ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ชุดโปรแกรม Office 2010 และโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Office รุ่นอื่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2121447 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

สำหรับรุ่น Microsoft Office 2013 ของบทความนี้ ให้ดู 2784668.
สำหรับรุ่นของ Microsoft Office 2007 บทความนี้ ให้ดู 928091.
สำหรับ Microsoft Office 2003 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 828956.
สำหรับ Microsoft Office XP รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 290576.
สำหรับรุ่น Microsoft Office 2000 ของบทความนี้ ให้ดู 218861.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 และโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Office รุ่นอื่น บทความนี้ยังมีคำแนะนำเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ Office รุ่นต่าง ๆ ขัดแย้งกับรายการอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถติดตั้ง และใช้ Microsoft Office มากกว่าหนึ่งรุ่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตั้ง และใช้ทั้ง Microsoft Office 2010 และ Microsoft Office 2003 บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำนี้

หมายเหตุ Microsoft ไม่สนับสนุน โดย Microsoft Office หลายรุ่นในรุ่นของ Microsoft Windows ที่มีบริการเทอร์มินัลที่เปิดใช้งาน ถ้าคุณต้องการเรียกใช้ Office หลายรุ่น ปิดใช้บริการเทอร์มินัล

การจำลองเสมือนของ

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหากล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตภัณฑ์ Office อย่างน้อยหนึ่งสามารถถูกปรับใช้โดยใช้สภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างเสมือน เทคโนโลยีเหล่านี้จะแสดงที่นี่

Windows 7 และ Windows

พีซีเสมือน PCWindows เสมือนเป็นการดาวน์โหลดฟรีสำหรับ Windows 7 และสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานหลายรุ่นของ Office ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 7 โดยไม่มีข้อขัดแย้งโดยส่วนเหลือของบทความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Virtual PC ดูบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่อไปนี้:

คำอธิบายของ Windows Virtual PC: http://support.microsoft.com/kb/958559

บริการเดสก์ท็อประยะไกลและบริการเทอร์มินัล

บริการเดสก์ท็อประยะไกลหรือบริการเทอร์มินัลสามารถใช้เพื่อโฮสต์การติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่ไคลเอนต์สามารถเชื่อมต่อเพื่อให้สภาพแวดล้อม Windows เสร็จสมบูรณ์แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ ให้ดูข้อมูลบนเว็บเพจที่ http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb897474.aspx.

การจำลองเสมือนของแอพลิเคชัน

การจำลองเสมือนของแอพลิเคชัน Microsoft (โปรแกรมประยุกต์-V) สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมประยุกต์เข้ากันไม่ได้ทำงานบนอินสแตนซ์เดียวของระบบปฏิบัติการ ศูนย์กลางจัดการโปรแกรมประยุกต์บริการที่จะไม่ถูกติดตั้ง ลดความขัดแย้ง และที่ส่งแบบกระแสข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ ให้ดูข้อมูลบนโปรแกรมประยุกต์-V ที่ http://www.microsoft.com/windows/enterprise/products/mdop/app-v.aspx.


สรุปรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวเลือกเหล่านี้ไว้ในชุด Office 2010 ทรัพยากรใน http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff602180.aspx.

ใบสั่งการติดตั้ง

หมายเหตุ นอกจากนี้ใบสั่งการติดตั้งนี้นำไปใช้กับ Microsoft Office แบบสแตนด์อโลนผลิตภัณฑ์ เช่น Microsoft Visio

ถ้าคุณต้องการติดตั้ง และใช้ Office มากกว่าหนึ่งรุ่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันโดยไม่มีการจำลองเสมือน ใช้ตามลำดับดังนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เวอร์ชั่นใบสั่งการติดตั้ง
Microsoft Office XPแรก
Microsoft Office 2003วินาที
ชุดโปรแกรม office 2007 และโปรแกรมบุคคลที่สาม
ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 และโปรแกรม (เฉพาะรุ่น 32 บิต)ที่สี่
คุณต้องติดตั้ง Office รุ่นแรกสุดก่อน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใช้ทั้ง Office 2003 และ Office 2010 โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ติดตั้ง Office 2003 ก่อน คุณต้องใช้ใบสั่งนี้ได้เนื่องจาก มีวิธีรีจิสทรีคีย์ โปรแกรมที่ใช้ร่วมกัน นามสกุล และการตั้งค่าอื่น ๆ ถูกจัดการสำหรับแต่ละรุ่นของชุดโปรแกรม Office และโปรแกรม

หมายเหตุ ตารางข้างบนที่อยู่การติดตั้ง Office XP, Office 2003, Office 2007 และ Office 2010 Microsoft Office รุ่นที่เก่ากว่าได้ อย่างไรก็ตาม จะมีการกล่าวไม่ถึงที่นี่ไม่ได้ถูกสนับสนุน โดย Microsoft

สิ่งสำคัญ ถ้าคุณเอา Office รุ่นติดตั้งไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณอาจต้องติดตั้งรุ่นของ Office คงเหลือในใบสั่งสำหรับแต่ละรุ่นจะทำงานได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่เหลือของบทความนี้อนุมานว่า คุณติดตั้ง Office เวอร์ชั่น 32 บิตในใบสั่งนี้

โปรแกรมปรับปรุง

โปรดสังเกตว่า เมื่อโปรแกรมปรับปรุง Office เช่นแฟ้ม MSP คุณยังต้องตามลำดับติดตั้งที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นเช่นนี้ เพราะเมื่อมีใช้การปรับปรุง มีการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Office ที่ถูกกำหนดเป้าหมายไว้ ใช้โปรแกรมปรับปรุง Office รุ่นเก่าอาจทำให้รุ่นที่ใหม่กว่าของโปรแกรมประยุกต์ของ Office เมื่อต้องการทำงานอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการจัดการสิ่งนี้ คุณต้องใช้โปรแกรมปรับปรุง Office รุ่นแรกสุดก่อน ทางแล้ว ใช้การอัพเดตกับรุ่นที่ใหม่กว่าของ Office ตามลำดับ ถ้าการปรับปรุงถูกนำไปใช้กับ Office รุ่นก่อนหน้านี้ และการปรับปรุงจะไม่ถูกใช้กับ Office รุ่นที่ใหม่กว่า คุณต้องซ่อมแซมในรุ่นที่ใหม่กว่าเพื่อให้รุ่นที่ใหม่กว่าของโปรแกรมประยุกต์ Office ทำงานได้อย่างถูกต้อง


เวอร์ชั่น office 2010 ชุดโปรแกรมและผลิตภัณฑ์ 64 บิต

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับการเรียกใช้เวอร์ชัน 64 บิตของชุดโปรแกรม Office 2010 หรือโปรแกรมใด ๆ ของ Office เวอร์ชั่น 32 บิตบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน โปรแกรมติดตั้งจะตรวจหาว่า คุณมีรุ่น 32 บิตก่อนหน้าของโปรแกรม Office บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจะต้องว่า พวกเขาจะถูกเอาออกก่อนที่คุณสามารถติดตั้ง Office 2010 64 บิต

หมายเหตุ: คำชี้แจงนี้นำไปใช้กับทุกชนิดของการปรับใช้: MSI, C2R หรือโปรแกรมประยุกต์-V

สำนักงานตำแหน่งโฟลเดอร์ช่องเก็บ

เมื่อคุณติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2010 และโปรแกรม โปรแกรมติดตั้งใช้ Office Files\Microsoft โปรแกรมโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์เริ่มต้นบน Windows เวอร์ชั่น 32 บิตหรือในโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรม (x86) \Microsoft Office เป็นโฟลเดอร์เริ่มต้นบน Windows เวอร์ชั่น 64 บิต อย่างไรก็ตาม โฟลเดอร์ช่องเก็บ Office เป็นโปรแกรม Files\Microsoft Office\Office14 หรือ \Microsoft Office\Office14 แฟ้มโปรแกรม (x86) ช่องเก็บ Office โฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Office แฟ้มปฏิบัติการได้ ตำแหน่งที่ตั้งนี้ให้ประสบการณ์ใช้งานดีขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้ Office หลายรุ่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ตำแหน่งที่ตั้งนี้ถูกใช้ โดย Office XP ครั้งแรก ในโปรแกรม Office XP โฟลเดอร์ช่องเก็บ Office เป็นโปรแกรม Files\Microsoft Office\Office10 คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์ Office ช่อง

แถบทางลัด office

Office 2010 ชุดโปรแกรม Office 2007 และโปรแกรม และ Office 2003 รวมแถบทางลัด Office อย่างไรก็ตาม ถ้า Office XP ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน แถบทางลัด Office จะถูกเก็บรักษาไว้

เมื่อมีการติดตั้ง Office XP กับชุดโปรแกรม Office 2010 หรือโปรแกรม คุณสามารถเริ่มต้นบนแถบทางลัด Office แยกต่างหาก

ทางลัดไปยังเมนูเริ่มต้น

เมื่อทางลัดในเมนูเริ่มการติดตั้ง Office XP ชื่อทางลัดได้เหมือนกับชื่อบนเมนูย่อยของโปรแกรมบนเมนูเริ่ม Office 2003 ชุดโปรแกรม Office 2007 และโปรแกรม และ Office 2010 ติดตั้งทางลัดที่มีหมายเลขรุ่นไปยังโฟลเดอร์ Office บนเมนูย่อยของโปรแกรม เพื่อหลีกเลี่ยงสับสน เราแนะนำให้ คุณเพิ่มหมายเลขเวอร์ชันแต่ละทางลัดที่ชี้ไปยังผลิตภัณฑ์ Office XP ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนชื่อทางลัดที่ชี้ไปยัง Microsoft Access "Microsoft Access 2002" ก่อนที่คุณติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2010 และโปรแกรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
292584 โปรแกรมติดตั้ง XP office จะบันทึกทับรายการเมนูเริ่มจาก Office รุ่นก่อนหน้านี้
ถ้าคุณย้ายด้วยตนเองเริ่มต้นเมนูทางลัดสำหรับ Office XP ที่การสร้างทางลัดบนเมนูย่อยของโปรแกรมบนเมนูเริ่มหากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณติดตั้ง Office รุ่นนั้นใหม่
 • คุณซ่อมแซมทางลัด
หมายเหตุ คุณสามารถกำหนดข้อมูลที่โปรแกรม Office 2003 หรือโปรแกรมติดตั้ง Office XP การติดตั้งทางลัดไปยังตำแหน่งอื่นบนเมนูเริ่ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งแบบกำหนดเองใน Microsoft Office Resource Kit เมื่อต้องการค้นหา Office Resource Kit สำหรับรุ่นของ Office ก่อน Office 2007 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ที่ http://technet.microsoft.com/en-us/office/default.aspx.

สำหรับชุดโปรแกรม Office 2007 และโปรแกรม Office 2010 คุณสามารถใช้เครื่องมือการกำหนดเองของ Office เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งอื่นสำหรับทางลัด การเข้าถึงเครื่องมือกำหนดเอง Office ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เริ่มการทำงานของพร้อมท์คำสั่ง
 2. ย้ายลงซีดี Office 2010
 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  ตั้งค่าท็อ
หมายเหตุเครื่องมือกำหนดเอง Office จะพร้อมใช้งานสำหรับรุ่นขายปลีกที่ไม่ใช่ของ Microsoft Office 2007 และ Office 2010 เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือกำหนดเอง Office แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179097 (office.14).aspx

Outlook หลายรุ่น

Microsoft Office Outlook 2010 ไม่สามารถมีอยู่ร่วมกันกับ Microsoft Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ เมื่อคุณติดตั้ง Outlook 2010 โปรแกรมติดตั้งเอา Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003 และ Microsoft Outlook 2002 โปรแกรมติดตั้งเอา Outlook รุ่นนี้แม้ว่าคุณคลิกเพื่อเลือกเหล่านี้กล่องกาเครื่องหมายของโปรแกรมเก็บไว้ในกล่องโต้ตอบการเอารุ่นก่อนหน้าออก

Microsoft Office Groove 2007 และ Microsoft SharePoint Workspace 2010


Microsoft SharePoint Workspace 2010 ไม่มีอยู่กับ Microsoft Office Groove 2007 เมื่อคุณติดตั้ง SharePoint 2010 พื้นที่ทำงาน โปรแกรมติดตั้งเอา Microsoft Office Groove 2007 โปรแกรมติดตั้งเอา Groove 2007 แม้ว่าคุณคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายให้โปรแกรมเหล่านี้ในกล่องโต้ตอบการเอารุ่นก่อนหน้าออก

Word หลายรุ่น

ถ้าคุณมีสองรุ่น Microsoft Word ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน คุณพบการล่าช้าเมื่อคุณเริ่ม Word 2010 ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Word 2010 อัตโนมัติทะเบียนตัวเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสามารถข้ามการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ Word 2010 เพื่อเริ่มการทำงานได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำนี้ได้เนื่องจาก Word อาจจะทำงานได้อย่างถูกต้องถ้าจะไม่อัตโนมัติทะเบียนเอง

สิ่งสำคัญ ส่วนนี้ วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นถ้าคุณเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณเปลี่ยนแปลง จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการเลี่ยงผ่านอัตโนมัติลงทะเบียนสำหรับ Word 2010 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. จบการทำงานของ Word 2010
 2. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
  • ใน Windows 7 หรือ Windows Vista คลิกเริ่มพิมพ์regeditในกล่องเริ่มการค้นหาและจากนั้น กด ENTER

   ถ้าคุณได้รับการแจ้งเตือนให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อ
  • ใน Windows XP คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์regeditในกล่องเปิดแล้ว คลิ กตกลง
 3. ค้นหาและคลิกเพื่อเลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 4. หลังจากคุณเลือกคีย์ย่อยที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 ชี้ไปที่สร้างบนเมนูแก้ไขและจากนั้น คลิกDWORD Value
 5. พิมพ์NoReRegและจากนั้น กด ENTER
 6. คลิกขวาที่NoReRegและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 7. ในกล่องข้อมูลค่าพิมพ์1และจากนั้น คลิกตกลง
 8. บนเมนูแฟ้มคลิกจบการทำงานเมื่อต้องการปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
หมายเหตุในลำดับเพื่อบล็อคการซ่อมแซมใน Microsoft Word รุ่นอื่น ๆ จะมีความจำเป็นในการสร้างคีย์รีจิสทรีนี้สำหรับแต่ละเวอร์ชัน หมายเลขเวอร์ชันในเส้นทางแทนที่ ด้วยรุ่นที่เหมาะสม

แฟ้ม office ใน Microsoft Windows Explorer

เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มใน Windows Explorer เพื่อเปิดแฟ้มของ Office กฎต่อไปนี้นำไปใช้ หมายเหตุ นอกจากนี้กฎเหล่านี้นำไปใช้เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้ม Office ในโฟลเดอร์เอกสารล่าสุดใน Windows
 • ถ้ารุ่นของโปรแกรมที่ใช้สร้างแฟ้มกำลังทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แฟ้มถูกเปิดในรุ่นนั้น
 • สำหรับ Office XP ถ้าไม่มีรุ่นของโปรแกรมที่ใช้สร้างแฟ้มกำลังทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แฟ้มเปิดในรุ่นของโปรแกรมที่คุณติดตั้งล่าสุด
 • สำหรับ Microsoft Access และ Microsoft Word ถ้าไม่มีรุ่นของโปรแกรมที่ใช้สร้างแฟ้มกำลังทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แฟ้มถูกเปิดในรุ่นของโปรแกรมที่เริ่มต้นล่าสุด
 • เมื่อต้องการกำหนดความสัมพันธ์แฟ้มกับโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Office รุ่นเฉพาะ เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office แล้ว คลิ กซ่อมแซม Office เมื่อคุณทำเช่นนี้ มีการลงทะเบียนที่ความสัมพันธ์ของแฟ้มสำหรับ Office รุ่นนั้น
หมายเหตุ คุณไม่สามารถใช้วิธีนี้เพื่อลงทะเบียนความสัมพันธ์ของแฟ้ม ใน Word หรือ ใน Access

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับรุ่นของ Office การปรับปรุงซอฟต์แวร์ซ่อมแซม Office รุ่นนั้น คุณอาจต้องซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Office บางอย่าง หรือทั้งหมดหลังจากคุณติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อคืนค่าความสัมพันธ์ของแฟ้มที่ใหม่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการซ่อมแซมคุณลักษณะต่าง ๆ ของ Office 2010 คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อดูหัวข้อ'วิธีใช้':

ซ่อมแซม หรือเอาโปรแกรม Office ของคุณ

วัตถุ OLE office ในโปรแกรมอื่น ๆ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Office ถ้าคุณแทรกวัตถุ Office ลงในโปรแกรมอื่น รุ่นล่าสุดของโปรแกรมหลาย ๆ รุ่นไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแทรกวัตถุแผ่นงาน Microsoft Excel ลงในเอกสาร Word รุ่นล่าสุด ของ Word และ Excel ไว้ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาได้ถ้าคุณใช้แฟ้มคอนเทนเนอร์ร่วมกับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม Office 2010

โปรแกรมที่ใช้ร่วมกัน

ถ้าคุณติดตั้ง Office รุ่นแตกต่างกันในใบสั่งที่อธิบายไว้ในส่วน "การติดตั้งใบสั่ง" คุณมักจะไม่ประสบปัญหาใด ๆ เมื่อคุณใช้โปรแกรมที่ใช้ร่วมกันเช่นตัวแก้ไขสมการและเก็บภาพตัดปะ กล่องโต้ตอบวัตถุอาจแสดงรายการมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับแต่ละโปรแกรมที่ใช้ร่วมกัน ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมที่ใช้ร่วมกันหลายรุ่นอาจถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

Windows Installer ข้อความใน Word

ถ้าคุณมีหลายรุ่นของ Word ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows Installer อาจเริ่มทำงานเมื่อคุณเริ่ม Microsoft Word 2010 และ ข้อความแจ้งว่า การติดตั้ง Windows กำลังเตรียมการติดตั้ง Word อาจแสดงอยู่ คุณอาจได้รับข้อความนี้ก่อนที่เริ่มต้น Word

Windows Installer เรียกใช้เมื่อไม่ได้กับรุ่นของ Word ที่คุณเริ่มการทำงานมีการลงทะเบียน คุณควรตระหนักว่า ดำเนินการซ่อมแซมนี้สามารถใช้เวลาหลายนาทีในการทำให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อความของ Windows Installer ใน Access

บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงการติดตั้งหลายรุ่น Windows Installer อาจเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่ม Microsoft Office Access 2003 หรือ Microsoft Office Access 2007 หรือ Microsoft Office Access 2010 และ อาจแสดงข้อความ "กำลังเตรียมการติดตั้ง" หรือข้อความ "กำหนดค่า" คุณได้รับข้อความเหล่านี้ก่อนที่เริ่มต้นการเข้าถึง

การดำเนินการซ่อมแซมการติดตั้ง Windows ทะเบียน Access 2003 หรือ 2007 เข้าทุกครั้งที่คุณเริ่ม Access 2003 หรือ Access 2007 หลังจากที่คุณใช้ Access 2010 ในทำนองเดียวกัน การดำเนินการซ่อมแซมการติดตั้ง Windows ทะเบียน Access 2010 ทุกครั้งที่คุณเริ่ม Access 2010 หลังจากที่คุณใช้ Access รุ่นก่อนหน้า Access 2002 เริ่มดำเนินการซ่อมแซมหลังจากที่คุณใช้ Access รุ่นที่ใหม่กว่า ถ้ารุ่นของ Access ที่คุณเริ่มการทำงานจะเหมือนกับรุ่นของ Access ที่คุณเคยใช้ การดำเนินการซ่อมแซม Windows Installer ไม่เกิดขึ้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2121447 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
Keywords: 
kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner kbmt KB2121447 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2121447

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com