การแก้ไขปัญหาการทำงานของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ที่ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 8456 หรือ 8457: "แหล่งที่มา | เซิร์ฟเวอร์ปลายทางกำลังปฏิเสธการร้องขอการจำลองแบบ"อยู่ในขณะนี้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2023007 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

 1. เลื่อนระดับ DCPROMO ของตัวควบคุมโดเมนใหม่ในฟอเรสต์มีอยู่ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด "เซิร์ฟเวอร์ต้นทางมีอยู่ในขณะนี้ปฏิเสธการร้องขอการจำลองแบบ

  ข้อความชื่อเรื่องการโต้ตอบ: 

  ตัวช่วยสร้างการติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ 

  ข้อความโต้ตอบ: 

  การดำเนินการล้มเหลวเนื่องจาก:ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลที่เหลืออยู่ในพาร์ติชันไดเรกทอรี <พาร์ติชัน DN พาธไดเรกทอรี > ตัวควบคุมโดเมน < DC ปลายทาง >  "เซิร์ฟเวอร์ต้นทางมีอยู่ในขณะนี้ปฏิเสธการร้องขอการจำลองแบบ

 2. DCDIAG รายงานข้อผิดพลาด "เซิร์ฟเวอร์ต้นทางมีอยู่ในขณะนี้ปฏิเสธการร้องขอการจำลองแบบ" หรือ "เซิร์ฟเวอร์ปลายทางมีอยู่ในขณะนี้ ปฏิเสธการร้องขอการจำลองแบบ

  เซิร์ฟเวอร์ที่ทดสอบ: เริ่มต้นแรกไซต์-Name\ <ชื่อ DC >
  ทดสอบเริ่มต้น: Replications
  * กา replications
  [การตรวจสอบ replications, <ชื่อ DC >] มีความพยายามในการจำลองแบบเมื่อเร็ว ๆ นี้ล้มเหลว:
  จาก IADOMINO <ชื่อ DC >
  บริบทการตั้งชื่อ: DC = < DN พาธของพาร์ติชัน >
  การจำลองแบบสร้างข้อผิดพลาด (8456):
  เซิร์ฟเวอร์ต้นทางกำลังปฏิเสธการร้องขอการจำลองแบบอยู่ในขณะนี้
  ความล้มเหลวเกิดขึ้นที่ <Date> <Time>
  ความสำเร็จครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นใน <Date> <time>
  ความล้มเหลวของ 957 เกิดขึ้นนับตั้งแต่ความสำเร็จครั้งล่าสุด
  การจำลองแบบอย่างชัดเจนถูกระงับผ่านตัวเลือกของเซิร์ฟเวอร์

  เซิร์ฟเวอร์ที่ทดสอบ: เริ่มต้นแรกไซต์-Name\ <ชื่อ DC >
  ทดสอบเริ่มต้น: Replications
  * กา replications
  [การตรวจสอบ replications, <ชื่อ DC >] มีความพยายามในการจำลองแบบเมื่อเร็ว ๆ นี้ล้มเหลว:
  จาก IADOMINO <ชื่อ DC >
  บริบทการตั้งชื่อ: DC = < DN พาธของพาร์ติชัน >
  การจำลองแบบสร้างข้อผิดพลาด (8457):
  เซิร์ฟเวอร์ปลายทางกำลังปฏิเสธการร้องขอการจำลองแบบอยู่ในขณะนี้
  ความล้มเหลวเกิดขึ้นที่ <Date> <Time>
  ความสำเร็จครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นใน <Date> <time>
  ความล้มเหลวของ 957 เกิดขึ้นนับตั้งแต่ความสำเร็จครั้งล่าสุด
  การจำลองแบบอย่างชัดเจนถูกระงับผ่านตัวเลือกของเซิร์ฟเวอร์

 3. REPADMIN จำลองไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ที่ขาเข้า และขาออกที่อาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดระบุว่า "แหล่งที่มา | เซิร์ฟเวอร์ปลายทางมีอยู่ในขณะนี้ปฏิเสธการจำลองแบบ

  DC =ใบเมื่อ DC = COM
  <ชื่อไซต์ > \ <ชื่อ dc > ผ่าน RPC
  วัตถุ DC GUID: < objectguid ของวัตถุการตั้งค่าแหล่ง DCs NTDS >
  ความพยายามครั้งสุดท้ายใน@ <date> <time>ล้มเหลว ผล8457 (0x2109):
  เซิร์ฟเวอร์ปลายทางกำลังปฏิเสธการร้องขอการจำลองแบบอยู่ในขณะนี้

  DC =ใบเมื่อ DC = COM
  <ชื่อไซต์ > \ <ชื่อ dc > ผ่าน RPC
  วัตถุ DC GUID: < objectguid ของวัตถุการตั้งค่าแหล่ง DCs NTDS >
  ล้มเหลวครั้งสุดท้าย@ <date> <time> ผล8456 (0x2108):
BR > เซิร์ฟเวอร์ต้นทางมีอยู่ในขณะนี้ปฏิเสธการร้องขอการจำลองแบบ

หมายเหตุคำสั่ง REPADMIN อาจแสดงตัวเลขฐานสิบหกและเทียบเท่ากับเลขฐานสิบสำหรับข้อผิดพลาด "กำลังปฏิเสธการจำลองแบบ"

 • แหล่งที่มาของเหตุการณ์และรหัสเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่า การย้อนกลับการ USN เกิดขึ้นรวมถึง แต่ไม่จำกัดดังต่อไปนี้


  แหล่งของเหตุการณ์

  รหัสเหตุการณ์

  สายอักขระของเหตุการณ์

  NTDS KCC 1308 ความรู้ความสอดคล้องกันตัวตรวจสอบ (KCC) ตรวจพบว่า ความพยายามในการต่อเนื่องเพื่อทำซ้ำกับตัวควบคุมโดเมนต่อไปนี้มีการล้มเหลวอย่างสม่ำเสมอ

  NTDS KCC

  1925

  ความพยายามที่จะสร้างการเชื่อมโยงการจำลองแบบสำหรับพาร์ติชันไดเรกทอรีที่เขียนได้ดังต่อไปนี้ล้มเหลว

  NTDS KCC

  1926

  ความพยายามที่จะสร้างการเชื่อมโยงการจำลองแบบพาร์ติชันไดเรกทอรีแบบอ่านอย่างเดียวที่มีพารามิเตอร์ต่อไปนี้ล้มเหลว

  การจำลองแบบ NTDS 1586

  ใน Windows NT 4.0 หรือจุดตรวจสอบการจำลองแบบก่อนหน้านี้กับต้นแบบตัวจำลอง PDC ประสบความสำเร็จ 

  ข้อมูลให้ตรงกันทั้งหมดของการรักษาความปลอดภัยบัญชีฐานข้อมูลการจัดการ (SAM) ไปยังตัวควบคุมโดเมนที่ใช้งาน Windows NT 4.0 และรุ่นก่อนหน้านี้อาจเกิดขึ้นหากบทบาทหลักตัวจำลอง PDC จะถูกโอนย้ายไปยังตัวควบคุมโดเมนที่ท้องถิ่นก่อนจุดตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ถัดไป

  จะพยายามดำเนินการจุดตรวจสอบที่ซ้ำอีกครั้งในสี่ชั่วโมง

  การจำลองแบบ NTDS 2023 ตัวควบคุมโดเมนในเครื่องไม่สามารถจำลองการเปลี่ยนแปลงตัวควบคุมโดเมนระยะไกลต่อไปนี้สำหรับพาร์ติชันไดเรกทอรีดังต่อไปนี้

  Microsoft Windows ActiveDirectory_DomainService 2095

  ในระหว่างการขอการจำลองแบบของบริการระบบโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ตัวควบคุมโดเมนที่ท้องถิ่น (DC) ระบุ DC แบบระยะไกลที่ได้รับข้อมูลที่จำลองแบบจาก DC ที่ท้องถิ่น โดยใช้เรียบร้อยแล้วว่า USN หมายเลขการติดตาม

  Microsoft Windows ActiveDirectory_DomainService 2103

  ฐานข้อมูลบริการโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ถูกคืนค่า โดยใช้กระบวนการคืนค่าที่ไม่สนับสนุน

  บริการระบบโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบผู้ใช้ในขณะที่ปัญหานี้ยังคงอยู่ ดังนั้น บริการการเข้าสู่ระบบสุทธิได้หยุดชั่วคราว  สถานะที่ฝังตัวที่รหัสแมป 8456 และ 8457 ต่อไป

  ข้อผิดพลาดที่เลขฐานสิบ

  ข้อผิดพลาดที่เลขฐานสิบหก

  สายอักขระของข้อผิดพลาด

  8456

  2108

  เซิร์ฟเวอร์ต้นทางกำลังปฏิเสธการจำลองแบบอยู่ในขณะนี้

  8457

  2109

  เซิร์ฟเวอร์ปลายทางกำลังปฏิเสธการจำลองแบบอยู่ในขณะนี้

 • 2013 เหตุการณ์ทั่วไป NTDS อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรี บ่งชี้ว่า การย้อนกลับการ USN เกิดขึ้นเนื่องจากการไม่สนับสนุนการย้อนกลับหรือการคืนค่าฐานข้อมูลของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NTDS ทั่วไป
  ประเภทเหตุการณ์: ตัวควบคุมบริการ
  รหัสเหตุการณ์: 2103
  วัน: <date>
  เวลา: <time>
  ผู้ใช้: <ชื่อผู้ใช้ >
  คอมพิวเตอร์: <ชื่อคอมพิวเตอร์ >
  คำอธิบาย: ฐานข้อมูลไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ได้รับการคืนค่า โดยใช้กระบวนการคืนค่าที่ไม่สนับสนุน ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบผู้ใช้ในขณะที่ปัญหานี้ยังคงอยู่ ผล บริการการเข้าสู่ระบบสุทธิได้หยุดชั่วคราว ผู้ใช้ดูการดำเนินการก่อนหน้านี้บันทึกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม vist ความช่วยเหลือ และ ศูนย์บริการที่http://support.microsoft.com

 • NTDS 1393 เหตุการณ์ทั่วไปอาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรี บ่งชี้ว่า ไดรฟ์จริง หรือเสมือนที่จะจัดการโฮสต์สำหรับไดเรกทอรีที่ใช้งานฐานข้อมูลหรือบันทึกแฟ้มไม่มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพียงพอสำหรับ:

  เหตุการณ์ ชนิด: ข้อผิดพลาด
  เหตุการณ์ แหล่งที่มา: NTDS ทั่วไป
  เหตุการณ์ ประเภท: ตัวควบคุมบริการ
  เหตุการณ์ หมายเลข: 1393
  วัน: <date>
  เวลา: <time>
  ผู้ใช้: <ชื่อผู้ใช้ >
  คอมพิวเตอร์: <ชื่อคอมพิวเตอร์ >
  คำอธิบาย:
  ความพยายามในการปรับปรุงฐานข้อมูลของบริการไดเรกทอรีจะล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 112 หลังจากที่ Windows จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบผู้ใช้ในขณะที่ปัญหานี้ยังคง บริการ NetLogon จะถูกหยุดชั่วคราว M ตัวake แน่ใจว่าพื้นที่ว่างบนดิสก์เพียงพอบนไดรฟ์ที่มีอยู่ในไดเรกทอรีของฐานข้อมูลและแฟ้มบันทึก

 • สาเหตุ

  การจำลองแบบขาเข้า หรือขาออกถูกปิดใช้โดยอัตโนมัติงาน โดยระบบปฏิบัติการเนื่องจากการสาเหตุรากหลาย /

  รวมเหตุการณ์ที่สามที่ปิดใช้งานการจำลองแบบขาเข้า หรือขาออก:

   1. ย้อนกลับการ USN เกิดขึ้น (NTDS ทั่วไปเหตุการณ์ 2103)
   2. ฮาร์ดดิสก์เต็ม (NTDS ทั่วไปเหตุการณ์ 1393)
   3. เวกเตอร์ UTD ที่เสียหายอยู่ (เหตุการณ์ 2881)

  ระบบปฏิบัติการทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกที่สี่โดยอัตโนมัติเมื่อสามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกที่สี่มีดังต่อไปนี้:

  1. ปิดใช้งานการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ขาเข้า
  2. การจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ข้อมูลขาออกถูกปิดใช้งาน
  3. "DSA ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้" ถูกกำหนดค่าให้เป็นค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ในรีจิสทรี
  4. เปลี่ยนสถานะของบริการ NETLOGON จาก "การเรียกใช้" เป็น "การหยุดชั่วคราว"

  สาเหตุหลักหลักสำหรับเงื่อนไขข้อผิดพลาดนี้จะย้อนกลับการ USN ที่กล่าวถึงใน MSKB 875495

  875495 วิธีการเพื่อตรวจหา และการกู้คืนจาก USN ย้อนกลับที่อยู่ใน Windows Server 2003, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2
  http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-สหรัฐอเมริกา 875495


  อย่าสันนิษฐานถึงไม่เท่ากับศูนย์ซึ่งได้ค่าสำหรับ "DSA ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้" หรือว่า เซิร์ฟเวอร์ต้นทางหรือปลายทาง "กำลังอยู่ในขณะนี้ปฏิเสธการร้องขอการจำลองแบบ" ในระหว่างการ DCPROMO / การจำลองแบบโฆษณา' definitively หมายความ ว่า เกิดการย้อนกลับของ USN และตัวควบคุมโดเมนเช่นนัยมีจะถูกลด ขั้นบังคับ หรือ repromoted บังคับใช้ Demotionอาจมีตัวเลือกที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม มันอาจได้มากเกินไปเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากเนื้อที่ว่างบนดิสก์ไม่เพียงพอ

  การแก้ไข

  1. ตรวจสอบค่า "DSA ไม่สามารถเขียน

   สำหรับแต่ละโดเมนคอนโทรลเลอร์ถูกล็อกข้อผิดพลาด 8456 หรือ 8457 กำหนดปิดว่า หนึ่งในสามเหตุการณ์ triggering โดยอัตโนมัติใช้จำลองขาเข้า หรือขาออกใช้งานไดเรกทอรีแบบ โดยการอ่านค่าสำหรับ "DSA ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้" จากรีจิสทรีภายใน

   เมื่อทำการจำลองแบบถูกปิดใช้งาน โดยอัตโนมัติระบบปฏิบัติเขียนค่าที่เป็นไปได้สี่เพื่อ "DSA ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้":

   เส้นทาง

   HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS

   การตั้งค่า

   DSA ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้

   ชนิด

   (Reg_dword)

   ค่า

   # DSA_WRITABLE_GEN 1 ที่กำหนด
   #กำหนด DSA_WRITABLE_NO_SPACE 2
   # DSA_WRITABLE_USNROLLBCK 4 ที่กำหนด
   #กำหนด DSA_WRITABLE_CORRUPT_UTDV 8


   ค่า 1เขียนได้เฉพาะเมื่อรุ่นฟอเรสต์ไม่สามารถเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ (ตัวอย่างเช่น DC W2K มีอยู่ลงใน W2K3 ฟอเรสต์ทำงานระดับฟอเรสต์หรือคล้าย) ได้

   ค่า 2 หมายความ ว่า ไดรฟ์จริง หรือเสมือนที่เป็นโฮสต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานฐานข้อมูลหรือบันทึกแฟ้ม lacks พอเนื้อที่ว่างบนดิสก์

   ค่าหมายถึง 4 ที่ย้อนกลับ USN เกิดขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ได้อย่างไม่ถูกต้องย้อนกลับในเวลา การดำเนินการที่ทราบว่าทำให้เกิดการย้อนกลับการ USN รวมต่อไปนี้:

   ?         Tเขาเริ่มระบบจากก่อนหน้านี้บันทึก snapshot ของเครื่องเสมือนของตัวควบคุมโดเมนคอมพิวเตอร์บทบาทบนโฮสต์ Hyper-V หรือ VMWARE
   ?ไม่ถูกต้องแปลง (P2V) ที่มีอยู่จริงเพื่อเสมือนในฟอเรสต์ที่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนมากกว่าหนึ่ง
   ?         Rคอมพิวเตอร์บทบาท estoring DC โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับภาพเช่น Ghost
   ? นำเนื้อหาของพาร์ติชันที่เป็นโฮสต์ฐานข้อมูลไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่กลับในเวลา โดยใช้ระบบย่อยการดิสก์ขั้นสูง

   ค่าของ 8 บ่งชี้ว่า การเพิ่มค่า-to-dateness-เวกเตอร์ที่เสียหายบน DC ที่ท้องถิ่น

   เทคนิค "DSA ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้" ไม่สามารถประกอบด้วยหลายค่า ตัวอย่างเช่น ค่ารีจิสทรีของ 10 จะระบุว่า ดิสก์ไม่เพียงพอช่องว่างและUTD เสียหาย โดยทั่วไป เขียนค่าเดียวกับ "DSA ไม่สามารถเขียน

   หมายเหตุ เป็นการทั่วไปสำหรับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุน และผู้ดูแลเมื่อต้องการปิดใช้งานเฉพาะในแบบจำลองบางส่วน ด้วยการเปิดใช้การจำลองแบบขาออก ด้วยการเปิดใช้การจำลองแบบขาเข้า ด้วยการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นสำหรับบริการ NETLOGON จากถูกปิดใช้งาน เป็นอัตโนมัติ และเริ่มการทำงานของบริการ NETLOGON ดังนั้น การกำหนดค่าการตรวจสอบสินค้าทั้งหมดไม่ได้ในตำแหน่งเมื่อมันถูก examined

  2. ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรีสำหรับเหตุการณ์การตรวจสอบสินค้า

   สันนิษฐานว่า ได้มีการบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรีตัด คุณอาจพบอย่าง น้อยหนึ่งรายการที่เกี่ยวข้องล็อกเหตุการณ์ในล็อกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรีของตัวควบคุมโดเมนที่มีการบันทึกข้อผิดพลาด 8456 หรือ 8457

   NTDS 2103 ทั่วไป

   ฐานข้อมูลไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ถูกคืนค่า โดยใช้กระบวนการคืนค่าที่ไม่สนับสนุน ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบผู้ใช้ในขณะที่ปัญหานี้ยังคงอยู่ ดังนั้น บริการการเข้าสู่ระบบสุทธิได้หยุดชั่วคราว ผู้ใช้ดูการดำเนินการก่อนหน้านี้บันทึกเหตุการณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

   เหตุการณ์ทั่วไป NTDS 1393

   ไม่มีเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอบนดิสก์

   เหตุการณ์ 2881

   ไม่เกี่ยวข้อง


  3. ทำการกู้คืนโดยยึด ตามค่าของ "DSA ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้" หรือเหตุการณ์ที่จะเข้าสู่ระบบ:
   • ถ้า "DSA ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้" เท่ากับ 4 หรือ ถ้ามีการเข้าสู่ระบบ NTDS 2103 เหตุการณ์ทั่วไป ดำเนินการขั้นตอนการกู้คืนสำหรับการย้อนกลับการ USN สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 875495

   • ถ้า "DSA ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้" เท่ากับ 2 หรือมีบันทึกเหตุการณ์ทั่วไป NTDS 1393 ตรวจสอบเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพียงพอบนพาร์ทางกายภาพ และเสมือนที่จะจัดการโฮสต์สำหรับไดเรกทอรีที่ใช้งานฐานข้อมูลและบันทึกแฟ้ม เพิ่มพื้นที่ว่างที่อยู่ตามที่จำเป็น

   • ถ้า "DSA ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้" เท่ากับ 8 ลดขั้น และ repromote ตัวควบคุมโดเมนนั้น ก่อนที่จะสามารถจำลองของค่าที่ไม่ถูกต้องไปยังตัวควบคุมโดเมนอื่นในฟอเรสต์

  คุณสมบัติ

  หมายเลขบทความ (Article ID): 2023007 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.0
  ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 Standard
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  Keywords: 
  kbmt KB2023007 KbMtth
  แปลโดยคอมพิวเตอร์
  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2023007

  ให้ข้อเสนอแนะ

   

  Contact us for more help

  Contact us for more help
  Connect with Answer Desk for expert help.
  Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com