Komentorivivalitsinten käyttäminen Microsoft Accessissa

Artikkeleiden käännökset Artikkeleiden käännökset
Artikkelin tunnus: 209207 - Näytä tuotteet, joita tämä artikkeli koskee.
Tämän artikkelin Microsoft Access 97 -sovellusta käsittelevä versio on 105128 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).
Keskitaso: Edellyttää makrojen, ohjelmoinnin ja yhteentoimivuuden tuntemusta.

Tämä artikkeli koskee Microsoft Access -tietokantoja (.mdb) ja Microsoft Access -projekteja (.adp).

Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Tällä sivulla

Yhteenveto

Kun suoritat Microsoft Accessin Käynnistä-valikosta tai pikavalikosta, voit muokata käynnistysprosessia komentorivivalitsinten avulla. Niiden avulla voidaan esimerkiksi avata tietty tietokanta, suorittaa makro tai antaa salasana.

Enemmän tietoa

Microsoft Accessin komentorivivalitsimet on lueteltu seuraavassa taulukossa.
  Valitsin    Vaikutus                  Koskee seuraavaa
  -----------------------------------------------------------------
  tietokanta   Avaa määritetyn Microsoft Access   Access- 
        -tietokannan tai Microsoft Access -projektin.   tietokanta tai 
        Sisällytä polku tarvittaessa. Jos käyttöjärjestelmä  Access- 
        on Windows 95, oletuspolku on  projekti
        My Documents -kansio.	
              
  /excl    Avaa määritetyn Access-tietokannan  Ainoastaan 
        yksityiskäyttöön. Jos haluat avata tietokannan  Access- 
        jaettuun käyttöön usean käyttäjän     tietokanta
        ympäristössä, jätä tämä valitsin pois. 
	
  /ro    Avaa määritetyn Access-tietokannan tai  Access- 
        Access-projektin vain luku -käyttöön.   tietokanta tai 
                             Access- 
                             projekti

  /user    Käynnistää Accessin käyttäen määritettyä  Ainoastaan 
  käyttäjänimi  käyttäjän nimeä.                   Access- 
                             tietokanta

  /pwd    Käynnistää Accessin käyttäen määritettyä  Ainoastaan 
  salsana   salasanaa.                 Access- 
                             tietokanta

  /profile   Käynnistää Accessin käyttäen määritetyn  Access- 
  käyttäjä-     käyttäjäprofiilin asetuksia Accessin   tietokanta tai 
  profiili   asennuksen yhteydessä luodun tavallisten    Access- 
        Microsoft Windows -asetusten sijaan.    projekti
        Tämä korvaa /ini-valitsimen, jota käytetään 	
        Access 97:ää aiemmissa Access-  	
        versioissa alustustiedoston  	
        määrittämiseen.

  /compact   Tiivistää ja korjaa Access-tietokannan      Access- 
  kohde-    tai tiivistää Access-projektin, joka on määritetty  tietokanta tai 
  tietokanta tai ennen /compact-valitsinta ja sulkee Access- 
  kohde-    sitten Accessin. Jos jätät kohdeprojektin tiedostonimen
  Access-    pois /compact-valitsimen jäljestä, tiedosto 	
  projekti   tiivistetään käyttäen sen alkuperäistä 	
        nimeä ja kansiota. Jos haluat kohdetiedoston 
        olevan eriniminen, määritä kohdetiedosto. Jos et 	
        sisällytä polkua kohdetietokantaan tai kohde- 	
        Access-projektiin, kohdetiedosto luodaan 	
        oletusarvon mukaan My Documents -kansioon. 	
        Access-projektissa tämän valitsimen avulla 	
        tiivistetään Access-projektitiedosto (.adp), 	
        mutta ei SQL Server -tietokantaa. 
	
  /repair   Korjaa ennen /repair-valitsinta määritetyn   Ainoastaan 
        Access-tietokannan ja sulkee sitten    Access- 
        Accessin. Access 2000:ssa tiivistys- ja   tietokanta
        korjaustoiminnot on yhdistetty valitsimeen 	
        /compact. Valitsinta /repair tuetaan aiempien 	
        versioiden kanssa yhteensopivuuden vuoksi. 
	
  /convert   Muuntaa aiempaa versiota olevan Access-     Ainoastaan 
  kohde-    Access-tietokannan Access 2000     Access- 
  tietokanta   -tietokannaksi uudella nimellä ja sulkee tietokanta
        Accessin sitten. Määritä lähdetietokanta  	
        ennen /convert-valitsimen käyttämistä. 	

  /x makro  Käynnistää Accessin ja suorittaa määritetyn   Access- 
        makron. Toinen tapa suorittaa makro  tietokanta tai 
        tietokannan avaamisen yhteydessä on     Access- 
        käyttää AutoExec-makroa.              projekti
               
  /cmd     Määrittää, että komentorivillä seuraa    Access- 
        arvo, jonka Command-funktio palauttaa  -tietokanta tai 
        Tämän valitsimen on oltava komentorivin.  Access- 
        viimeinen valitsin. Valitsimen /cmd   -projekti
        käyttämisen sijaan voidaan käyttää 
        puolipistettä (;). 	

  /nostartup  Käynnistää Accessin näyttämättä   Access- 
        käynnistysvalintaikkunaa (toista valinta-   -tietokanta tai 
        ikkunaa Accessin käynnistyksen jälkeen). Access- 
                             projekti

  /wrkgrp   Käynnistää Accessin käyttäen määritettyä  Ainoastaan 
  työryhmä-  työryhmätietojen tiedostoa.        Access- 
  tietojen                      tietokanta
  tiedosto

  /runtime   Käynnistää Accessin suorituksenaikaisessa tilassa.   Access- 
                             tietokanta tai 
                             Access- 
                             projekti

Huomautuksia

 • Jos haluat suorittaa Visual Basic for Applications -toimintosarjan tietokannan avaamisen yhteydessä, käytä RunCode-toimintoa automaattisesti suoritettavassa AutoExec-makrossa tai makrossa, jonka suoritat komentorivivalitsimen /x avulla. Voit myös suorittaa Visual Basic -toimintosarjan tietokannan avaamisen yhteydessä luomalla lomakkeen, jonka .Avattaessa-tapahtumalle on määritetty Visual Basic -toimintosarja. Määritä tämä lomake käynnistyslomakkeeksi napsauttamalla Tietokanta-ikkunaa hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Käynnistys ja kirjoittamalla kyseisen lomakkeen sitten Näytä lomake tai sivu -ruutuun.
 • Jos haluat määrittää komentorivillä kenoviivan (/) tai puolipisteen (;), kirjoita kyseinen merkki kahdesti. Jos esimerkiksi haluat määrittää komentorivillä salasanan ;mjs/md, kirjoita komentorivivalitsimen /pwd perään ;;mjs//md.
 • Esimerkkejä:

  Voit kirjoittaa seuraavan komennon Suorita-valintaikkunassa, jos haluat avata Access 2000 -tietokannan yksityiskäyttötilassa, joka suorittaa määritetyn makron käynnistyksen yhteydessä:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Jos haluat avata Access 2002 -tietokannan yksityiskäyttötilassa, joka suorittaa määritetyn makron käynnistyksen yhteydessä, kirjoita seuraava komento Suorita-valintaikkunassa:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Jos vastaavasti haluat avata Access 2003 -tietokannan yksityiskäyttötilassa, joka suorittaa määritetyn makron käynnistyksen yhteydessä, kirjoita seuraava komento Suorita-valintaikkunassa:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products

Suositukset

Lisätietoja setup /y -komennon käyttämisestä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
208488 Sivuvirheiden vianmääritys Microsoft Access 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja valitsimen /pwd käyttämisestä napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
207891 Valitsinta /pwd ei voi käyttää salasanasuojatun tietokannan kanssa Access 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
292302 Valitsinta /pwd ei voi käyttää salasanasuojatun tietokannan kanssa Access 2002:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Lisätietoja valitsinten käyttämisestä jaeltavan suorituksenaikaisen paketin luomisen yhteydessä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
236519 Makrojen ja valitsinten kirjoittaminen pikakuvakkeille Package and Deployment Wizard -toiminnossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Lisätietoja valitsimen /convert käyttämisestä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
319253 Tietokannan muuntaminen vain Access 2000 -muotoon komentorivivalitsimen /convert avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Lisätietoja ongelmasta, joka ilmenee avattaessa Access-tietokanta mukautetun profiilin avulla, saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
266769 Virhe käynnistettäessä Microsoft Access 2000 mukautetun profiilin avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja komentorivivalitsimista valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Accessin ohje, kirjoittamalla Office-avustajaan tai vastaustoimintoon käynnistyksen komentorivivalitsimet ja valitsemalla sitten Etsi, jolloin näyttöön tulee aiheeseen liittyviä tietoja.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 209207 - Viimeisin tarkistus: 8. helmikuuta 2008 - Versio: 5.1
Artikkelin tiedot koskevat seuraavia tuotteita:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Hakusanat: 
kbstartprogram kbopenfile kbhowto kbinfo kbui KB209207

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com