ผู้ดูแลโดเมนหรือผู้ดูแลระบบภายในอย่างไม่ถูกต้องรับข้อความแจ้งเตือน “ ไม่พบบริการเทอร์มินัลที่ถูกต้องเซิร์ฟเวอร์ Licensing ” เมื่อนี้บัญชีผู้ใช้ล็อกอินไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเทอร์มินัล 2008 ของ Windows Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2028637 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณเปิดการใช้งานนั้นการรักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานนโยบายกลุ่มในเซิร์ฟเวอร์ที่อนุญาตให้ใช้ Terminal Services สิทธิ์(อนุญาตให้ใช้ TS สิทธิ์) ที่ใช้ Windows Server 2008
 • คุณสามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลกลุ่ม "คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล" บนเซิร์ฟเวอร์ TS ที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 • คุณสามารถสร้างเซสชันเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล โดยใช้บัญชีผู้ดูแลโดเมนหรือบัญชีผู้ดูแลระบบภายใน
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความบอลลูนของคำเตือนต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล:
 • ไม่สามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานบริการเทอร์มินัลที่ถูกต้อง

  บริการเทอร์มินัลจะหยุดการทำงานเนื่องจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นของรอบระยะเวลาปลอดหนี้ที่ผ่านมา และยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของบริการเทอร์มินัลที่ถูกต้อง คลิกข้อความนี้เพื่อเรียกใช้เครื่องมือตั้งค่าคอนฟิกบริการเทอร์มินัลเพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง
 • ไม่สามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานบริการเทอร์มินัลที่ถูกต้อง

  บริการเทอร์มินัลจะหยุดการทำงานหากคอมพิวเตอร์นี้ไม่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานบริการเทอร์มินัลที่ถูกต้องภายในวันที่ 2 คลิกข้อความนี้เพื่อเรียกใช้เครื่องมือตั้งค่าคอนฟิกบริการเทอร์มินัลเพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง

หมายเหตุ:หากคุณเรียกใช้เครื่องมือการวินิจฉัยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใน MMC ในการกำหนดค่าบริการเทอร์มินัลสแน็ปอิน (Tsconfig.msc), คุณสังเกตเห็นว่า เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ TS เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Tlsbln.exe (Windows เทอร์มินัลบริการบอลลูนเตือน) บนเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลทำการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย และรายงานข้อความแจ้งเตือนที่ผิดพลาดอย่างไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) นอกจากนี้ บทบาทบริการเทอร์มินัลจะต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxwindows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxwindows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxหมายเลขรุ่น
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง กำลัง veryimportant เพื่อรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tlsbln.exe6.0.6001.2269056,32012 2010 พฤษภาคม14:22x86
Tssrvlic.dll6.0.6001.2269088,06412 2010 พฤษภาคม15:37x86
Tlsbln.exe6.0.6002.2240356,32012 2010 พฤษภาคม14:49x86
Tssrvlic.dll6.0.6002.2240388,06412 2010 พฤษภาคม16:45x86
Mstlsapi.dll6.0.6001.2269086,01612 2010 พฤษภาคม15:35x86
Mstlsapi.dll6.0.6002.2240386,01612 2010 พฤษภาคม16:42x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tlsbln.exe6.0.6001.2269046,08012 2010 พฤษภาคม14:44x64
Tssrvlic.dll6.0.6001.2269097,28012 2010 พฤษภาคม16:01x64
Tlsbln.exe6.0.6002.2240346,08012 2010 พฤษภาคม15:07x64
Tssrvlic.dll6.0.6002.2240397,28012 2010 พฤษภาคม16:50x64
Mstlsapi.dll6.0.6001.22690139,77612 2010 พฤษภาคม15:59x64
Mstlsapi.dll6.0.6002.22403139,77612 2010 พฤษภาคม16:48x64
Mstlsapi.dll6.0.6001.2269086,01612 2010 พฤษภาคม15:35x86
Mstlsapi.dll6.0.6002.2240386,01612 2010 พฤษภาคม16:42x86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลเป็นผู้ดูแลโดเมน ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลเป็นผู้ดูแลท้องถิ่น ใช้เพียงวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2:

วิธีที่ 1:

ละเว้นบอลลูนข้อความแจ้งเตือนที่ผิดพลาด จากนั้น ใช้เครื่องมือการวินิจฉัยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล discovers เซิร์ฟเวอร์ TS ที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์

วิธีที่ 2

ใช้ Task Scheduler เพื่อปิดใช้งาน Tlsbln.exe โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานประเภท:Task Schedulerในการค้นหากล่อง แล้วคลิกTask Scheduler.
 2. ในTask SchedulerขยายไลบรารีของตัวจัดกำหนดการงานขยายMicrosoftขยายWindowsขยายtermsrvแล้ว คลิกการออกสิทธิ์การใช้งาน.
 3. คลิกขวาTlsWarningซึ่งจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ด้านขวาของตัวจัดกำหนดการงาน และจากนั้น คลิกปิดใช้งาน.

วิธีที่ 3

เพิ่มกลุ่มผู้ดูแลโดเมนไปยังกลุ่ม "คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล" บนเซิร์ฟเวอร์ TS ที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แก้ไขข้อความบอลลูนการแจ้งเตือนเฉพาะถ้าคุณเข้าสู่ระบบของเซสชันบริการเทอร์มินัลเป็นผู้ดูแลโดเมน ถ้าคุณต้องเข้าสู่ระบบของเซสชันบริการเทอร์มินัลเป็นผู้ดูแลท้องถิ่น ใช้การใช้การแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "วิธีแก้ปัญหา"


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ TS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,455
วันที่ (UTC)13 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_2bc52a408696ccbb93dd4290ddbfd0af_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22403_none_1a43e5492cd4a33e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม724
วันที่ (UTC)13 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_c0e4e9fa49b48186ee2eb5bfc6466a4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22690_none_02c15bc12ea9e675.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม720
วันที่ (UTC)13 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_c224e164f2e0f360963e4c43bc1d517e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22403_none_a1dec0ef4bebd0c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม720
วันที่ (UTC)13 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_e7e07d476e9a79ba16dbcfa2224b7fc6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22690_none_a0b05cd8809f0aa3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม724
วันที่ (UTC)13 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-t ..appserver licensing_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22690_none_a6de727154c3f586.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,726
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:15
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-t ..appserver licensing_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22403_none_a9293669519e985d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,726
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-t ..ces serverlicensing_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22690_none_f1f1cddb4edefb44.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,536
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-t ..ces serverlicensing_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22403_none_f43c91d34bb99e1b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,536
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_1b8c25aae3e9a7a02d3e51edf63a1d9c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22690_none_f49b897b286e0487.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,088
วันที่ (UTC)13 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_2b12c4661fcd117ff4b902287d00362d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22403_none_bc3723996e5b09e2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม728
วันที่ (UTC)13 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_63ef79cca64ee870bae46b257385e889_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22690_none_6047cefbbd436785.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม724
วันที่ (UTC)13 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_c224e164f2e0f360963e4c43bc1d517e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22403_none_fdfd5c73044941fc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม722
วันที่ (UTC)13 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_f48d869571640c98c7c3d2dc97e8a730_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22403_none_862001e652855e4b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม724
วันที่ (UTC)13 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_f72e7585d3e214e5d76cd0fa3f633582_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22690_none_52007e91398233f8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม728
วันที่ (UTC)13 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-t ..appserver licensing_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22690_none_02fd0df50d2166bc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,760
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-t ..appserver licensing_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22403_none_0547d1ed09fc0993.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,760
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-t ..ces-serverlicensing_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22690_none_4e10695f073c6c7a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,562
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-t ..ces serverlicensing_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22403_none_505b2d5704170f51.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,562
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,483
วันที่ (UTC)13 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-t ..ces serverlicensing_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22690_none_f1f1cddb4edefb44.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,536
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-t ..ces serverlicensing_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22403_none_f43c91d34bb99e1b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,536
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2028637 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2028637 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2028637

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com