วิธีการติดตั้งที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Office 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2121441 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Office 2007 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู924621.
สำหรับ Microsoft Office 2003 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 828377.
สำหรับ Microsoft Office XP รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 298043.
สำหรับรุ่น Microsoft Office 2000 ของบทความนี้ ให้ดู 244421.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการติดตั้งการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2010

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2010 ที่มีบนเวิร์กสเตชัน ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ที่ได้รับการสนับสนุน:

 • เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจากซีดี Office 2010
 • เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจากแหล่งการติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาโดยเว็บไซต์ของ Microsoft
 • เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจากเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บรูปภาพบนเครือข่ายหรือรูปแบบซีดีการบีบอัดของโปรแกรม Office 2010 รูปนี้รวมถึงเครื่องมือที่องค์กรขนาดใหญ่อาจใช้ในการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Microsoft Office เช่น Microsoft ระบบ Management Server (SMS)
 • ใช้นโยบายกลุ่มเพื่อกำหนดเป็นผลิตภัณฑ์ของ Office 2010 บนคอมพิวเตอร์ที่มี Windows XP Service Pack 3 (SP3), Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Vista Service Pack 1, Windows 7 หรือติดตั้ง Windows 8
หมายเหตุคุณสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2010 ที่มีบนคอมพิวเตอร์แบบดูอัลบูต

วิธีการติดตั้งต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนก็ต่อ เมื่อคุณกำลังใช้ข้อเสนอการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญของ Microsoft และการปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของกรณีและปัญหามี Office ปรับใช้คำแนะนำบริการ (ODAS)

 • สร้าง และแจกจ่ายซีดีแบบกำหนดเองที่ใช้ซีดี Office 2010
 • สร้างอิมเมจระบบ (คัดลอก), และจากนั้น ทำซ้ำรูปบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่พร้อมใช้งานผ่านทางกรณีและปัญหา ODAS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

297033 คำอธิบายของบริการ Office ปรับใช้คำแนะนำ
การสร้างอิมเมจระบบที่มีโปรแกรม Office 2010 และการจำลองแบบที่รูปภาพบนคอมพิวเตอร์เป้าหมาย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ทั้งหมด เมื่อต้องการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2010 คอมพิวเตอร์ต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  1. Windows XP Service Pack 3 (SP3) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows XP (32 บิตเท่านั้น)
  2. Windows Vista Service Pack 1 (SP1) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows (32 บิต หรือ 64 บิต)
  3. Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows Server 2003 (32 บิต หรือ 64 บิต) กับ MSXML 6.0 ที่ติดตั้งอยู่
  4. Windows Server 2008 R2 (64-บิตพร้อมใช้งานเท่านั้น)
  5. Windows 7 (32 บิต หรือ 64 บิต)
  6. Windows Server 2012 (64-บิตพร้อมใช้งานเท่านั้น)
  7. Windows 8 (32 บิต หรือ 64 บิต)
  8. เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์และ Windows บน Windows (WOW) (ซึ่งช่วยให้การติดตั้ง Office 2010 เวอร์ชั่น 32 บิตบนระบบปฏิบัติการ 64 บิต)
   รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบที่มีใน Office 2010 ชุดทรัพยากรที่ http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee624351 (office.14).aspx.

 2. ทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ Office 2010 ที่มีคุณลักษณะและการกำหนดลักษณะที่คุณต้องการ
 3. สร้างอิมเมจระบบของคอมพิวเตอร์ รูปนี้จะเป็นพาร์ติชันรูปหรือรูปภาพบนฮาร์ดดิสก์เต็ม
 4. อิมเมจระบบบนคอมพิวเตอร์เป้าหมายการจำลองแบบแล้ว
หมายเหตุคุณต้องสร้างรูปบนคอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ที่คล้ายกับคอมพิวเตอร์เป้าหมาย ยัง คอมพิวเตอร์ต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการเดียวที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์เป้าหมาย

Microsoft ไม่สนับสนุนการติดตั้งรูปที่สร้างขึ้น โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของบริษัทอื่นได้เนื่องจาก Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นจะติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2010 ที่มี ทั้งหมด เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นจะได้ถูกต้องติดตั้งแฟ้มที่จำเป็นทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นจะสร้างรายการรีจิสทรีที่จำเป็นทั้งหมด

ลูกค้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์สนับสนุนวิศวกรสามารถให้การสนับสนุนความพยายามที่สมเหตุสมผลพยายามเท่านั้นในไฟล์รูปภาพที่แท้จริงที่ใช้ในการติดตั้งชุด Office 2007 วิศวกรฝ่ายสนับสนุนลูกค้าจะดำเนินต่อเพื่อสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์ Office 2010 และจัดวางแอพลิเคชันเหล่านั้นจะแสดงรายการภายใต้วิธีที่ได้รับการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม สนับสนุนสำหรับรูปแบบที่เกิดขึ้นจริงจะถูกจำกัดความพยายามที่สมเหตุสมผลพยายามเท่านั้น ความพยายามที่สมเหตุสมผลพยายามสนับสนุนสำหรับไฟล์รูปภาพรวมถึงการแก้ไขปัญหา และการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมย้อนกลับ

หมายเหตุวิธีการทำวิศวกรรมย้อนกลับแก้ไขปัญหาการติดตั้ง โดยการเอาคอมโพเนนต์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft หรือ โดยการเอาคอมโพเนนต์แต่ละตัวของ Microsoft

การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Office ของคุณ

ถ้าคุณมีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม Office 2010 ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ถ้าคุณมีปัญหาในการติดตั้ง Office 2010 โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์อื่นนอกเหนือจากโปรแกรมติดตั้ง Microsoft ติดต่อกลุ่มสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ถูกต้อง ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของบริษัทอื่น ให้ติดต่อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้น ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณได้เมื่อคุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2010 ที่มี:
 • ตรวจสอบว่า thisproblem เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเท่านั้น
  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ติดตั้ง Office บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา โดยใช้วิธีการที่คุณใช้ในการติดตั้งปัจจุบันของ Office ที่ติดตั้ง ใหม่ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง
 • ตรวจสอบว่า ปัญหานี้เกิดขึ้น บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง หรือ สำหรับผู้ใช้หลายคน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ การเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือล็อกออนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ใช้ และจากนั้น เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง ถ้ามีแก้ไขปัญหา วิธีการก่อนหน้านี้ของ Office ที่ติดตั้งไม่สำเร็จ ถ้าคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของบริษัทอื่น ให้ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ ถ้ามีการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถแก้ปัญหา ติดต่อบริการสนับสนุน MicrosoftCustomer

  http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ Office 2010 โดยระบบ 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff404178 (office.14).aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2121441 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2557 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
Keywords: 
kbinfo kbexpertisebeginner kbsetup kbdeployment kbhowto kbmt KB2121441 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2121441

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com