Jak odstraňovat potíže s vypínáním systému Windows 98

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 202633 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ202633
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

V tomto článku je popsán postup při odstraňování potíží, ke kterým může dojít při pokusu o vypnutí a restartování počítače.

Tyto informace jsou k dispozici také v Průvodci odstraňováním potíží se spouštěním a vypínáním systému Windows 98. Společnost Microsoft doporučuje používat tohoto průvodce, ale z praktických důvodů je k dispozici ještě tento článek. Průvodce odstraňováním potíží se spouštěním a vypínáním systému Windows 98 je umístěn na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/support/windows/tshoot
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
273746 Jak odstraňovat potíže s vypínáním systému Windows ME

Další informace

Potíže s vypínáním systému Windows 98 mohou být způsobeny některou z následujících příčin:
 • nekompatibilní či poškozené ovladače zařízení nebo ovladače zařízení způsobující konflikt,
 • poškozený zvukový soubor přehrávaný při ukončení systému,
 • nesprávně nakonfigurovaný nebo poškozený hardware.
Při odstraňování těchto potíží postupujte podle následujících kroků (v uvedeném pořadí) a po dokončení každého kroku zjistěte, zda byly potíže odstraněny. Pokud ne, pokračujte dalším krokem.
 1. Jestliže jste do počítače nainstalovali nový hardware nebo software, odinstalujte jej a zkontrolujte, zda byly potíže s vypínáním odstraněny. Pokud ano, obraťte se na výrobce daného hardwaru nebo softwaru.
 2. Spusťte počítač v nouzovém režimu a potom jej vypněte. Není-li možné počítač správně vypnout ani v nouzovém režimu, může se jednat o problém s kompatibilitou mezi systémem Windows 98 a systémem BIOS počítače. Informace o způsobu kontaktování dodavatele hardwaru naleznete v příslušném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  Informace o kontaktech na jiné výrobce uvedené v tomto článku jsou určeny k tomu, aby vám usnadnily získání potřebné odborné pomoci. Tyto informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech.
  Informace o způsobu kontaktování požadovaného dodavatele naleznete v příslušném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  65416 Informace o kontaktech na dodavatele hardwaru a softwaru, A-K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  60781 Informace o kontaktech na dodavatele hardwaru a softwaru, L-P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  60782 Informace o kontaktech na dodavatele hardwaru a softwaru, Q-Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
  • Zjistěte, zda nejsou potíže s vypínáním způsobeny příkazem nebo ovladačem, který je automaticky načten ze souboru Win.ini, System.ini, Autoexec.bat či Config.sys, nebo zda nedochází ke konfliktu určitého programu ve složce Po spuštění s procesem spouštění. Lze to zjistit tak, že se pokusíte o odstranění potíží pomocí čistého spuštění počítače.

   Další informace o odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   192926 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98 pomocí čistého spuštění počítače
  • Zakažte určité ovladače zařízení. Mezi nejběžnější ovladače zařízení, které mohou způsobovat potíže, patří ovladače zvukových karet a grafických a síťových adaptérů. Zakažte všechna zařízení v následujících kategoriích:
   • grafické adaptéry,
   • řadiče disketových jednotek,
   • řadiče pevného disku,
   • klávesnice,
   • myš,
   • síťové adaptéry,
   • zásuvka PCMCIA,
   • porty,
   • řadiče SCSI,
   • řadiče zvuku, videa a herních zařízení.
   Postup při zakázání ovladačů zařízení:
   1. Pravým tlačítkem myši klepněte na ploše na ikonu Tento počítač, klepněte na příkaz Vlastnosti a potom na kartu Správce zařízení.
   2. Poklepejte na typ zařízení, například Ovladače zvuku,videaa her.
   3. Klepněte na některé z uvedených zařízení a potom na tlačítko Vlastnosti.
   4. Zaškrtněte políčko Zakázat v tomto hardwarovém profilu.

    Důležité: Poznamenejte si všechna zařízení, která zakazujete, abyste je mohli později znovu povolit.
   5. Klepněte na tlačítko OK, potom znovu na tlačítko OK a restartujte počítač.
   Zjistěte, zda byly potíže restartováním počítače odstraněny. Není-li možné počítač správně vypnout, opakujte kroky a až e, přičemž v kroku d zakažte jiné hardwarové zařízení. Vyzkoušejte také grafický adaptér, a to tak, že klepnete na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadáte příkaz msconfig, klepnete na tlačítko OK, klepnete na tlačítko Upřesnit, zaškrtnete políčko Rozlišení VGA 640 × 480 × 16 a potom klepnete na tlačítko OK. Pokud zakážete zvukovou kartu i grafický a síťový adaptér a potíže přesto nebudou odstraněny, znovu tato zařízení povolte tak, že budete postupovat podle kroků a až e, ale v kroku d zrušíte zaškrtnutí políčka Zakázat v tomto hardwarovém profilu. Potom přejděte k dalšímu kroku.

   Poznámka: Pokud nemůžete změnit grafický adaptér pomocí těchto kroků, změňte ovladač grafického adaptéru na standardní grafický adaptér (VGA). Použijte následující postup:
   1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely a potom poklepejte na panel Obrazovka.
   2. Na kartě Nastavení klepněte na tlačítko Upřesnit a potom na kartě Adaptér klepněte na tlačítko Změnit.
   3. Klepněte na tlačítko Další, klepněte na přepínač Zobrazit seznam všech ovladačů v daném umístění a vybrat ovladač (abyste mohli vybrat požadovaný ovladač) a potom na tlačítko Další.
   4. Klepněte na přepínač Zobrazit všechna zařízení, v seznamu Výrobci klepněte na položku Standardní typy adaptérů, v seznamu Modely klepněte na položku Standardní grafický adaptér (VGA) a potom klepněte na tlačítko Další.
   5. Klepněte na tlačítko Ano, na tlačítko Další a potom na tlačítko Dokončit.
   6. Klepněte na tlačítko Zavřít, potom znovu na tlačítko Zavřít a po zobrazení dotazu, zda chcete restartovat počítač, klepněte na tlačítko Ano.
   Pokud jsou potíže po změně grafického adaptéru na standardní ovladač (VGA) odstraněny, obraťte se na výrobce grafického adaptéru se žádostí o aktualizovaný ovladač grafického adaptéru pro systém Windows 98.

   Další informace o odstraňování potíží se zobrazením naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   127139 Odstraňování potíží se zobrazením v systému Windows
   Další informace o odstraňování potíží s ovladači zařízení a hardwarem naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   133240 Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení
  • Zjistěte, zda potíže s vypínáním nezpůsobují soubory virtuálních ovladačů zařízení (s příponou VXD). Použijte následující postup:
   1. Restartujte počítač a během restartování stiskněte a podržte klávesu CTRL. Zobrazí se spouštěcí nabídka systému Windows 98.
   2. Vyberte možnost Potvrzovat krok za krokem a stiskněte klávesu ENTER.
   3. Při zobrazení následujících dotazů stiskněte klávesu A a u všech ostatních dotazů stiskněte klávesu N: – Chcete zavést DoubleSpace? – Chcete zpracovat registr systému? – DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS – DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS – Chcete zavést grafické rozhraní systému Windows? – Načíst všechny ovladače Windows?
   4. Po načtení všech ovladačů systému Windows budete postupně dotazováni na načtení jednotlivých souborů statických ovladačů VXD. Poznamenejte si názvy všech souborů statických ovladačů VXD a při zobrazení jednotlivých dotazů vždy odpovězte „Ne“, čímž zabráníte načtení těchto souborů. V následujícím seznamu jsou uvedeny některé soubory statických ovladačů VXD společnosti Microsoft:
      +-----------------------------------------+
      | Soubor statického ovladače VXD | Podpora pro        | 
      +-----------------------------------------+
      | Vnetsup.vxd          | Síť Microsoft       | 
      +-----------------------------------------+
      | Ndis.vxd            | Síť Microsoft       | 
      +-----------------------------------------+
      | Ndis2sup.vxd          | Síť Microsoft       | 
      +-----------------------------------------+
      | Javasup.vxd          | Microsoft Java      | 
      +-----------------------------------------+
      | Vrtwd.386           | Hodiny          | 
      +-----------------------------------------+
      | Vfixd.vxd           | Pomocník pro videotelefon | 
      +-----------------------------------------+
      | Vnetbios.vxd          | Síť Microsoft       | 
      +-----------------------------------------+
      | Vserver.vxd          | Síť Microsoft       | 
      +-----------------------------------------+
      | Vredir.vxd           | Síť Microsoft       | 
      +-----------------------------------------+
      | Dfs.vxd            | Síť Microsoft       | 
      +-----------------------------------------+
      | Ndiswan.vxd          | Síť Microsoft       | 
      +-----------------------------------------+
      | Msmouse.vxd          | Myš Microsoft       | 
      +-----------------------------------------+
    							
   Zjistěte, zda byly potíže restartováním počítače odstraněny. Pokud je možné počítač správně vypnout, určete příčinu potíží podrobněji tak, že budete opakovat kroky a až d, přičemž vždy pro jeden soubor ve výše uvedeném seznamu odpovězte „Ano“ a poté restartujte počítač. Vyzkoušejte takto postupně všechny soubory a vždy restartujte počítač. Nebude-li možné počítač správně vypnout, bude potíže způsobovat naposledy vybraný soubor statického ovladače VXD.

   Kontrolou vlastností nekompatibilního souboru statického ovladače VXD určete program, který je k němu přidružen. Odinstalujte a následně přeinstalujte daný program, čímž nahradíte původní soubor VXD jeho novou kopií.

   Další informace o nástroji Pomůcka systémové konfigurace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   181966 Rozšířené nastavení nástroje Pomůcka systémové konfigurace pro odstraňování potíží
  • Nainstalujte systém Windows 98 do nové složky. Tento postup představuje pravděpodobně nejrychlejší způsob, jak lze zjistit, zda nejsou potíže způsobeny chybou hardwaru. Pokud nainstalujete systém Windows do nové složky a k potížím s vypínáním bude docházet stále, obraťte se na výrobce hardwaru se žádostí o aktualizovaný systém BIOS nebo jiné řešení.

   Další informace o instalaci systému Windows 98 do nové složky naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   193902 Instalace systému Windows 98 do nové složky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 3. Zakažte funkci rychlého vypnutí. Chcete-li zakázat funkci rychlého vypnutí, postupujte podle následujících kroků:

  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, na položku Příslušenství, na položku Systémové nástroje a klepněte na položku Systémové informace.
  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Pomůcka systémové konfigurace.
  3. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Upřesnit.
  4. Zaškrtněte políčko Zakázat rychlé vypnutí, klepněte na tlačítko OK a potom znovu na tlačítko OK.
  5. Po zobrazení dotazu, zda chcete restartovat počítač, klepněte na tlačítko Ano.
  Další informace o zakázání funkce rychlého vypnutí naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  187607 Jak v systému Windows 98 zakázat funkci rychlého vypnutí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Zjistěte, zda byly potíže restartováním počítače odstraněny. Není-li možné počítač správně vypnout, přejděte k dalšímu kroku.
 4. Zjistěte, zda nejsou potíže s vypínáním způsobeny poškozeným zvukovým souborem přehrávaným při ukončení systému. Použijte následující postup:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely a potom poklepejte na panel Zvuky.
  2. Poznamenejte si název a umístění zvukového souboru přehrávaného při ukončení systému Windows, v seznamu Události klepněte na položku Konec Windows a v rozevíracím seznamu Název klepněte na položku Není.
  3. Klepněte na tlačítko OK a restartujte počítač.
  Zjistěte, zda byly potíže restartováním počítače odstraněny. Není-li možné počítač správně vypnout, opakujte kroky a až c, ale v kroku b obnovte původní nastavení zvuku přehrávaného při ukončení systému Windows. Potom přejděte k dalšímu kroku. Jestliže byly potíže odstraněny, je zvukový soubor přehrávaný při ukončení systému Windows poškozený a je nutné jej vyměnit.
 5. Zakázáním funkcí vylepšeného řízení spotřeby (APM) zjistěte, zda nejsou potíže s vypínáním způsobeny těmito funkcemi. (Funkce APM nejsou podporovány ve všech počítačích.) Použijte následující postup:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely, poklepejte na panel Systém a potom klepněte na kartu Správce zařízení.
  2. Poklepáním rozbalte položku Systémová zařízení.
  3. V seznamu zařízení poklepejte na položku Podpora vylepšeného řízení spotřeby a potom na kartě Nastavení zaškrtněte políčka Použít režim APM 1.0 a Zakázat vzorkování napájení. V případě, že jsou tato políčka již zaškrtnutá, zrušte jejich zaškrtnutí.
  4. Opakovaným klepnutím na tlačítko OK přejděte zpět do okna Ovládací panely a potom restartujte počítač.
  Zjistěte, zda byly potíže restartováním počítače odstraněny. Není-li možné počítač správně vypnout, opakujte kroky a až d, ale zrušte zaškrtnutí políček Použít režim APM 1.0 a Zakázat vzorkování napájení. Potom přejděte k dalšímu kroku.
 6. Pokud používáte systém Windows 98 Second Edition a stále dochází k potížím s vypínáním počítače, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  238096 Potíže s vypínáním systému Windows 98 Druhé vydání
Pokud tento článek nepopisuje vaše potíže s vypínáním počítače, naleznete další články o vypínání systému Windows 98 na následujícím webu společnosti Microsoft:
Klepnutím sem zobrazíte seznam článků týkajících se vypínání systému.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 202633 - Poslední aktualizace: 28. srpna 2006 - Revize: 4.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbenv kbfaq kbhowto kbpowerman kbtshoot KB202633

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com