เนื้อหาจะหายไป ไม่ถูกต้อง หรือเก่าในตัวจัดการพอร์ตของ MSN Money

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 213873 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณดูพอร์ตโครงการของคุณในการลงทุนของ MSN Money คุณอาจพบอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้:
 • เนื้อหาผู้จัดการของพอร์ตอาจจะหายไป ไม่ถูกต้อง หรือล้าสมัย
 • คุณอาจเห็นเฉพาะบัญชีตัวอย่างที่แสดงในหน้าต่าง'ตัวจัดการ' thePortfolio
 • คุณอาจเห็นบัญชีรายการสินค้าคงคลัง (MSNStock รายการ) ที่ใช้ร่วมกันของ MSN
 • คุณอาจได้รับพร้อมท์เพื่อสร้างเป็นพอร์ต
หมายเหตุ ถ้ารายการงานทั่วไปและงานอื่น ๆหายไปที่ด้านซ้ายของโปรแกรมจัดการพอร์ต คุณต้องติดตั้งพอร์ตแบบ Deluxe

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอาออก และติดตั้งพอร์ตโครงการ Deluxe ของ MSN Money ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
176841 วิธีการลบ และติดตั้งคอมโพเนนต์'การลงทุนของ MSN Money

สาเหตุ

ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นได้ หากเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริง
 • คุณลงชื่อเข้าบัญชี Microsoft Passport Network อื่น หรือลงทะเบียนบัญชีเครือข่ายที่ไม่ได้เชื่อมโยงไปยังแฟ้มข้อมูลพอร์ตแบบ newPassport
 • คุณต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อไปยังไซต์ MSN Money InvestingWeb
 • คุณได้เปลี่ยนแปลง หรือปรับรุ่นเบราว์เซอร์ของคุณ
 • คุณเปิดอินสแตนซ์อย่าง น้อยสองของพอร์ตโครงการผู้จัดการ และหนึ่งอินสแตนซ์ได้เขียนทับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ในอินสแตนซ์
 • เบราว์เซอร์อาจรายงานผิด UserAgentstring ไม่ถูกต้อง
 • พอร์ตข้อมูลแฟ้มเสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการที่เหมาะสมที่ระบุถึงสาเหตุของปัญหา

คุณเข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชีของ Passport Network อื่น

ลงชื่อออกจากเครือข่าย Passport ปัจจุบัน และเข้าจากนั้น กลับสู่ระบบ Passport Network โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงแฟ้มข้อมูลของคุณพอร์ตเดิม

แม้ว่าชื่อเครือข่าย.net Passport ของคุณอยู่ในรูปแบบของอยู่อีเมล ไม่ตรงลิงค์อยู่กับที่อยู่อีเมลที่แท้จริงของคุณ (เว้นแต่ว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com หรือ msn.com ซึ่ง) ดังนั้น แม้ว่าคุณมีอยู่อีเมลใหม่ คุณยังสามารถใช้ที่อยู่เดิมเป็นเครือข่าย.net Passport เข้าสู่ระบบในชื่อของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลพอร์ตโครงการเกี่ยวข้องกับชื่อเครือข่าย.net Passport นั้น

ถ้าคุณต้องการกำหนดวิธีใช้ถ้าคุณได้สร้างบัญชีของ Passport Network อื่น ๆ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเครือข่าย.net Passport เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://articles.moneycentral.msn.com/common/networkstatus.aspx

รีเซ็ตการเชื่อมต่อเว็บไซต์ MSN เงินลงทุนในเว็บไซต์

การตั้งค่าใหม่ของคุณเชื่อมต่อกับ MSN เงินลงทุนในเว็บไซต์ ตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ต รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ว เชื่อมต่อกับ MSN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://moneycentral.msn.com/investor
หมายเหตุ การปรับปรุงใด ๆ ทางลัด รายการโปรด หรือที่คั่นหน้าเว็บที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อกับพอร์ตโครงการผู้จัดการ

ทรานซิสชั่นท์ หรือปรับรุ่นเบราเซอร์

เมื่อคุณอัพเกรด หรือเปลี่ยนเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ตำแหน่งเริ่มต้นของแฟ้มข้อมูลของคุณอาจเปลี่ยนแปลง และตัวจัดการพอร์ตไม่สามารถหาตำแหน่งของแฟ้มข้อมูลล่าสุด

คุณสามารถค้นหา และคืนค่าแฟ้มข้อมูลเก่าของคุณ หรือคืนค่าแฟ้มสำรองข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

หมายเหตุ เมื่อต้องการใช้รุ่นของโปรแกรมจัดการพอร์ต Deluxe คุณต้องมี Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Internet Explorer 7

เปิดอินสแตนซ์อย่าง น้อยสองของพอร์ตโครงการผู้จัดการอยู่

การลงทุนในเงิน MSN จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงคุณทำในพอร์ตโครงการผู้จัดการเมื่อคุณฟื้นฟูเบราว์เซอร์ของคุณ หรือคลิกพื้นที่อื่นภายในการลงทุนของ MSN Money ถ้าคุณเปิดมากกว่าหนึ่งอินสแตนซ์ของตัวจัดการพอร์ต คุณสามารถเขียนทับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำโดยไม่ได้ตั้งใจ

ถ้าคุณพยายามที่จะเขียนทับแฟ้มข้อมูล คุณได้รับข้อความเตือนต่อไปนี้:
อินสแตนซ์อื่นของเบราว์เซอร์ได้แล้วบันทึกเป็นแฟ้มข้อมูลในการลงทุนของ MSN Money คุณต้องการแทนข้อมูลบันทึกไว้กับข้อมูลในพอร์ตโครงการนี้หรือไม่ ข้อมูลที่ถูกบันทึกก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกเขียนทับ
ทำตามขั้นตอนในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" เพื่อดูถ้าคุณสามารถค้นหา และคืนค่าแฟ้มข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณต้องการ

เมื่อต้องการป้องกันปัญหานี้ ไม่ทำงานหลายอินสแตนซ์ของตัวจัดการพอร์ต

เบราว์เซอร์รายงานสตริงที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้

UserAgent ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถอ่าน ออกจากเบราว์เซอร์ของคุณ ตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ต แล้วรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว

ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ปรับรุ่น หรือการติดตั้งเบราว์เซอร์ของคุณ เมื่อต้องการปรับรุ่นเป็นรุ่นล่าสุดของโปรแกรม Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://microsoft.com/ie/download

แฟ้มข้อมูลที่เสียหาย

ทำตามขั้นตอนในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมให้ค้นหา และคืนค่าแฟ้มข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดที่เก็บแฟ้ม MSN Money ของคุณบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ที่จัดเก็บแฟ้มข้อมูลของคุณและสิ่งนั้นจะอยู่ในขณะนี้ชื่อ ตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในพอร์ต Manager ในส่วนงานอื่นคลิกเพิ่มเติม
 2. คลิกจัดการเกี่ยวกับพอร์ต

ตรวจสอบรุ่นของ MSN Money สละที่คุณใช้อยู่

คุณกำลังใช้รุ่น Deluxe (ActiveX) ของการลงทุนของ MSN Money ถ้าคุณสามารถดูงานทั่วไปและงานอื่นตัวทางด้านซ้ายของโปรแกรมจัดการพอร์ตโครงการ ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกเหล่านี้ คุณกำลังใช้รุ่นพื้นฐาน (HTML) ของ MSN เงินลงทุนในเว็บไซต์ ในรุ่นพื้นฐาน คุณสามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลของคุณที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ โดยการเซ็นชื่อในบัญชีของ Passport Network ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลของคุณ

ค้นหาที่พอร์ต Manager จะบันทึกแฟ้มข้อมูลเริ่มต้นสำหรับรุ่นของการลงทุนของ MSN Money ActiveX

การค้นหาที่จัดเก็บแฟ้มข้อมูลของคุณและสิ่งนั้นจะอยู่ในขณะนี้ชื่อ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในพอร์ต Manager ในส่วนงานอื่นคลิกเพิ่มเติม
 2. คลิกจัดการเกี่ยวกับพอร์ต
บันทึกที่ตั้งเส้นทางของแฟ้มของคุณ

ค้นหาด้วย MSN เงินลงทุนในแฟ้มข้อมูล

เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มข้อมูลสำหรับการลงทุนของ MSN Money:
 1. สำรองแฟ้มข้อมูลปัจจุบัน หากคุณเรียกคืนการ Backupfile คุณแทนแฟ้มข้อมูลปัจจุบัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลของ MSN Money คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  164062 วิธีการสำรองข้อมูล หรือคืนค่าข้อมูลของ MSN Money พอร์ต
 2. เปิดหน้าโฮมเพลงทุนของ MSN Money ดังต่อไปนี้:
  http://moneycentral.msn.com/investor/home.asp
 3. ค้นหาแฟ้มข้อมูลหรือไม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

  บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista
  1. คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    ปุ่ม'เริ่ม'
   แล้ว คลิกในกล่องเริ่มการค้นหา
  2. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้:
   *.mny, *.mbf
   ซึ่งค้นหาแฟ้มข้อมูลปัจจุบันและ backupfiles ใด ๆ ที่คุณทำ
  บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows รุ่นก่อนหน้านี้
  1. บนแถบงาน Windows คลิกเริ่มชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกแฟ้ม orFolders
  2. ในกล่องการตั้งชื่อพิมพ์บรรทัดต่อไปนี้:
   *.mny, *.mbf
   ซึ่งค้นหาแฟ้มข้อมูลปัจจุบันและ backupfiles ใด ๆ ที่คุณทำ
 4. ในรายการของแฟ้มที่พบ หมายเหตุชื่อและแฟ้ม ofeach ตำแหน่งที่พบ คุณสามารถคืนค่าแฟ้มเหล่านี้ใน PortfolioManager ใดอย่างหนึ่ง

คืนค่าแฟ้มข้อมูล MSN Money สละ ActiveX

 1. เปิดตัวจัดการพอร์ตโครงการ
 2. คลิกเพิ่มเติมและคลิกตัวเลือกแฟ้ม
 3. คลิกคืนค่าการสำรองข้อมูล
 4. ในกล่องค้นหาในคลิ thatcontains โฟลเดอร์แฟ้มที่คุณต้องการคืนค่า
 5. คลิกแฟ้มที่คุณต้องการ และคลิกเปิด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 213873 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • MSN Money
 • MSN Money Plus
Keywords: 
kbmoneyinvest kbmoneyweb kbprb kbmt KB213873 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:213873

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com