?sp?jamasis prane?imas, kai daugiakalb?s vartotojo s?sajos (MUI) paketas yra ?diegtas netinkamame ?Windows 7? leidime: ??i ?Windows? kopija n?ra autenti?ka?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2105247 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandant ?diegti naujinimus arba failus i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro sistemoje ?Windows 7? gali b?ti parodytas ?sp?jamasis prane?imas ??i ?Windows? kopija n?ra autenti?ka?. Be to, nepavyksta patikrinti ?Windows 7? autenti?kos ?Microsoft? programin?s ?rangos svetain?je.

?is ?sp?jamasis prane?imas gali b?ti ir viename i? toliau pateikiam? patikrinimo klaidos kod?:

1699978131
1571607440
757834664
228668481

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti esant ?ioms s?lygoms:
 • ?diegus daugiakalb?s vartotojo s?sajos (MUI) paketus, kuriais suteikiama papildom? rodymo kalb?.
 • Naudojat?s vienu i? nurodyt? ?Windows 7? leidim?:

  ?Starter?

  ?Home Basic?

  ?Home Premium?

  ?Professional? 
Daugiakalb?s vartotojo s?sajos (MUI) paketai yra palaikomi, licencijuoti naudoti su ir skirti ?Windows 7 Ultimate? ir ?Windows 7 Enterprise? leidimams. Jei ?i? kalb? fail? yra kituose ?Windows 7? leidimuose, autenti?kos ?Windows? technologijos aptinka sistemos pa?eidim? ir parodo ?sp?jam?j? prane?im? ??i ?Windows? kopija n?ra autenti?ka?.

Nor?dami nustatyti, ar ?ios s?lygos yra j?s? kompiuteryje, atlikite ?iuos veiksmus:

1 veiksmas: nustatykite ?Windows? leidim?

 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  .
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Kompiuteris.
 3. Spustel?kite Ypatyb?s.
Jeigu esamas operacin?s sistemos ?Windows 7? leidimas yra ?Starter?, ?Home Basic?, ?Home Premium? ar ?Professional?, pereikite prie dalies ?2 veiksmas: nustatykite, ar ?diegtas MUI paketas?, kad nustatytum?te, ar kompiuteryje ?diegtas MUI paketas.

2 veiksmas: nustatykite, ar ?diegtas MUI paketas

 1. Spustel?kite mygtuk? Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , ?veskite regedit lauke Prad?ti ie?k?, tada paspauskite ENTER.
 2. Jei parodomas dialogo langas Vartotojo abonemento valdymo tarnyba, spustel?kite T?sti.
 3. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages
Pastabos
 • Jeigu daugiau nei viena kalba rodoma po ?iuo daliniu raktu, MUI paketas yra ?diegtas. Jei norite gauti daugiau informacijos, per?i?r?kite skyri? ?Sprendimas?.
 • Jeigu po ?iuo daliniu raktu rodoma tik viena kalba arba esama operacin? sistema yra ?Windows 7 Ultimate? arba ?Windows 7 Enterprise?, ?iame straipsnyje pateikiama informacija nepad?s i?spr?sti j?s? problemos. Tokiu atveju daugiau informacijos apie autenti?k? ?Windows 7? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
  http://www.microsoft.com/genuine/default.aspx?displaylang=lt

SPRENDIMAS

Pastaba Sprendimo metodai, pateikti ?iame straipsnyje, gr??ins operacin? sistem? ? jos originali? kalb?. Tai gali b?ti kalba, kurios j?s nesuprantate.

1 metodas

Jei MUI paketams diegti buvo naudojama tre?i?j? ?ali? programa, t? pa?i? program? galite naudoti ir MUI paketams i?diegti. I?dieg? MUI paketus paleiskite kompiuter? i? naujo ir dar kart? patikrinkite operacin? sistem? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

http://www.microsoft.com/genuine/default.aspx?displaylang=lt

2 metodas

Jeigu negalite rasti arba naudoti tre?iosios ?alies programos nor?dami pa?alinti MUI ir jums reikalinga pagalba, kreipkit?s ? ?Microsoft? technin?s pagalbos tarnyb?. Atstovas gali jums pad?ti nustatyti, ar j?s? kompiuteryje yra ?diegta MUI ir kaip j? pa?alinti.

DAUGIAU INFORMACIJOS

I?diegus MUI kalb? paketus arba i? naujo ?diegus ?Windows 7?, gr??inama pradin? operacin?s sistemos kalba. Kartais ?ios kalbos galite ir nemok?ti. Tokiu atveju pasinaudokite viena arba keliomis ?i? galimybi?:Daugiau informacijos apie MUI paketus rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows7/How-do-I-get-additional-display-languages

Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?Windows? aktyvinimo technologijas, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:

971033 ?Windows? aktyvinimo technologij? naujinimo apra?ymas
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2105247 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 16 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
Rakta?od?iai: 
kbtshoot KB2105247

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com