วันของสัปดาห์ก่อน 1 มีนาคม 1900 จะไม่ถูกต้องใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 214058 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้การวันทำงานฟังก์ชันการคำนวณวันของสัปดาห์สำหรับวันที่ก่อน 1 มีนาคม 1900 ใน Microsoft Excel 2000 ฟังก์ชันส่งกลับผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่าง ถ้าคุณใช้การวันทำงานฟังก์ชันเพื่อกำหนดวันของสัปดาห์สำหรับ 16 กุมภาพันธ์ 1900 กลับ Microsoft Excel 5 ซึ่งบ่งชี้ว่า 16 กุมภาพันธ์ วันพฤหัสบดี ฟังก์ชันควรกลับ 6 เนื่องจาก 16 กุมภาพันธ์ 1900 วันศุกร์จริง

เมื่อคุณใช้การวันทำงานฟังก์ชันการค้นหาวันของสัปดาห์สำหรับวัน หรือหลังจาก 1 มีนาคม 1900 ฟังก์ชันส่งกลับค่าคำตอบที่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
  • คุณใช้การวันทำงานฟังก์ชันเพื่อกำหนดวันของสัปดาห์สำหรับวันที่ก่อน 1 มีนาคม 1900
  • คุณใช้ระบบวัน 1900

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลลัพธ์ของสูตรในตัวอย่างต่อไปนี้:
=WEEKDAY("2/16/1900",1)+1

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อระบบวันที่อยู่ใน Microsoft Excel ถูกสร้าง ครั้งแรกนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเข้ากันได้กับระบบวันที่ใช้ โดยโปรแกรมกระดาษคำนวณอื่น ๆ ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ในระบบวันนี้ ปี 1900 ถูกตีความอย่างไม่ถูกต้องว่าเป็นปีที่ leap เนื่องจากไม่มี 29 กุมภาพันธ์ ("leap วัน") ในปี 1900 วันของสัปดาห์สำหรับทุกวันก่อน 1 มีนาคม 1900 (วันหลังจาก "วัน leap"), คือไม่ computed อย่างถูกต้อง

หมายเหตุมีผลให้ซึ่งเท่ากับวันที่ก่อน 1 มีนาคม 1900 และให้การเท่านั้นเกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ระบบการวัน 1900 ใน Microsoft Excel

ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นหากคุณใช้ระบบวัน 1904 เมื่อคุณใช้ระบบวัน 1904 และฟังก์ชันวันทำงานเพื่อคำนวณวันของสัปดาห์สำหรับวันที่ก่อนที่จะ 1 มกราคม 1904 ฟังก์ชันที่ส่งกลับ #VALUE แบบ เฉพาะ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 214058 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
  • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
  • Microsoft Excel 2001 for Mac
  • Microsoft Excel 98 for Macintosh
  • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Keywords: 
kbpending kbprb kbmt KB214058 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:214058

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com