วิธีการตรวจสอบว่า ปีเป็นปี leap

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 214019 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบว่า ปีในวันที่ใช้ในเอกสารของ Microsoft Excel เป็นปี leap

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบวันที่ถูกใช้ โดย Excel จะขึ้นอยู่กับปฏิทินศักราช ก่อน กำหนดใน 1582 โดย XIII Gregory Pope ปฏิทินนี้ได้รับการออกแบบเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนำมาใช้ตามปฏิทิน Julian ต้องน้อยกว่า

ในปฏิทินศักราช ปีที่ปกติประกอบด้วยวันที่ 365 เนื่องจากความยาวที่แท้จริงของปี sidereal (เวลาจำเป็นสำหรับโลกการ revolve เกี่ยวกับ Sun แบบครั้งเดียว) เป็นจริง 365.25635 วัน "leap ปี" 366 วันถูกใช้หนึ่งครั้งทุก ๆ ปีสี่เพื่อกำจัดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากสามปีปกติ (แต่ย่อ) ปีที่หารได้ ด้วย 4 อย่างสม่ำเสมอเป็นปี leap: ตัวอย่างเช่น 1988, 1992 และ 1996 เป็นปี leap

อย่างไรก็ตาม มีอยู่ยังคงมีข้อผิดพลาดเล็ก ๆ ที่ต้องมีการลงบัญชีสำหรับการ เพื่อกำจัดข้อผิดพลาดนี้ การศักราชปฏิทิน stipulates ว่า ปีที่หารได้ ด้วย 100 (ตัวอย่าง 1900) อย่างสม่ำเสมอ เป็นปี leap ถ้าเป็นอย่างสม่ำเสมอหารได้ ด้วยการ 400

ด้วยเหตุผลนี้ ปีที่ต่อไปนี้จะไม่ leap ปี:
1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 2500, 2600
นี่คือเนื่องจากมีอย่างสม่ำเสมอหารได้ ด้วย 100 แต่ไม่ใช่ โดย 400

ปีที่ต่อไปนี้คือ leap ปี:
1600, 2000, 2400
นี่คือเนื่องจากหารได้ ด้วย 100 และ 400 อย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจาก Microsoft Excel รุ่นก่อนหน้า Excel 97 ที่ไม่ใช่จัดการเฉพาะปีจาก 1900 เพื่อ 2078 เฉพาะปี 1900 อยู่กับกฎการแยก 100/400 ของปี leap ใน Microsoft Excel อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถเข้ากันได้กับโปรแกรมอื่น Microsoft Excel ใช้ปี 1900 เป็นปีที่ leap

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
214058วันของสัปดาห์ก่อน 1 มีนาคม 1900 จะไม่ถูกต้องใน Excel

วิธีการตรวจสอบว่า ปีเป็นปี leap

การตรวจสอบว่า ปีเป็นปี leap ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ถ้าอย่างสม่ำเสมอที่หารได้ ด้วย 4 ปี ไปที่ขั้นตอนที่ 2 มิฉะนั้น ไปยังขั้นตอนที่ 5
 2. ถ้าปีหารได้อย่างสม่ำเสมอ ด้วย 100 ไปที่ขั้นตอนที่ 3 มิฉะนั้น ไปยังขั้นตอนที่ 4
 3. ถ้าปีหารได้อย่างสม่ำเสมอ ด้วย 400 ไปที่ขั้นตอนที่ 4 มิฉะนั้น ไปยังขั้นตอนที่ 5
 4. ปีเป็นปี leap (มีวันที่ 366)
 5. ปีไม่ได้เป็นปี leap (มี 365 วัน)

สูตรการตรวจสอบว่า ปีเป็นปี leap

ใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า จำนวนปีที่ป้อนลงในเซลล์ (ในตัวอย่างนี้ เซลล์ A1) เป็นปี leap:
=IF(OR(MOD(A1,400)=0,AND(MOD(A1,4)=0,MOD(A1,100) <> 0)), "leap ปี" "ไม่ปี Leap")
  If the value in cell A1 is this    The formula returns
  ----------------------------------------------------------
  1992                  Leap Year
  2000                  Leap Year
  1900                  NOT a Leap Year
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 214019 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbhowto kbmt KB214019 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:214019

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com