สินค้าที่จะถูกลบออกจากกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันไปยังโฟลเดอร์ไม่ถูกต้องใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 202517 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณใช้ Microsoft Outlook เมื่อต้องการลบรายการออกจากโฟลเดอร์กล่องจดหมายของผู้ใช้อื่นที่คุณมีสิทธิ์ในการลบ สินค้าถูกลบออกไป ยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณแทนที่ จะ ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของเจ้าของกล่องจดหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Outlook แสดงการตั้งค่ารีจิสทรีของ Windows เมื่อต้องการสลับรายการปลายทาง ofdeleted ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของเจ้าของกล่องจดหมาย

เมื่อต้องการสลับไปยังปลายทางของรายการที่ถูกลบ

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการให้เราสลับปลายทางสำหรับรายการที่ถูกลบของคุณ ไป "แก้ไขปัญหานี้ให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการสลับไปยังปลายทางสำหรับลบ รายการด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง"ส่วน

แก้ไขปัญหานี้ให้ฉัน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
เมื่อต้องการสลับไปยังปลายทางสำหรับรายการที่ถูกลบโดยอัตโนมัติ การFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา

2013 Outlook
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
ร้านค้าลบรายการในโฟลเดอร์ของคุณ
Microsoft แก้ไข 20126
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
ร้านค้าลบรายการในโฟลเดอร์ของเจ้าของกล่องจดหมาย
Microsoft แก้ไข 20127
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับ Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003, Outlook 2002, Outlook 2000
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
ร้านค้าลบรายการในโฟลเดอร์ของคุณ
Microsoft แก้ไข 50782
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
ร้านค้าลบรายการในโฟลเดอร์ของเจ้าของกล่องจดหมาย
Microsoft แก้ไข 50783
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsedหมายเหตุ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • Fix it โซลูชันจะไม่ทำงานถ้ามีการใช้DelegateWasteBasketStyleโดยใช้นโยบายกลุ่ม
 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้เป็นผู้รับมอบสิทธิ์มีน้อยเขียนระดับสิทธิ์สิทธิ์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของเจ้าของจดหมายเมื่อคุณเรียกใช้โซลูชันFix itที่สอง
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกโซลูชัน Fix it ไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดีแล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end
แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Outlook 2002, Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010 หรือ Outlook 2013 คลิกจบการทำงานบนเมนูแฟ้ม

  ใน Outlook 2000 คลิกจบการทำงานและออกจากระบบบนเมนูแฟ้ม
 2. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 3. ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 4. ค้นหาคีย์รีจิสทรีที่เหมาะสมสำหรับ Outlook รุ่นของคุณ
  • 2013 Outlook
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Options\General
  • สำหรับ Outlook 2010
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\General
  • สำหรับ Outlook 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\General
  • สำหรับ Outlook 2003
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\General
  • สำหรับ Outlook 2002
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Options\General
  • สำหรับ Outlook 2000
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Options\General
 5. คลิกขวาค่า DelegateWastebasketStyle และจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน

  ถ้าไม่มีคีย์ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้าง:
  1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ทั่วไปในเส้นทางที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 4 ในส่วน "เมื่อต้องการสลับไปปลายทางของรายการที่ถูกลบ" ก่อนหน้าในบทความนี้
  2. ชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกDWORD Value
  3. ชนิด DelegateWastebasketStyleแล้ว กด Enter
 6. เปลี่ยนค่าข้อมูลในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDเป็นหนึ่งในค่าต่อไปนี้:
  • 8 =สินค้าของร้านค้าที่ถูกลบในโฟลเดอร์ของคุณ
  • 4 =สินค้าของร้านค้าที่ถูกลบในโฟลเดอร์ของเจ้าของกล่องจดหมาย
  หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้เป็นผู้รับมอบสิทธิ์มีน้อยเขียนระดับสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของกล่องจดหมายของเจ้าของ ถ้าผู้รับมอบสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เหล่านี้ และตัวเลือกรีจิสทรีนี้ถูกตั้งค่าเป็น4จากนั้นสินค้าจะถูกลบอย่างถาวร หรือผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดสองต่อไปนี้:
  ไม่สามารถลบรายการ จะถูกย้าย หรือถูกลบไปแล้ว หรือการเข้าถึงถูกปฏิเสธ
  หรือ
  ปฏิบัติการล้มเหลว

  หมายเหตุ ใน Outlook 2007 หรือ Outlook 2010 ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดสองต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้า DelegateWastebasketStyle = 4 และไม่มีผู้รับมอบสิทธิ์สร้างสิทธิ์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบในกล่องจดหมายของเจ้าของอย่างน้อย
  ไม่สามารถลบบางรายการ จะถูกย้าย หรือถูกลบไปแล้ว หรือการเข้าถึงถูกปฏิเสธ

  หรือ

  ไม่สามารถทำการลบ สินค้าอาจถูกลบ หรือย้าย
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 8. เริ่ม Outlook ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

กำหนดว่าถ้า DelegateWasteBasketStyle ถูกนำมาใช้ โดยใช้'นโยบายกลุ่ม'

หากค่ารีจิสทรีข้างต้นจะไม่มีผล ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่อาจมีใช้การตั้งค่าโดยใช้นโยบายกลุ่ม ค่ารีจิสทรีนโยบายกลุ่มแทนที่ถูกกำหนดค่าในส่วนการตั้งค่าผู้ใช้ของรีจิสทรี

การตั้งค่าผู้ใช้ office อยู่ในเส้นทางคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office

ตั้งค่านโยบายกลุ่มของ office จะอยู่ในเส้นทางคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office


ถ้าคุณพบว่าค่าDelegateWasteBasketStyleที่มีอยู่ใน HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\xx.x\Outlook\Options\General คีย์ย่อย (xx.x คือ หมายเลขรุ่นของ Office ตามที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้), เป็นไปได้เนื่องจากมีใช้นโยบายกลุ่มในองค์กรของคุณ การทบทวนนโยบายกลุ่มที่ใช้กับบัญชีผู้ใช้หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นของ officeหมายเลขรุ่น
201315.0
201014.0
200712.0
200311.0
200210.0
20009.0


วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข คุณได้เสร็จสิ้นส่วนนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดออกจากข้อคิดเห็นในการ "แก้ไขปัญหานี้ให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 202517 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbfixme kbmsifixme kbmt KB202517 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:202517

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com