 64
Tzupd.exe6.1.7600.2073849,66419-มิย.-201006:52x 64
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,16019-มิย.-201008:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729,18419-มิย.-201008:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201008:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,62419-มิย.-201008:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201006:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201008:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201006:40ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,67219-มิย.-201008:22ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,11219-มิย.-201008:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201008:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661725,60019-มิย.-201006:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661725,08819-มิย.-201008:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,67219-มิย.-201008:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,62419-มิย.-201008:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,62419-มิย.-201008:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718,94419-มิย.-201007:55ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661719,96819-มิย.-201007:54ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729,69619-มิย.-201008:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729,18419-มิย.-201008:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201008:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201008:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,67219-มิย.-201008:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,67219-มิย.-201008:22ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,67219-มิย.-201008:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201008:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201008:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,16019-มิย.-201008:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,16019-มิย.-201008:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729,18419-มิย.-201008:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,62419-มิย.-201008:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201008:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,62419-มิย.-201008:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201008:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661717,92019-มิย.-201007:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718,43219-มิย.-201007:54ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,16019-มิย.-201008:31ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829,18419-มิย.-201008:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201008:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,62419-มิย.-201008:31ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201006:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201008:31ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,67219-มิย.-201008:31ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,11219-มิย.-201008:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201008:31ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073825,60019-มิย.-201006:54ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073825,08819-มิย.-201008:31ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,67219-มิย.-201008:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,62419-มิย.-201008:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,62419-มิย.-201008:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818,94419-มิย.-201007:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073819,96819-มิย.-201007:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829,69619-มิย.-201008:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829,18419-มิย.-201008:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201008:31ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201008:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,67219-มิย.-201008:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,67219-มิย.-201008:31ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,67219-มิย.-201008:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201008:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201008:33ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,16019-มิย.-201008:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,16019-มิย.-201008:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829,18419-มิย.-201008:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,62419-มิย.-201008:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201008:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,62419-มิย.-201008:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201008:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073817,92019-มิย.-201007:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818,43219-มิย.-201007:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll6.1.7600.166172,04819-มิย.-201006:15x 86
Tzres.dll6.1.7600.207382,04819-มิย.-201006:21x 86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,16019-มิย.-201007:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729,18419-มิย.-201007:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,62419-มิย.-201007:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201006:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201007:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201006:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,67219-มิย.-201007:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,11219-มิย.-201007:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201007:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661725,60019-มิย.-201006:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661725,08819-มิย.-201007:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,67219-มิย.-201007:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,62419-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,62419-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718,94419-มิย.-201007:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661719,96819-มิย.-201007:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729,69619-มิย.-201007:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729,18419-มิย.-201007:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201007:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201007:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,67219-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,67219-มิย.-201007:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,67219-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201007:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201007:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,16019-มิย.-201007:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728,16019-มิย.-201007:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729,18419-มิย.-201007:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,62419-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201007:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726,62419-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201007:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661717,92019-มิย.-201007:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718,43219-มิย.-201007:22ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,16019-มิย.-201008:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829,18419-มิย.-201007:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201008:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,62419-มิย.-201008:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201006:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201008:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201006:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,67219-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,11219-มิย.-201007:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201008:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073825,60019-มิย.-201006:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073825,08819-มิย.-201008:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,67219-มิย.-201007:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,62419-มิย.-201008:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,62419-มิย.-201008:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818,94419-มิย.-201007:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073819,96819-มิย.-201007:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829,69619-มิย.-201007:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829,18419-มิย.-201007:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201008:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201007:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,67219-มิย.-201008:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,67219-มิย.-201007:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,67219-มิย.-201008:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201007:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201008:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,16019-มิย.-201007:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828,16019-มิย.-201007:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829,18419-มิย.-201007:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,62419-มิย.-201008:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201008:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826,62419-มิย.-201008:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201007:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073817,92019-มิย.-201007:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818,43219-มิย.-201007:20ไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.1.7600.166172,04819-มิย.-201005:42IA-64
Tzupd.exe6.1.7600.1651878,84802-ก.พ.-201006:52IA-64
Tzres.dll6.1.7600.207382,04819-มิย.-201005:48IA-64
Tzupd.exe6.1.7600.2073878,84819-มิย.-201005:51IA-64
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201005:35ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201005:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661725,60019-มิย.-201005:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718,94419-มิย.-201006:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661719,96819-มิย.-201006:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661717,92019-มิย.-201006:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718,43219-มิย.-201006:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201005:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201005:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073825,60019-มิย.-201005:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818,94419-มิย.-201006:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073819,96819-มิย.-201006:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073817,92019-มิย.-201006:55ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818,43219-มิย.-201006:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll6.1.7600.166172,04819-มิย.-201006:15x 86
Tzres.dll6.1.7600.207382,04819-มิย.-201006:21x 86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,13619-มิย.-201006:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727,64819-มิย.-201006:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661725,60019-มิย.-201006:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718,94419-มิย.-201007:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661719,96819-มิย.-201007:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661717,92019-มิย.-201007:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718,43219-มิย.-201007:22ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,13619-มิย.-201006:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827,64819-มิย.-201006:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073825,60019-มิย.-201006:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818,94419-มิย.-201007:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073819,96819-มิย.-201007:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073817,92019-มิย.-201007:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818,43219-มิย.-201007:20ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2158563 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbpubtypekc kbmt KB2158563 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2158563

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com