Het gebruik van de methode OpenDatabase wacht woord beveiligde data bases openen in Access 2000

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 209953 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Matig: Basic macro, codering en interoperabiliteit vereist kwalificaties.

Dit artikel geldt alleen voor Microsoft Access-database (. mdb).

Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u deOpenDatabasemethode voor het openen van een Microsoft Access-database met een data base wacht woord. Dit is anders dan het openen van een data base die is beveiligd met de functie beveiliging op gebruikers niveau voor Microsoft Access.

Meer informatie

Als u deOpenDatabasemethode opent een wacht woord beveiligde data base, geeft de data base wacht woord als onderdeel van deVerbinding makenargument. De syntaxis voor het openen van een data base met deOpenDatabasemethode is als volgt:
Set db = werk ruimte.OpenDatabase (dbname,opties,alleen-lezen,verbinding maken)
OPMERKING: Hoewel deOptiesenAlleen-lezende argumenten van deOpenDatabasemethode in de Help worden beschreven optionele argumenten die u ze moet opgeven wanneer u deVerbinding makenargument. Als u eenVerbinding makenargument en u niet beschikken over deOptiesenAlleen-lezenargumenten, verschijnt run time fout 3031:
Ongeldig wacht woord.
Dit fout bericht zelfs als het wacht woord dat u hebt opgegeven in deVerbinding makenargument is juist. Als u niet wilt gebruiken eenVerbinding makenargument kunt u weglaten deOptiesenAlleen-lezenargumenten.

Wanneer u deOpenDatabasemethode voor het openen van een Access-database wacht woord beveiligd deVerbinding makenargument van deOpenDatabasemethode moet de volgende syntaxis:
MS Access; pwd =wacht woord
Gebruik deOpenDatabasemethode voor het openen van de voorbeeld data base Noordenwind. mdb ( beveiligd met een wacht woord van "Noorden wind"), voert u de volgende stappen:

OPMERKING: De voorbeeldcode in dit artikel worden Microsoft Data Access Objecten. Voor deze code alleen goed uitvoeren als u verwijst naar de Microsoft DAO 3. 6 Object Library. Hiertoe klikt u opVerwijzingenop deHulp programma'smenu in de Visual Basic Editor en zorg ervoor dat deDe objectbibliotheek Microsoft DAO 3. 6selectie vakje is ingeschakeld.

WAARSCHUWING: Als u de stappen in dit voorbeeld wijzigt u het monster data base Noordenwind. mdb. U kunt back-up van het bestand Noordenwind. mdb en Volg deze stappen op een kopie van de data base.

 1. Start Microsoft Access en open de voorbeeld data base Noordenwind. mdb voor exclusieve toegang. Hiertoe klikt u opData base openenop deBestandmenu, klik op de pijl op deOpenknop opties voor weer geven en klik vervolgens opExclusief openen.
 2. Op deHulp programma'shet menuBeveiliging, en klik vervolgens opData base wacht woord instellen.
 3. TypeNoorden windin zowel deWacht woordenControleer ofvakken.
 4. Klik opOKsluiten deData base wacht woord instellenhet dialoog venster.
 5. Sluit de data base.
 6. Maak een nieuwe, lege data base.
 7. Maak een module en typ de volgende procedure:

  OPMERKING: Vervangen door het juiste pad naar Noordenwind. mdb op de vaste schijf in de volgende voorbeeldcode.
  Sub OpenDB()
   Dim db As DAO.Database
   Dim ws As DAO.WorkSpace
   Dim rst As DAO.Recordset
   Set ws = DBEngine.WorkSpaces(0)
   Set db = ws.OpenDatabase _
   ("C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb", _
   False, False, "MS Access;PWD=northwind")
   Set rst = db.OpenRecordset("Customers", dbOpenDynaset)
   If rst.RecordCount > 0 Then
    rst.MoveLast
    MsgBox rst!CustomerID
   End If
   rst.Close
   db.Close
  End Sub
  					
 8. Deze procedure testen, typt u de volgende regel in de Fout opsporings venster en druk vervolgens op ENTER:
  OpenDB
  De klant-ID van de laatste wordt weer gegeven in een berichtvenster vastgelegd in de tabel Klanten, die aangeeft dat de data base verwijderd is geopend.

Referenties

Voor meer informatie Klik voor meer informatie over de methode OpenDatabaseMicrosoft Visual Basic Helpop deHelpin het menu typeOpenDatabase, methodein de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens opZoekenom het onderwerp weer te geven.

Klik voor meer informatie over data base wacht woordenMicrosoft Access Helpop deHelpin het menu typebeschermen van een microsoft access-database (. mdb) bestand met een wacht woord of coderingin de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u opZoekenom de gevonden onderwerpen weer geven.

Eigenschappen

Artikel ID: 209953 - Laatste beoordeling: zaterdag 17 september 2011 - Wijziging: 3.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbautomation kbpasswords kbdatabase kbopenfile kbhowto kbprogramming kbmt KB209953 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:209953

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com