คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่พบ ISAM ที่สามารถติดตั้งได้" หรือแฟ้มบางชนิดจะหายไปเมื่อคุณนำเข้าแฟ้ม ส่งออกแฟ้ม หรือเชื่อมโยงแฟ้มใน Access 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 209805 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
แบบปานกลาง: ต้องแมโคพื้นฐาน การกำหนดรหัส และทักษะการทำงานร่วมกัน

บทความนี้นำไปใช้ กับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb) และโครงการ Microsoft Access (.adp)

สำหรับรุ่น Microsoft Access 2002 หรือรุ่นที่ Microsoft Office Access 2003 ของบทความนี้ ดู 283881.

สำหรับ Microsoft Access 97 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 90111.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณนำเข้าแฟ้ม ส่งออกแฟ้ม หรือเชื่อมโยงแฟ้มใน Microsoft Access แฟ้มบางชนิดจะหายไปจากกล่องแบบหล่นลงชนิดแฟ้มในกล่องโต้ตอบนำเข้า ส่งออกกล่องโต้ตอบ หรือกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถ้า Access ไม่พบโปรแกรมควบคุมวิธี (ISAM) การเข้าถึงโดยลำดับเป็นดัชนีสำหรับแฟ้มชนิด:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
ไม่พบ ISAM ที่สามารถติดตั้งได้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
ตัวช่วยสร้างไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในแฟ้ม '<pathname>' กรุณาตรวจสอบว่า มีแฟ้มอยู่ และว่า แฟ้มนั้นในรูปแบบถูกต้อง </pathname>
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ถ้าคุณกำลังพยายามนำเข้าจาก เชื่อมโยง และส่งออกไปยัง Microsoft FoxPro จาก Access 2000 Access 2000 จำเป็นต้องให้คุณใช้โปรแกรมควบคุม Microsoft Visual FoxPro เปิด Database Connectivity (ODBC) โปรแกรมควบคุม ISAM ใช้ access 97 ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อฐานข้อมูลถูกปรับรุ่นจาก Access 97 ให้เป็น Access 2000

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ODBC ไปยังฐานข้อมูล Visual FoxPro คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
225861 ไม่มีตัวเลือกเพื่อนำเข้า เชื่อมโยง หรือส่งออกไปยังชนิดของแฟ้ม FoxPro

สาเหตุ

โปรแกรมควบคุม ISAM จะใช้ โดย Access จะปรับปรุงรูปแบบแฟ้มอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง ถ้าเส้นทางของโปรแกรมควบคุม ISAM ในรีจิสทรีของ Windows ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีไดรเวอร์ ISAM ปัญหาอาจเกิดขึ้น

การแก้ไข

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา คุณสามารถพยายามลงทะเบียนแฟ้มด้วยตนเอง หรือคุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดชื่อเส้นทางในรีจิสทรีของ Windows แล้วติดตั้ง หรือแทนแฟ้มปัญหา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อ 1 ที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" ชื่อแฟ้มจะถูกเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่พยายามทำโดยตรง ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อ 2 ที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" ชื่อแฟ้มจะกล่าวถึงในข้อความของข้อความ
 1. ค้นหาแฟ้มที่เกี่ยวข้องในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  $$$$ ชื่อแฟ้มนำเข้า/ส่งออก ISAM สำหรับ:WindowsRegistry
  Msexcl40.dllMicrosoftExcelHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel
  Msexch40.dllMicrosoftExchangeHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Exchange
  Msrd2x40.dllMicrosoft Jet2.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 2.x
  Msrd3x40.dllMicrosoft Jet3.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 3.x
  Msltus40.dllLotus1-2-3HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Lotus
  Mspbde40.dllImpriseParadoxHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Paradox
  Mstext40.dllข้อความHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Text
  Msxbde40.dlldBaseHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase
 2. ใช้ Microsoft Windows Explorer เพื่อค้นหา thefile
 3. ถ้าพบแฟ้ม บันทึกชื่อเส้นทางสำหรับแฟ้มนั้น ไม่พบแฟ้ม Ifthe ไปที่ขั้นตอนที่ 13
 4. เปิดตัวแก้ไขรีจิสทรีของ Windows
 5. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่อธิบายไว้ในตาราง และจากนั้น ตรวจสอบชื่อเส้นทางจากชื่อเส้นทางที่แท้จริง ถ้าไม่มี keydoes ในรีจิสทรี ไปที่ขั้นตอนที่ 8
 6. แก้ไขเส้นทางนั้นไม่ถูกต้อง ต่อไปนี้ stepsif เส้นทางไม่ถูกต้อง
 7. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี

  ถ้าคุณเปลี่ยนเส้นทาง ทำซ้ำขั้นตอนที่เกิดข้อผิดพลาดเดิม
 8. หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ลองลงทะเบียน byusing แฟ้มที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ Regsvr32.exe ด้วยตนเอง

  โปรแกรมอรรถประโยชน์ Regsvr32.exe นี้คือ anapplication ที่ใช้ในการลงทะเบียน Dll และตัวควบคุม ActiveX ในการ WindowsRegistry คุณสามารถใช้แฟ้มนี้เพื่อหยุดปัญหาของแฟ้ม.dll ไม่ตรงกัน ก็บหมายทะเบียนแฟ้ม.dll ของคุณ โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Regsvr32.exe นี้ ไป nextstep
 9. ตรวจสอบว่า แฟ้ม Regsvr32.exe อยู่ใน folderwhere ของระบบมีการติดตั้ง Windows

  ตัวอย่างเช่น การ Regsvr32.exe แฟ้ม istypically พบ ใน C:\Windows\System หรือ C:\Winnt\System32
 10. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 11. ในกล่องโต้ตอบเรียกใช้พิมพ์แบบ followingcommand ในกล่องเปิด

  หมายเหตุ เส้นทางของ Regsvr32.exe และชื่อ และเส้นทางของ DLL อาจจะแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ การ ExcelISAM การลงทะเบียนคำสั่งต่อไปนี้:

  Regsvr32c:\winnt\system32\msexcl40.dll

  หมายเหตุ อีกวิธีหนึ่งในการลงทะเบียน Dll ที่มีการ ใช้ Windows Explorer tofind DLL

  คลิกสองครั้งที่ DLL ในกล่องโต้ตอบเปิดด้วยคลิกRegsvr32.exeและจากนั้น คลิกตกลง

  วิธีนี้เป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ถาวรของ DLLswith Regsvr32.exe ทั้งหมด คุณสามารถลงทะเบียน Dll อื่น ๆ ที่ไม่ได้ลงทะเบียน โดย clickingthem สองครั้ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแฟ้มนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  267279 Regsvr32.exe พร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลด
 12. หากยังคงมีข้อผิดพลาด หรือชื่อเส้นทางถูกต้อง instep 5 เปลี่ยนชื่อแฟ้ม
 13. เริ่มใช้เครื่องมือเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก เริ่มต้นโปรแกรม Office 2000Setup และจากนั้น คลิกซ่อมแซม Office

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรีของ Windows คลิก วิธีใช้ Microsoft Access ในการ ความช่วยเหลือ เมนู ชนิด รีจิสทรี ในผู้ ช่วย Office หรือตัว ช่วยหาคำตอบ แล้วคลิก ค้นหา เมื่อต้องการดูหัวข้อส่งคืน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้า เชื่อมโยง หรือส่งออกไปยังชนิดของแฟ้ม FoxPro คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
225861 ไม่มีตัวเลือกเพื่อนำเข้า เชื่อมโยง หรือส่งออกไปยังชนิดของแฟ้ม FoxPro

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 209805 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbregistry kbexport kbimport kbopenfile kberrmsg kbprb kbmt KB209805 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:209805

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com