CertEnroll kontrol?s neveikia programoje "Internet Explorer" kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2078942 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Jums sukurti tinklalap?, kuriame naudojami pa?ym?jimo registracija (CertEnroll) kontrol?s i?leisti sertifikatus.
 • Galite pasiekti tinklalap? naudodami "Windows Internet Explorer" kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2.
 • Bandote atnaujinti arba pra?yti nauj? sertifikat? i? interneto svetain?je.
?iame scenarijuje negali atnaujinti arba gauti sertifikat?. Be to, galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? vien? i? ?i? veiksm?:
CertEnroll::CX509EnrollmentWebClassFactory::CreateObject: Neapibr??ta klaida 0x80004005 (-2147467259)
CertEnroll::CX509EnrollmentWebClassFactory::CreateObject: Operacija buvo at?aukta vartotojo. 0X800704C7 (WIN32: 1223)
Pastaba ?i problema atsiranda, kai CertEnroll kontrol?s r?mo elemento arba IFRAME elementas tinklalapyje.

Sprendimas

Kar?t?j? patais? informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. ?ios kar?tosios pataisos taikomos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei j?s ne smarkiai paveik? ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jei papildomoms problemoms arba jeigu sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka ?iame specifini? kar?t?j? patais?. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Jei norite pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2 kompiuteryje.

Registro informacija

Naudoti kar?t?sias pataisas ?iame pakete, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Jums gali tekti i? naujo paleiskite kompiuter? Kai pritaikote ?ias kar?t?sias pataisas.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leistas kar?t?sias pataisas.

Failo informacija

Angl? (JAV) ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. ?i? fail? data ir laikas pateikti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku pagal vasaros / ?iemos laik? (DST). Be to, data ir laikas gali keistis, kai atliekate tam tikrus veiksmus su failais.
Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?sPaslaug? ?aka
  6.1.760 0,16XXXWindows 7 ir Windows Server 2008 R2RTMVDR
  6.1.760 0.20XXXWindows 7 ir Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai paplit?s, itin svarbus klausimams. LDR paslaug? ?akos turi kar?t?j? patais? be i?platint? patais?.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai ? pagal "papildom? fail? informacija Windows Server 2008 R2 ir Windows 7" skyriuje. MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalogas failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Certenroll.dll6.1.7600.165951,321,4722010 M. gegu??s 1914:59x86
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638567,07214-Jul-200901:14x86
Certenroll.dll6.1.7600.207151,321,4722010 M. gegu??s 1914:51x86
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638567,07214-Jul-200901:14x86
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Certenroll.dll6.1.7600.165951,975,2962010 M. gegu??s 1919:58x64
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638570,14414-Jul-200901:38x64
Certenroll.dll6.1.7600.207151,975,2962010 M. gegu??s 1914:39x64
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638570,14414-Jul-200901:38x64
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Certenroll.dll6.1.7600.165953,850,7522010 M. gegu??s 1914:37IA-64
Certenrollctrl.exe6.1.7600.16385112,12814-Jul-200901:44IA-64
Certenroll.dll6.1.7600.207153,850,7522010 M. gegu??s 1914:27IA-64
Certenrollctrl.exe6.1.7600.16385112,12814-Jul-200901:44IA-64
Certenroll.dll6.1.7600.165951,321,4722010 M. gegu??s 1914:59x86
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638567,07214-Jul-200901:14x86
Certenroll.dll6.1.7600.207151,321,4722010 M. gegu??s 1914:51x86
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638567,07214-Jul-200901:14x86

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? i? metod?, kurie yra i?vardyti toliau Microsoft Developer Network (MSDN) Dienora?tis:
Kaip i?spr?sti kai CertEnroll valdikl?, yra Patalpinta r?mo elemento arba IFRAME elementas veikia Windows 7

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Papildoma fail? informacija

Papildoma fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasX86_3e80de4d054d02648bead6d63196e9e2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_7c33df40f0ad716a.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis713
Data (UTC)2010 M. gegu??s 20
Laiko (UTC)09:12
PlatformaNetaikoma

Failo vardasX86_a9a02f6f031df470faad1dcbb0e659d8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_af5d149b09cde38e.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis713
Data (UTC)2010 M. gegu??s 20
Laiko (UTC)09:12
PlatformaNetaikoma

Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-x...rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_f36240f5f0028bc7.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis368,537
Data (UTC)2010 M. gegu??s 20
Laiko (UTC)09:24
PlatformaNetaikoma

Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-x...rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_f4425f0708df4930.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis368,537
Data (UTC)2010 M. gegu??s 20
Laiko (UTC)09:24
PlatformaNetaikoma
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_11b6bcb89edb4d82e74ae88bc9c9bce1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_74891a7e602d67eb.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,074
Data (UTC)2010 M. gegu??s 20
Laiko (UTC)09:12
PlatformaNetaikoma

Failo vardasAmd64_76efe3f1b03f9b417eda590935c74e3c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_1d9b57d085f21735.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,074
Data (UTC)2010 M. gegu??s 20
Laiko (UTC)09:12
PlatformaNetaikoma

Failo vardasAmd64_microsoft-windows-x...rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_4f80dc79a85ffcfd.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis368,541
Data (UTC)2010 M. gegu??s 20
Laiko (UTC)09:48
PlatformaNetaikoma

Failo vardasAmd64_microsoft-windows-x...rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_5060fa8ac13cba66.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis368,541
Data (UTC)2010 M. gegu??s 20
Laiko (UTC)09:48
PlatformaNetaikoma
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_358f53de68a5fc2840146a1642004537_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_f01a25fc448c66f4.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,072
Data (UTC)2010 M. gegu??s 20
Laiko (UTC)09:12
Failo vardasIa64_3ccaf82a9043e313733b4b78c3748858_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_85a138e3d782eba6.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,072
Data (UTC)2010 M. gegu??s 20
Laiko (UTC)09:12
Failo vardasIa64_microsoft-windows-x...rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_f363e4ebf00094c3.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis368,539
Data (UTC)2010 M. gegu??s 20
Laiko (UTC)09:12
Failo vardasIa64_microsoft-windows-x...rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_f44402fd08dd522c.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis368,539
Data (UTC)2010 M. gegu??s 20
Laiko (UTC)09:12
Failo vardasUpdate-bf.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,664
Data (UTC)2010 M. gegu??s 20
Laiko (UTC)09:12
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-x...rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_f36240f5f0028bc7.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis368,537
Data (UTC)2010 M. gegu??s 20
Laiko (UTC)09:12
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-x...rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_f4425f0708df4930.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis368,537
Data (UTC)2010 M. gegu??s 20
Laiko (UTC)09:12

Savyb?s

Straipsnio ID: 2078942 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. liepos 6 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2078942 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2078942

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com