วิธีแทรกข้อความตัวอย่างลงในเอกสารใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 212251 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Word 98 ของบทความนี้ โปรดดูที่ 180685.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Office Word จะช่วยให้คุณสามารถแทรกข้อความตัวอย่างลงในเอกสารได้อย่างรวดเร็ว บทความนี้จะอภิปรายวิธีแทรกข้อความตัวอย่างลงในเอกสาร เมื่อคุณใช้ Word รุ่นอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีแทรกข้อความตัวอย่างใน Microsoft Office Word 2007 หรือใน Microsoft Office Word 2010

เมื่อต้องการแทรกข้อความตัวอย่างใน Word 2007 หรือ Word 2010 ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ใช้ rand()

เมื่อต้องการแทรกข้อความตัวอย่างที่เป็นภาษาท้องถิ่นลงใน Word 2007 หรือ Word 2010 ให้พิมพ์ =rand() ในเอกสารที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏ จากนั้นกดปุ่ม ENTER

ข้อความตัวอย่างที่ถูกแทรกใน Word 2007 หรือ Word 2010 รุ่นภาษาอังกฤษจะปรากฏเป็นข้อความที่มีลักษณะต่อไปนี้:
บนแท็บ แทรก แกลเลอรีได้รวมรายการต่างๆ ที่ถูกออกแบบให้เข้ากันกับลักษณะโดยรวมของเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้แกลเลอรีเหล่านี้ในการแทรกตาราง หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ รายการ ใบปะหน้า และแบบเอกสารสำเร็จรูปอื่นของเอกสารอื่น เมื่อคุณสร้างรูปภาพ แผนภูมิ หรือไดอะแกรม สิ่งเหล่านี้จะเข้ากันได้กับลักษณะของเอกสารปัจจุบันของคุณ?

คุณสามารถเปลี่ยนการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือกในข้อความเอกสารได้อย่างง่ายดายโดยการเลือกลักษณะสำหรับข้อความที่เลือกดังกล่าวจากแกลเลอรี ลักษณะด่วน ซึ่งอยู่บนแท็บ หน้าแรก นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดรูปแบบข้อความได้โดยตรงโดยการใช้ตัวควบคุมอื่นๆ บนแท็บ หน้าแรก ตัวควบคุมส่วนใหญ่จะเสนอทางเลือกในการใช้ลักษณะจากชุดรูปแบบปัจจุบัน หรือใช้รูปแบบที่คุณระบุไว้โดยตรง?

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของเอกสารของคุณ ให้เลือกองค์ประกอบใหม่ของชุดรูปแบบบนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่มีให้ใช้ในแกลเลอรี ลักษณะด่วน ให้ใช้คำสั่ง เปลี่ยนชุดลักษณะด่วนปัจจุบัน ทั้งแกลเลอรี ชุดรูปแบบ และแกลเลอรี ลักษณะด่วน จัดเตรียมคำสั่งในการตั้งค่าใหม่เพื่อให้คุณสามารถคืนค่าลักษณะเอกสารของคุณกลับเป็นแบบเดิมที่อยู่ในแม่แบบปัจจุบันของคุณได้ตลอดเวลา?
หมายเหตุ ข้อความนี้จะมีสัญลักษณ์ย่อหน้า (?) ซึ่งปรากฏเมื่อมีการแทรกข้อความตัวอย่าง

คุณสามารถควบคุมจำนวนย่อหน้าและบรรทัดที่ปรากฏได้ด้วยการเพิ่มตัวเลขเข้าไปในวงเล็บของฟังก์ชัน rand() ฟังก์ชัน =rand() จะมีไวยากรณ์ต่อไปนี้:
=rand(p,l)

หมายเหตุ ในฟังก์ชันนี้ p เป็นจำนวนย่อหน้า และ l เป็นจำนวนบรรทัดที่คุณต้องการให้ปรากฏในแต่ละย่อหน้า
ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีการทำงานของพารามิเตอร์:
 • =rand(1) แทรกหนึ่งย่อหน้าโดยมีข้อความสามบรรทัดในย่อหน้า
 • =rand(10,10) แทรก 10 ย่อหน้าโดยมีข้อความ 10 บรรทัดในแต่ละย่อหน้า
พารามิเตอร์เป็นแบบเลือกกำหนดได้ ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์ จำนวนเริ่มต้นของย่อหน้าคือสาม และจำนวนเริ่มต้นของบรรทัดต่อย่อหน้าคือสาม

วิธีที่ 2: ใช้ rand.old()

เมื่อต้องการแทรกข้อความตัวอย่างที่เป็นภาษาท้องถิ่นที่สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Office Word 2003 และรุ่นก่อนหน้าได้ ให้พิมพ์ =rand.old() ในเอกสารที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏ แล้วกดปุ่ม ENTER

ข้อความตัวอย่างที่ถูกแทรกใน Word 2007 หรือ Word 2010 รุ่นภาษาอังกฤษจะปรากฏลักษณะต่อไปนี้:
The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. ?

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. ?

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. ?
โปรดทราบว่าข้อความตัวอย่างใน Word 2007 หรือ Word 2010 รุ่นภาษาอื่นจะมีความหมายไม่เหมือนกับข้อความที่กล่าวถึงก่อนหน้าที่อยู่ในส่วนนี้

ตัวอย่างเช่น Word รุ่นภาษาญี่ปุ่นจะแสดงข้อความที่คล้ายกับบทแปลของข้อความต่อไปนี้:
"Word 2003 เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งช่วยให้…"
และ Word รุ่นภาษาเยอรมันจะปรากฏข้อความต่อไปนี้:
"Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern."
คุณสามารถควบคุมจำนวนย่อหน้าและบรรทัดที่ปรากฏได้ด้วยการเพิ่มตัวเลขเข้าไปในวงเล็บของฟังก์ชัน rand.old() ฟังก์ชัน =rand.old() มีไวยากรณ์ต่อไปนี้:
=rand.old(p,l)

หมายเหตุ
ในฟังก์ชันนี้ p เป็นจำนวนย่อหน้า และ l เป็นจำนวนบรรทัดที่คุณต้องการให้ปรากฏในแต่ละย่อหน้า
พารามิเตอร์เป็นแบบเลือกกำหนดได้ ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์ จำนวนเริ่มต้นของย่อหน้าคือสาม และจำนวนเริ่มต้นของบรรทัดต่อย่อหน้าคือสาม

วิธีที่ 3: ใช้ lorem()

เมื่อต้องการแทรกข้อความตัวอย่างที่ไม่ได้แปลภาษาท้องถิ่น และเป็นการใช้อักขระละตินลงใน Word 2007 หรือ Word 2010 ให้พิมพ์ =lorem() ในเอกสารที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏ จากนั้นกดปุ่ม ENTER

ข้อความตัวอย่างที่ถูกแทรกจะมีลักษณะคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.?

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.?

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.?
คุณสามารถควบคุมจำนวนย่อหน้าและบรรทัดที่ปรากฏได้ด้วยการเพิ่มตัวเลขเข้าไปในวงเล็บของฟังก์ชัน lorem() ฟังก์ชัน =lorem() จะมีไวยากรณ์ต่อไปนี้: lorem(p,l)

หมายเหตุ
ในฟังก์ชันนี้ p เป็นจำนวนย่อหน้า และ l เป็นจำนวนบรรทัดที่คุณต้องการให้ปรากฏในแต่ละย่อหน้า

พารามิเตอร์เป็นแบบเลือกกำหนดได้ ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์ จำนวนเริ่มต้นของย่อหน้าคือสาม และจำนวนเริ่มต้นของบรรทัดต่อย่อหน้าคือสาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบายของข้อความ "Lorem ipsum dolor sit amet" ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
114222 คำอธิบายของข้อความ "Lorem ipsum dolor sit amet" ที่ปรากฏในวิธีใช้ Word (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ตามค่าเริ่มต้น คุณลักษณะการแทรกข้อความตัวอย่างใน Word 2007 หรือ Word 2010 จะถูกเปิดไว้ แต่คุณลักษณะการแทรกข้อความตัวอย่างจะถูกปิดใช้งานเมื่อมีการปิดตัวเลือก แทนที่ข้อความขณะพิมพ์

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวเลือก แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ให้ดำเนินการตามตัวเลือกเหล่านี้:
 1. คลิกที่ ปุ่ม Office คลิกที่ ตัวเลือกของ Word คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิกที่ ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
 2. คลิกเพื่อเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์

วิธีแทรกข้อความตัวอย่างใน Word 2003 และ Word รุ่นก่อนหน้า:

เมื่อต้องการแทรกข้อความตัวอย่างใน Word 2003, Word 2002, Word 2000 หรือใน Word 97 สำหรับ Windows ให้พิมพ์ =rand() ในเอกสารที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏ จากนั้นให้กดปุ่ม ENTER

ข้อความตัวอย่างที่ถูกแทรกจะมีลักษณะคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.?

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.?

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.?
หมายเหตุ ข้อความนี้จะมีสัญลักษณ์ย่อหน้า (?) ซึ่งปรากฏเมื่อมีการแทรกข้อความตัวอย่าง

คุณสามารถควบคุมจำนวนย่อหน้าและบรรทัดที่ปรากฏได้ด้วยการเพิ่มตัวเลขเข้าไปในวงเล็บของฟังก์ชัน rand() ฟังก์ชัน =rand() จะมีไวยากรณ์ต่อไปนี้:
=rand(p,l)

หมายเหตุ ในฟังก์ชันนี้ p เป็นจำนวนย่อหน้า และ l เป็นจำนวนบรรทัดที่คุณต้องการให้ปรากฏในแต่ละย่อหน้า
ตามค่าเริ่มต้นใน Word รุ่นเหล่านี้ ข้อความตัวอย่างจะมีสามย่อหน้า และแต่ละย่อหน้าจะมีห้าบรรทัด เมื่อคุณไม่เพิ่มตัวเลขจำนวนที่สอง ค่าเริ่มต้นจะเป็นข้อความห้าบรรทัด จำนวนสูงสุดที่สามารถใช้ได้ในวงเล็บคือ 200 (จำนวนอาจต่ำกว่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของย่อหน้าและประโยคที่คุณระบุ)

ตามค่าเริ่มต้น คุณลักษณะนี้จะถูกเปิดไว้ แต่คุณลักษณะนี้จะถูกปิดใช้งานเมื่อมีการปิดตัวเลือก แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ แก้ไขอัตโนมัติ บนเมนู เครื่องมือ จากนั้นให้คลิกแท็บ แก้ไขอัตโนมัติ
 2. คลิกเพื่อเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์
หมายเหตุ เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ต่อจาก ตัวแบ่งหน้า หรือ ตัวแบ่งคอลัมน์ โปรแกรม Word จะไม่แทรกข้อความตัวอย่างในรุ่นเหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดูเครื่องหมายย่อหน้า (?) ในเอกสาร Word ให้ใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้

ตัวเลือก 1

บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดง/ซ่อน (?)

ตัวเลือก 2

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทั้งหมด จากนั้นให้คลิก ตกลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 212251 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 พฤษภาคม 2553 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
Keywords: 
kbautotext kbhowto kbinfo KB212251

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com