Använda kommandoradsväxlar i Microsoft Access

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 209207 - Visa produkter som artikeln gäller.
En version av den här artikeln för Microsoft Access 97 finns i105128 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
Måttlig: kräver grundläggande kunskaper om makron, kodning och interoperabilitet.

Den här artikeln gäller Microsoft Access-databaser (.mdb) och Microsoft Access-projekt (.adp).

Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

När du kör Microsoft Access från Start-menyn eller en snabbmeny, kan du använda kommandoradsväxlar för att ändra startprocessen. Du kan till exempel öppna en viss databas, köra ett makro eller ange ett lösenord.

Mer Information

Följande tabell innehåller kommandoradsalternativen för Microsoft Access.
  Alternativ    Effekt                  Gäller
  -----------------------------------------------------------------
  databas   Öppnar Microsoft Access-databasen   Access- 
        eller Microsoft Access-projektet som har angetts.   databas eller 
        Inkludera en sökväg vid behov. Om du  Access- 
        kör Windows 95 är standardsökvägen  projekt
        mappen Mina dokument.	
              
  /excl    Öppnar den angivna Access-databasen för  Access- 
        exklusiv åtkomst. Om du vill öppna databasen  databas 
        för delad åtkomst i en fleranvändar-     endast
        miljö utesluter du detta alternativ. 
	
  /ro     Öppnar den angivna Access-databasen eller  Access- 
        Access-projektet för skrivskyddad åtkomst.   databas eller 
                             Access-
                             projekt

  /user    Startar Access med hjälp av det angivna  Access- 
  användarnamn  användarnamnet.                   databas 
                             endast

  /pwd    Startar Access med hjälp av det angivna  Access- 
  lösenord   lösenordet.                 databas 
                             endast

  /profile   Startar Access med hjälp av alternativen i  Access- 
  användar-     den angivna användarprofilen i stället för   databas eller 
  profil   standardinställningarna för Microsoft Windows-    Access 
        registret som skapas vid installation av    projekt
        Access. Detta ersätter /ini-alternativet 	
        som används i tidigare Access-versioner  	
        än Access 97 för att ange en  	
        initieringsfil.

  /compact   Komprimerar och reparerar Access-      Access- 
  mål-    databasen, eller komprimerar Access-projektet, databas eller 
  databas eller som anges före /compact-alternativet och Access- 
  mål-    stänger sedan Access. Om du utelämnar mål- projekt
  Access-    filnamnet efter /compact-alternativet 	
  projekt   komprimeras filen till det ursprungliga 	
        namnet och mappen. Om du vill komprimera till ett annat 
        namn anger du en målfil. Om du inte 	
        inkluderar en sökväg i måldatabasen eller mål- 	
        Access-projektet skapas målfilen i mappen 	
        Mina dokument som standard. I 	
        ett Access-projekt komprimerar det här 	
        alternativet Access-projektfilen (.adp) men inte 	
        SQL Server-databasen. 
	
  /repair   Reparerar Access-databasen som anges   Access- 
        före /repair-alternativet och stänger    databas 
        sedan Access. I Access 2000 kombineras   endast
        komprimering och reparation 	
        under /compact. Alternativet /repair 	
        stöds för bakåtkompatibilitet. 
	
  /convert   Konverterar en Access-databas i en     Access- 
  mål-    tidigare version till en Access 2000-     databas 
  databas   databas med ett nytt namn och stänger sedan endast
        Access. Ange källdatabasen 	
        innan du använder /convert. 	

  /x makro  Startar Access och kör angivet   Access- 
        makro. Ett annat sätt att köra ett makro när  databas eller 
        du öppnar en databas är att använda     Access- 
        ett AutoExec-makro.              projekt
               
  /cmd     Anger att det som följer på kommando-    Access- 
        raden är värdet som kommer att  databas eller 
        returneras av kommandofunktionen. Detta  Access- 
        alternativ måste vara det sista alternativet   projekt
        på kommandoraden. Du kan använda ett semikolon (;)	
        som ett alternativ till /cmd. 	

  /nostartup  Startar Access utan att startdialogrutan   Access- 
        (den andra dialogrutan   databas eller
        som visas vid start av Access) visas. Access-
                             projekt

  /wrkgrp   Startar Access med hjälp av den     Access- 
  arbetsgrupps-  angivna arbetsgruppsinformationsfilen.        databas 
  informations-                      endast
  fil

  /runtime   Startar Access i körningsläge.      Access- 
                             databas eller 
                             Access-
                             projekt

Obs!

 • Om du vill köra en Visual Basic for Applications-procedur när du öppnar en databas, kör du RunCode-åtgärden i AutoExec-makrot eller i makrot du kör genom att använda kommandoradsalternativet /x. Du kan även köra en Visual Basic-procedur när du öppnar en databas genom att skapa ett formulär med en Visual Basic-procedur som är definierad för dess OnOpen-händelse. Ange detta formulär som startformulär genom att högerklicka i Databas-fönstret, klicka på Start och sedan ange formuläret i rutan Visa formulär/sida.
 • Du kan ange ett snedstreck (/) eller semikolon (;) på kommandoraden genom att skriva tecknet två gånger. Om du till exempel vill ange lösenordet ;mjs/md på kommandoraden skriver du ;;mjs//md efter kommandoradsalternativet /pwd.
 • Exempel:

  Du kan skriva följande kommando i dialogrutan Kör om du vill öppna en Access 2000-databas i exklusivt läge som kör det angivna makrot vid starten:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program\Microsoft Office\Office\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Om du vill öppna en Access 2002-databas i exklusivt läge som kör det angivna makrot vid starten, skriver du följande kommando i dialogrutan Kör:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program\Microsoft Office\Office10\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Om du vill öppna en Access 2003-databas i exklusivt läge som kör det angivna makrot vid starten, skriver du på samma sätt följande kommando i dialogrutan Kör:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program\Microsoft Office\Office11\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products

Referenser

Om du vill veta mer om användning av setup /y, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
208488 Felsökning av ogiltiga sidfel i Microsoft Access 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hur du använder alternativet /Pwd, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
207891 Det går inte att använda alternativet /pwd för en lösenordsskyddad databas i Access 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
292302 Det går inte att använda alternativet /pwd för en lösenordsskyddad databas i Access 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om användning av växlar medan det distribuerbara körningspaketet skapas, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
236519 Skriva makron och växlar för genvägar i Package and Deployment Wizard (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om användning av växeln /convert klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
319253 Använda kommandoradsväxeln /convert för att konvertera enbart databasen till Access 2000-filformat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om problem som uppstår när Access-databasen öppnas med hjälp av en anpassad profil, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
266769 Fel när Microsoft Access 2000 startas med en anpassad profil (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Gör så här om du vill veta mer om kommandoradsväxlar: klicka på Hjälp om Microsoft AccessHjälp-menyn, skriv startalternativ på kommandoraden i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök så att avsnitten visas.

Egenskaper

Artikel-id: 209207 - Senaste granskning: den 8 februari 2008 - Revision: 5.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Nyckelord: 
kbstartprogram kbopenfile kbhowto kbinfo kbui KB209207

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com