การแก้ไข: คอมโพเนนต์ที่ใช้ร่วมกันมีการติดตั้งในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้การติดตั้งแบบคลัสเตอร์ Failover 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2028830 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ใน Microsoft SQL Server 2008:
 • คุณเริ่มต้นใช้งานของการติดตั้ง SQL Server 2008 คลัส Failover เตอร์
 • คุณสามารถเพิ่มโหนด failover คลัสเตอร์
 • คุณติดตั้งคอมโพเนนต์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับโหนไปยังตำแหน่งที่ตั้ง nondefault ตัวอย่างเช่น คุณติดตั้งคอมโพเนนต์ที่ใช้ร่วมกันในเส้นทางต่อไปนี้เมื่อมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการบนไดรฟ์ c:
  D:\Program Files\Microsoft SQL Server
 • คุณสามารถเพิ่มโหนดสอง failover คลัสเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณพบอาการต่อไปนี้:
 • การติดตั้งละเว้นการตั้ง nondefault และติดตั้งคอมโพเนนต์ที่ใช้ร่วมกันไปยังตำแหน่งเริ่มต้น
 • เมื่อ failover เกิดขึ้นในคลัสเตอร์ บันทึกการจัดส่ง เรียกไม่สำเร็จ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  ขั้นตอนที่ใช้งาน: เซิร์ฟเวอร์ "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\sqllogship.exe" - Backup 11988AF6-DCC1-4785-90A5 978568E6C562 แบบ-ข้อความ GVS10001 หลัง failover บนสำเนางานดำเนินการข้อความเป็นผู้ใช้: DOMAIN1\SQLService ไม่สามารถสร้างกระบวนการสำหรับขั้นตอนที่ 1 ของงาน 0x3329AA27908BB548B5D78A9EA3D6A3DD (เหตุผล: ระบบจะไม่สามารถค้นหาแฟ้มที่ระบุ) ได้ ขั้นตอนล้มเหลว
 • ถ้าคลัสเตอร์งาน PowerShell เมื่อ failover เกิดขึ้น หรือ ถ้าคุณมีงานที่ยกเลิกการเลือกที่ถูกสร้างขึ้นโดย SQL Server นโยบายโดยใช้การจัดการ (PBM) เมื่อ failover เกิดขึ้น งานล้มเหลว นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
  ไม่สามารถเริ่มการดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (เหตุผล: ระบบย่อย PowerShell The ไม่สามารถโหลด [ให้ดูที่แฟ้ม SQLAGENT.OUT สำหรับรายละเอียด] งานนี้ได้ถูกหยุดชั่วคราว) ขั้นตอนล้มเหลว บริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL ล็อกระบบย่อยของข้อความ [125 'PowerShell' ไม่สามารถโหลด (เหตุผล: ระบบจะไม่พบเส้นทางที่ระบุ)
 • เมื่อคุณทำการ failover งานที่อ้างอิงคอมโพเนนต์ Bcp.exe งานไม่

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการติดตั้งคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ถูกต้อง:
 • Powershell sql (Sqlps.exe)
 • ระบบปฏิบัติการจัดส่ง (SQLLogship.exe)
 • Bcp.exe และคอมโพเนนต์อื่น ๆ
งานที่สร้างขึ้น โดยใช้คอมโพเนนต์เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งจะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนโหนทั้งสอง ดังนั้น เมื่อคุณทำการ failover งาน งานไม่

หมายเหตุ:งานการล้างข้อมูลที่สร้างขึ้น โดย PBM มีขั้นตอน PowerShell ดังนั้น งานอ้างอิงคอมโพเนนต์ Sqlps.exe

การแก้ไข

sql Server 2008 Service Pack 1

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Update 10 สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2279604แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ไปยังการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

sql Server 2008 Service Pack 2

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ได้ก่อนออกใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2289254เด 1 สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
2402659สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ failover clustering แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ failover clustering
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมโพเนนต์ที่ใช้ร่วมกัน แวะไปที่ส่วน "คุณลักษณะที่ใช้ร่วมกัน" ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2028830 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 พฤศจิกายน 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2028830 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2028830

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com