Hoe gebruik ik opdrachtregelopties in Microsoft Access

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 209207 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Access 97-versie van dit artikel: 105128.
Gemiddeld: vereist basisvaardigheden op het gebied van macro's, codering en interoperabiliteit.

Dit artikel heeft betrekking op een Microsoft Access-database (.mdb) en een Microsoft Access-project (.adp).

Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Wanneer u Microsoft Access start vanuit het menu Start of vanuit een snelmenu, kunt u het opstartproces aanpassen met behulp van parameters voor de opdrachtregel. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde database openen, een macro uitvoeren of een wachtwoord opgeven.

Meer informatie

De volgende tabel bevat de opdrachtregelparameters voor Microsoft Access.
  Parameter  Effect                     Geldt voor 
  ----------------------------------------------------------------------
  database   Open de opgegeven Microsoft Access-      Access- 
        database of het Microsoft Access-project.   database of 
        U kunt ook een pad opgeven. Als u met     Access- 
        Windows 95 werkt, is het standaardpad     project 
        de map Mijn documenten.

  /excl    Open de opgegeven Access-database voor     Alleen 
        exclusief gebruik. Als u de database      Access- 
        wilt delen met meerdere gebruikers,      database 
        laat u deze parameter weg.

  /ro     Open de opgegeven Access-database of      Access- 
        het Access-project voor alleen-lezen.     database of 
                                Access- 
                                project

  /user    Start Access met de opgegeven -        Alleen
        gebruikersnaam.                Access- 
                                database

  /pwd     Start Access met het opgegeven         Alleen 
        wachtwoord.                  Access- 
                                database

  /profile   Start Access met de opties in het       Access-
        opgegeven gebruikersprofiel in plaats van   database of 
        de standaardregisterinstellingen die werden  Access- 
        gemaakt tijdens de installatie van Access.   project
        Deze parameter vervangt de parameter /ini 
        die in versies van Access ouder dan Access 97 
        wordt gebruikt om een initialisatiebestand
        op te geven.

  /compact   De Access-database comprimeren en       Access-
        herstellen of het Access-project dat vóór   database of
        de optie /compact staat comprimeren en     Access-
        Access vervolgens afsluiten. Als u geen    project
        doelbestand opgeeft na de parameter /compact,
        wordt het oorspronkelijk bestand vervangen 
        door het gecomprimeerde bestand. Als u het 
        bestand wilt comprimeren met een andere naam, 
        geeft u een doelbestand op. Als u geen pad 
        opgeeft voor de doeldatabase of het doelproject, 
        wordt het doelbestand gemaakt in de map 
        Mijn documenten. In een Access-project wordt 
        met deze optie het In Access-project 
        (adp-bestand) gecomprimeerd, maar niet de 
        SQL Server-database. 
	
  /repair   De Access-database repareren die is      Alleen 
        opgegeven vóór de parameter /repair en daarna Access- 
        Access sluiten In Access 2000 zijn       database 
        comprimeren en herstellen gecombineerd 
        in de parameter /compact. De parameter /repair 
        wordt ondersteund voor achterwaartse 
        compatibiliteit. 
	
  /convert   Een Access-database van een oudere       Alleen 
        versie converteren naar een Access 2000-    Access-
        database met een nieuwe naam en daarna     database
        Access sluiten. Geef de brondatabase op 
        voordat u de parameter /convert gebruikt. 

  /x macro  Access starten en de opgegeven macro      Access- 
        uitvoeren. Als u een macro wilt uitvoeren   database of 
        bij het openen van een database, kunt u    Access- 
        ook een zelfstartende macro uitvoeren.     project

  /cmd     Wat hierna op de opdrachtregel         Access- 
        volgt, is de waarde is die wordt        database of 
        geretourneerd door de opdracht Command. Deze  Access- 
        parameter moet de laatste parameter zijn op  project 
        de opdrachtregel. U kunt ook een puntkomma (;) 
        gebruiken in plaats van /cmd. 

  /nostartup  Start Access zonder het opstartvenster     Access- 
        weer te geven (het tweede dialoog-       database of 
        venster dat u ziet als u Access start).    Access- 
                                project

  /wrkgrp   Start Access met het opgegeven         Alleen 
        werkgroepgegevensbestand.           Access-
                                database 
				

Notes

 • Als u een procedure van Visual Basic for Applications wilt uitvoeren wanneer u een database opent, gebruikt u de actie RunCode in de zelfstartende macro of in de macro die u uitvoert met de opdrachtregelparameter /x. U kunt ook een Visual Basic-procedure uitvoeren wanneer u een database opent door een formulier te maken waarin een Visual Basic-procedure is gedefinieerd voor de gebeurtenis OnOpen. U wijst dit formulier als volgt aan als opstartformulier: klik met de rechtermuisknop in het databasevenster, klik op Opstarten en voer in het vak Formulier/pagina weergeven dat formulier in.
 • Als u op de opdrachtregel een slash (/) of een puntkomma (;) wilt opgeven, typt u dat teken twee keer. Als u bijvoorbeeld het wachtwoord ;mjs/md wilt opgeven op de opdrachtregel, typt u ;;mjs//md achter de opdrachtregelparameter /pwd.
 • Voorbeelden:

  Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren om een Access 2000-database voor exclusief gebruik te openen en de opgegeven macro bij het starten van het programma uit te voeren:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\samples\noordenwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren om een Access 2002-database voor exclusief gebruik te openen en de opgegeven macro bij het starten van het programma uit te voeren:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\samples\noordenwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren om een Access 2002-database voor exclusief gebruik te openen en de opgegeven macro bij het starten van het programma uit te voeren:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\samples\noordenwind.mdb" /Excl /X Add Products

Referenties

Voor meer informatie over het gebruik van setup /y klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
208488Problemen oplossen met fouten met ongeldige pagina's in Microsoft Access 2000
Voor meer informatie over het gebruik van /Pwd klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
207891Kan de optie /Pwd niet gebruiken bij database met wachtwoordbeveiliging in Access 2000
292302Kan de optie /pwd niet gebruiken bij database met wachtwoordbeveiliging in Access 2002
Voor meer informatie over het gebruik van de opdrachtregelparameters om een te distribueren runtimepakket samen te stellen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
236519Macro's en schakelopties voor snelkoppelingen schrijven in de Package and Deployment Wizard
Voor meer informatie over de parameter /convert klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
319253Met de opdrachtregeloptie /convert wordt database in Access 2002 alleen geconverteerd naar de Access 2000-bestandsindeling
Voor meer informatie over het probleem dat kan optreden bij het openen van de Access-database met een aangepast profiel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
266769Foutbericht bij het starten van Microsoft Access 2000 met aangepast profiel
Voor meer informatie over opdrachtregelparameters, klikt u op Microsoft Access Help in het menu Help, typt u opstartopties in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de onderwerpen weer te geven.

Eigenschappen

Artikel ID: 209207 - Laatste beoordeling: dinsdag 16 juli 2013 - Wijziging: 3.4
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbstartprogram kbopenfile kbhowto kbinfo kbui KB209207

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com