Sådan bruges kommandolinjeparametre i Microsoft Access

Oversættelser af artikler Oversættelser af artikler
Artikel-id: 209207 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Du kan finde en Microsoft Access 97-version af denne artikel under 105128. Artiklen er evt. på engelsk.
Moderat: Kræver grundlæggende erfaring med makroer, kodning og funktionskompatibilitet.

Denne artikel handler om databaser (.mdb) og projekter (.adp) i Microsoft Access.

Udvid alle | Skjul alle

På denne side

Sammenfatning

Når du kører Microsoft Access fra menuen Start eller en genvejsmenu, kan du bruge kommandolinjeparametre til at ændre startprocessen. Du kan f.eks. åbne en bestemt database, køre en makro eller angive en adgangskode.

Yderligere Information

I tabellen nedenfor angives Microsoft Access-kommandolinjeindstillingerne.
  Indstilling    Effekt                  Gælder for
  -----------------------------------------------------------------
  database   Åbner den angivne Microsoft Access-   Access- 
        database eller det angivne Microsoft Access-projekt.   database eller 
        Medtag en sti, hvis det er nødvendigt. Hvis du  Access- 
        kører Windows 95, er standardstien  projekt
        mappen Dokumenter.	
              
  /excl    Åbner den angivne Access-database med  Kun Access- 
        udelt adgang. Hvis du vil åbne databasen  database 
        med delt adgang i et flerbruger-
        miljø, skal du udelade denne indstilling. 
	
  /ro     Åbner den angivne Access-database eller  Access- 
        det angivne Access-projekt med skrivebeskyttet adgang.   database eller 
                             Access- 
                             projekt

  /user    Starter Access ved hjælp af det angivne bruger-  Access- 
  brugernavn  navn.                   database 
                             kun

  /pwd     Starter Access ved hjælp af den angivne     Access- 
  adgangskode   adgangskode.                 database 
                             kun

  /profile   Starter Access ved hjælp af indstillingerne i  Access- 
  bruger     den angivne brugerprofil i stedet for   database eller 
  profil   standardindstillingerne for Microsoft Windows-registreringsdatabasen,    Access- 
        der blev oprettet, da du installerede    projekt
        Access. Dette erstatter indstillingen /ini, 	
        der blev brugt i Access-versionerne før  	
        Access 97 til at angive en  	
        initialiseringsfil.

  /compact   Komprimerer og reparerer Access-      Access- 
  destinations-    databasen eller komprimerer Access-projektet, -databasen eller 
  database eller angivet før indstillingen /compact og Access- 
  destinations-    og lukker derefter Access. Hvis du udelader et destinations- projekt
  Access-    filnavn, der står efter indstillingen /compact, 	
  projekt   komprimeres filen til det oprindelige 	
        navn og den oprindelige mappe. Hvis du vil komprimere filen til et andet 
        navn, skal du angive en destinationsfil. Hvis du ikke 	
        medtager en sti i destinationsdatabasen eller 	
        Access-destinationsprojektet, oprettes destinationsfilen 	
        som standard i mappen Dokumenter. I 	
        et Access-projekt komprimerer denne indstilling 	
        Access-projektfilen (.adp), men ikke 	
        SQL Server-databasen. 
	
  /repair   Reparerer den Access-database, der er angivet   Kun Access- 
        før indstillingen /repair, og     database 
        lukker derefter Access. I Access 2000 er komprimerings-
        og reparationsfunktionerne kombineret 	
        under /compact. Indstillingen /repair 	
        understøttes med henblik på bagudkompatibilitet. 
	
  /convert   Konverterer en Access-database i en     Kun Access- 
  destinations-    tidligere version til en Access 2000-     database 
  database   database med et nyt navn og lukker derefter
        Access. Angiv kildedatabasen, 	
        inden du bruger indstillingen /convert. 	

  /x macro  Starter Access og kører den angivne   Access- 
        makro. Det er også muligt at køre en makro, når  database eller 
        du åbner en database, ved hjælp af en     Access- 
        AutoExec-makro.              projekt
               
  /cmd     Angiver, at det, der følger efter på    Access- 
        kommandolinjen, er den værdi, som  database eller 
        returneres af kommandofunktionen. Denne  Access- 
        indstilling skal være den sidste indstilling på   projekt
        kommandolinjen. Du kan bruge et semikolon (;)	
        som alternativ til /cmd. 	

  /nostartup  Starter Access uden at vise   Access- 
        startdialogboksen (den anden dialog-   database eller 
        boks, du ser, når du starter Access). Access- 
                             projekt

  /wrkgrp   Starter Access ved hjælp af den angivne     Kun Access- 
  arbejdsgruppe-  arbejdsgruppeoplysningsfil.        database 
  oplysnings-
  fil

  /runtime   Starter Access i kørselstilstand.      Access- 
                             database eller 
                             Access- 
                             projekt

Noter

 • Hvis du vil køre en Visual Basic for Applications-procedure, når du åbner en database, skal du bruge handlingen RunCode i makroen AutoExec eller i den makro, du kører ved hjælp af kommandolinjeindstillingen /x. Du kan også køre en Visual Basic-procedure, når du åbner en database, ved at oprette en formular med en Visual Basic-procedure, der er defineret til hændelsen OnOpen. Angiv denne formular som startformular ved at højreklikke på vinduet Database, klikke på Start og derefter angive den pågældende formular i boksen Vis formular/side.
 • Hvis du vil angive en skråstreg (/) eller et semikolon (;) på kommandolinjen, skal du skrive tegnet to gange. Hvis du f.eks. vil angive adgangskoden ;mjs/md på kommandolinjen, skal du skrive ;;mjs//md efter kommandolinjeindstillingen /pwd.
 • Eksempler:

  Du kan skrive følgende kommando i dialogboksen Kør for at åbne en Access 2000-database med udelt adgang, der kører den angivne makro ved start:
  "C:\Programmer\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Programmer\Microsoft Office\Office\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Hvis du vil åbne en Access 2002-database med udelt adgang, der kører den angivne makro ved start, skal du skrive følgende kommando i dialogboksen Kør:
  "C:\Programmer\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Programmer\Microsoft Office\Office10\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Hvis du vil åbne en Access 2003-database med udelt adgang, der kører den angivne makro ved start, skal du ligeledes skrive følgende kommando i dialogboksen Kør:
  "C:\Programmer\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Programmer\Microsoft Office\Office11\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products

Referencer

Du kan finde flere oplysninger om brug af setup /y ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
208488 Sådan foretages fejlfinding i forbindelse med ugyldige sidefejl i Microsoft Access 2000. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan finde flere oplysninger om brug af indstillingen /Pwd ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
207891 Det er ikke muligt at bruge indstillingen /pwd sammen med adgangsbeskyttet database i Access 2000. Artiklen er evt. på engelsk.
292302 Det er ikke muligt at bruge indstillingen /pwd sammen med adgangsbeskyttet database i Access 2002. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan finde flere oplysninger om brug af parametrene under oprettelsen af den distribuerbare kørselspakke ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsofts Knowledge Base:
236519 Sådan skrives makroer og parametre til genveje i pakke- og installationsguiden. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan finde flere oplysninger om brug af parameteren /convert ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
319253 Sådan bruges kommandolinjeparameteren /convert til at konvertere database kun til Access 2000-filformat. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan finde flere oplysninger om problemet, mens du åbner Access-databasen ved hjælp af en brugerdefineret profil, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
266769 Der opstod en fejl under start af Microsoft Access 2000 med brugerdefineret profil. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan finde flere oplysninger om kommandolinjeparametre ved at klikke på Microsoft Access Hjælp i menuen Hjælp, skrive kommandolinjeindstillinger ved start i Office-assistenten eller Smart søgning og derefter klikke på Søg for at få vist de fundne emner.

Egenskaber

Artikel-id: 209207 - Seneste redigering: 8. februar 2008 - Redigering: 5.1
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard
Nøgleord: 
kbstartprogram kbopenfile kbhowto kbinfo kbui KB209207

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com